Dla mediów

SGGW TV

 • Ponad 800 osób odwiedziło w ubiegły czwartek Centrum Wodne SGGW – miała tam miejsce konferencja GIS Day 2013 – GIS w Stolicy, która jest owocem współpracy pięciu kół naukowych działających na warszawskich uczelniach wyższych. Wydarzenie koordynowało Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW, przy ogromnym wsparciu organizacyjnym Studenckiego Koła Naukowego Gisowcy SGGW.

 •  

 • Relacja z inauguracji konkursu "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?"

 • Pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprezentowali najnowsze wyniki badań w trakcie sesji tematycznej Światowego Forum Krajobrazu. Uczelnia znalazła się w gronie najwybitniejszych ośrodków naukowych świata, obok Uniwersytetu Yale, międzynarodowych instytutów badawczych i sieci naukowych prezentujących własne osiągnięcia w trakcie Forum.

 • Spotkanie z profesorem Andrzejem Brudzyńskim w "Kulturalnym czwartku SGGW"

 • Piątek 8 listopada był dniem obchodów Święta Niepodległości, a także dniem pamięci o wszystkich poległych w obronie suwerenności naszego kraju ludzi związanych ze społecznością uczelnianą SGGW.

  Z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków SGGW pod tablicami upamiętniającymi 453 członków społeczności akademickiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którzy oddali życie w latach 1939-1945, odbył się Apel Poległych. Władze uczelni, przedstawiciele poszczególnych wydziałów, pracownicy, studenci oraz władze i członkowie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW złożyli pamiątkowe wieńce i zapalili świece.

 • W Centrum Wodnym SGGW odbyło się Geo-Seminarium, podczas którego przedstawiciele świata nauki oraz dostawcy technologii geoinformacyjnych zaprezentowali najnowsze osiągnięcia dotyczące gedezji i geotechniki. Uczestnicy spotkania zaprezentowali zakres prowadzonych badań i doświadczeń.

 • W Muzeum SGGW otwarto wystawę "200 lat kartografii leśnej".

 • 31
  października

  Wszechnica Żywieniowa SGGW

  Zapraszamy na wykłady Wszechnicy Żywieniowej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.

 • Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J. U. Niemcewicza, działający przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uroczyście rozpoczął już po raz dziewiąty rok akademicki. Rektor SGGW, prof. dr hab. Alojzy Szymański w przemówieniu skierowanym do słuchaczy UUTW podkreślił znaczenie Uniwersytetu dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i zwrócił uwagę na edukacyjną działalność kształtującą pozytywne postawy moralne wszystkich studentów naszej uczelni.