Dla mediów

SGGW TV

22
listopada
2013

SGGW zaprezentowała wyniki badań podczas Światowego Forum Krajobrazu

Pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprezentowali najnowsze wyniki badań w trakcie sesji tematycznej Światowego Forum Krajobrazu. Uczelnia znalazła się w gronie najwybitniejszych ośrodków naukowych świata, obok Uniwersytetu Yale, międzynarodowych instytutów badawczych i sieci naukowych prezentujących własne osiągnięcia w trakcie Forum.