Dla pracowników


 • 07
  grudnia

  Jak skonstruować budżet projektu? - warsztaty dla początkujących

  Jak skonstruować budżet projektu? - warsztaty dla początkujących
  Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych serdecznie zaprasza na szkolenie dedykowane przede wszystkim tym z Państwa, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w realizacji międzynarodowych projektów badawczych. czytaj więcej
 • 05
  grudnia

  SGGW zakończyła projekt "Program unowocześniania kształcenia ..."

  SGGW zakończyła projekt "Program unowocześniania kształcenia ..."
  W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z partnerami zrealizowała projekt, który przyczynił się do wdrożenia nowoczesnych form nauczania w szkolnictwie wyższym. Podczas konferencji zamykającej projekt „Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów” zaprezentowano wyniki jakie zostały osiagnięte dzięki jego realizacji. czytaj więcej
 • 28
  listopada

  Nadanie stopni naukowych - spotkanie informacyjne

  Nadanie stopni naukowych - spotkanie informacyjne
  W środę 27 listopada w budynku nr 8 odbyło się spotkanie informacyjne dla pracowników SGGW związane z postępowaniem dotyczącym procedur nadania tytułów naukowych: profesora, stopnia doktora habilitowanego i doktora. czytaj więcej
 • 25
  listopada

  Wręczenie medali 50-lecia przynależności do ZNP

  Wręczenie medali 50-lecia przynależności do ZNP
  W Sali Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia medali 50-lecia przynależności pracowników SGGW do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Medalami uhonorowanych zostało ośmiu emerytowanych pracowników uczelni. czytaj więcej
 • 10
  listopada

  Ubezpieczenia pracowników i studentów SGGW

  Ubezpieczenia pracowników i studentów SGGW
  Informujemy o możliwości ubezpieczenia pracowników i studentów SGGW od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2013/2014. czytaj więcej
 • 31
  października

  Jak usprawnić zarządzanie klastrami?

  Jak usprawnić zarządzanie klastrami?
  W dniu 29.10.2013 r. z inicjatywy zespołu realizującego projekt AFRESH (Activity and Food for Regional Economies Supporting Health) pod kierunkiem dr hab. Krystyny Rejman z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, przy współudziale Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW odbyła się dyskusja fokusowa pt. „Change Management Toolkit CMT”, która dotyczyła usprawnienia zarządzania klastrami. czytaj więcej
 • 17
  października

  Bezpieczeństwo produktu podstawą rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej

  Bezpieczeństwo produktu podstawą rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej
  W dniu 16.10.2013 r. w Sejmie RP w Sali Kolumnowej odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo produktu podstawą rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej”. Organizatorami konferencji byli Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań, Biuro IFS na Europę Centralną i Wschodnią oraz Klaster Innowacji w Agrobiznesie Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. czytaj więcej
 • 16
  października

  Dzień Informacyjny Programu Horyzont 2020

  Dzień Informacyjny Programu Horyzont 2020
  W dn. 7.10.2013 r. w budynku SGGW przy ul. Rakowieckiej odbył się I Dzień Informacyjny Programu Horyzont 2020 – nowego Programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji. czytaj więcej
 • 15
  października

  Magdalena Król stypendystką L`Oreal dla Kobiet Nauki

  Magdalena Król stypendystką L`Oreal dla Kobiet Nauki
  Doktor Magdalena Król z Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW została stypendystką programu „L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki” nad którym patronat objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. Stypendia naukowe otrzymało pięć wybitnych młodych polskich badaczek. MNiSW ufundowało też specjalną nagrodę dla wybitnych kobiet-naukowców w postaci sfinansowania kosztów wyjazdu na zagraniczną konferencję naukową. czytaj więcej
 • 17
  września

  EU Prize for Women Innovators 2014

  EU Prize for Women Innovators 2014
  Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych SGGW informuje, że obecnie trwa nabór w ramach drugiej edycji programu Komisji Europejskiej Women Innovators 2014. czytaj więcej