Dla mediów

Logotyp SGGW


KSIĘGA LOGO – do pobrania TUTAJ

Księga Logo została wprowadzona na podstawie  Zarządzenia nr 8 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie  wprowadzenia  „Opisu i zasad stosowania znaku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Księgi Logo”

Zasady udostępniania Logo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podmiotom zewnętrznym

Logotyp SGGW (logo, papier firmowy, wizytówki) do pobrania dla pracowników SGGW TUTAJ 

Obcojęzyczne nazwy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 50 Rektora SGGW z dnia 28 grudnia 2006 roku obcojęzyczne nazwy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie brzmią od dnia 1 października 2007 r. w sposób następujący:

  • w języku angielskim - Warsaw University of Life Sciences – SGGW (WULS-SGGW)
  • w języku niemieckim - Warschauer Naturwissenschaftliche Universität – SGGW
  • w języku francuskim - Université des Sciences de la Vie de Varsovie – SGGW
  • w języku hiszpańskim - Universidad de Ciencias de la Vida de Varsovia SGGW
  • w języku rosyjskim - Варшавский Университет Естественных Наук-SGGW

 

KONTAKT:

 

Biuro Promocji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Email: promocja@sggw.pl