Dla pracowników


 • 14
  lipca

  Bio Based Industries/bioprzemysł - Pierwszy konkurs otwarty

  Bio Based Industries/bioprzemysł - Pierwszy konkurs otwarty
  Komisja Europejska ogłosiła pierwszy konkurs w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w obszarze bioprzemysłu (BBI-Bio Based Industries) oraz Dzień Informacyjny BIC. czytaj więcej
 • 10
  lipca

  KONKURS INNOWATOR MAZOWSZA

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW serdecznie zaprasza Młodych Naukowców SGGW w Warszawie oraz partnerskich przedsiębiorców do udziału w konkursie Innowator Mazowsza. czytaj więcej
 • 01
  lipca

  Instrument finansowy LIFE

  Instrument finansowy LIFE
  Znamy już terminy naborów wniosków oraz wieloletni program pracy w perspektywie finansowej 2007-2014. czytaj więcej
 • 01
  lipca

  VETs with HORSEPOWER

  Zapraszamy na 10 godzin wykładów szkoleniowych z zakresu chorób koni dla praktykujących i wykładających lekarzy weterynarii oraz wszystkich zainteresowanych. Wykłady odbędą się 7 lipca na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW, aby wziąć w nich udział wystarczy wpłacić minimum 5 zł na cele charytatywne wyznaczone przez organizatorów. czytaj więcej
 • 24
  czerwca

  Profesor Woyke odznaczony Krzyżem Komandorskim

  Profesor Woyke odznaczony Krzyżem Komandorskim
  Prof. dr hab. Jerzy Woyke z Pracowni Pszczelnictwa Wydzału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głownej Gospodarstwa Wiejskiego został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. czytaj więcej
 • 23
  czerwca

  Kolejny Konkurs NCBR pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”

  Kolejny Konkurs NCBR pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”
  NCBR ogłosił kolejny konkurs Nr 1/PS/2014 na wykonanie projektów w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności bezpieczeństwa państwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” czytaj więcej
 • 17
  czerwca

  Nowy konkurs - NCBiR ogłosiło Konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014

  Nowy konkurs - NCBiR ogłosiło Konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kardy Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w dniu 17 czerwca 2014 r. ogłosiło konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty dofinansowane ze środków EFS w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. czytaj więcej
 • 13
  czerwca

  Konkurs Fundacji Dekabana. Pobyt stypendialny w Kanadzie.

  Konkurs Fundacji Dekabana. Pobyt stypendialny w Kanadzie.
  Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o ofercie stypendialnej Fundacji A.S. Dekabana na rok 2015. Oferta skierowana jest do młodych polskich naukowców (poniżej 40 roku życia) z tytułem doktora. Kwota stypendium pokrywa wydatki związane z pobytem i podróżą. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego czytaj więcej
 • 10
  czerwca

  Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

  Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wnioksów w ramach kolejnej edycji programu "Granty na granty". czytaj więcej
 • 15
  maja

  Partie polityczne o nauce i szkolnictwie wyższym w Europie

  W związku z toczącą się debatą nad przyszłością szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie i w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, biorąc pod uwagę niezwykle ważną rolę, jaką Parlament Europejski i Komisja Europejska mają do odegrania w kształtowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, trzy Konferencje Rektorów: Polski (KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich), Francji i Niemiec zadały przewodniczącym wszystkich partii politycznych, delegujących swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, 10 pytań dotyczących przyszłości szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie z ich perspektywy. czytaj więcej