Dla mediów

SGGW TV

 • 14
  października

  Dyniowate dla zdrowia

  Najlepsze odmiany dyni i melonów zostały wyhodowane w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki. Naukę na pierwszym roku studiów rozpoczęło 5 tysięcy osób na studiach stacjonarnych oraz 3 tysiące na studiach niestacjonarnych. W tym roku maturzyści mogli wybierać spośród 34 kierunków studiów. Wśród nich SGGW rozpoczęła kształcenie na 2. nowych kierunkach, a mianowicie na Bioinżynierii zwierząt oraz Gastronomii i hotelarstwie.

 • Podczas trzydniowego zjazdu specjalistów z tych ważnych dla gospodarki dziedzin naukowych zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt referatów tematycznych oraz blisko 40 sesji posterowych omawiających między innymi zmiany klimatyczne i ich wpływ na rolnictwo i globalną gospodarkę, nadmiar i deficyt wody w środowisku, opady atmosferyczne i ich znaczenie dla środowiska, klimat i agroklimat Polski oraz zmiany składu atmosfery i warunki aerosanitarne.

  Uczestników zjazdu w imieniu JM Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego przywitał prof. dr hab. Kazimierz Banasik, Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych . Rolę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w badaniach związanych z klimatem i meteorologią podkreślił w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Piotr Hewelke, Prodziekan Wydziału. Natomist dr inż. Wojciech Sas, Dyrektor Centrum Wodnego zaprezentował zebranym gościom obiekt badawczy w którym odbywa się zjazd.

 • 24
  września

  Progeotech 2013 w SGGW

 • Stoisko SGGW cieszyło się dużą popularnością wśród uczniów szkół średnich. Odwiedzający otrzymywali materiały promujące poszczególne kierunki studiów, informacje o zasadach rekrutacji, warunkach studiowania i życiu studenckim. 

 • Podczas targów zaprezentowało się kilkadziesiąt firm z kraju i zagranicy, m.in. z Austrii, Czech, Finlandii i Litwy. Wystawcy mieli możliwość pokazania własnej oferty w halach wystawienniczych oraz w lesie. Było to doskonałe miejsce dla przeprowadzenia pokazów pracy maszyn i urządzeń w naturalnych warunkach.

 • SGGW zaprezentuje swoją ofertę edukacyjną podczas targów Perspektywy 2013.

 • Ponad dwustu naukowców i praktyków z 40. państw i 60. ośrodków badawczych z całego świata bierze udział w kongresie naukowym poświęconym transformacjom zachodzącym w rolnictwie. Kongres odbywa się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  Kongres International Farm Management Association (IFMA) jest organizowany od 1971 roku, kiedy to po raz pierwszy odbył się w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu Kongresy IFMA odbywają się co dwa lata – w różnych krajach i na różnych kontynentach. W tym roku, po raz pierwszy zorganizowano go w Warszawie. Każdy Kongres IFMA przyciąga uczestników z całego świata i ze wszystkich kontynentów, reprezentujących zarówno sektor produkcji rolniczej, jak i pracowników nauki, decydentów politycznych, przedstawicieli firm zaopatrzenia rolnictwa, przetwórstwa i handlu, a także organizacji zaangażowanych w rozwój agrobiznesu i obszarów wiejskich.

 • 29
  sierpnia

  Dzień melona

  Na Polu Doświadczalnym „WOLICA" odbył się Dzień Melona, organizowany przez Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW