Dla mediów

SGGW TV

  • Uroczystość nadania Janowi Pawłowi II tytułu doktora honoris causa SGGW. Watykan, 11 stycznia 2002 roku.

  • W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstało Weterynaryjne Centrum Badawcze (WCB). Jest to zespół laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę. Weterynaryjne Centrum Badawcze SGGW będzie prowadziło badania podstawowe zmierzające do rozwiązywania aktualnie istotnych problemów badawczych w zakresie nauk biomedycznych i medyczno-weterynaryjnych oraz badania o charakterze wdrożeniowym. Otwarcia centrum dokonali prof. dr hab. Alojzy Szymański, Rektor SGGW, dr Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, Kierownik Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, Kierownik projektu Aparatura Weterynaryjne Centrum Badawcze.

  • Zapraszamy Państwa do odwiedzenia kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w trakcie pikniku jaki od wielu lat organizujemy dla mieszkańców Warszawy i okolic oraz kandydatów na studia w naszej uczelni. Tegoroczne Dni SGGW odbędą się 23 i 24 maja (piątek i sobota) i wpisują się w uroczyste obchody 200-lecia SGGW. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Podczas dwóch dnia zaprezentują się wszystkie wydziały, koła naukowe, organizacje studenckie, zespoły artystyczne oraz inne jednostki organizacyjne pracujące na rzecz studentów i pracowników naukowych SGGW.

  • W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocja doktorów SGGW. Pracownikom uczelni zostały również wręczone odznaczenia państwowe i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Dyplomy z rąk Jego Magnificencji Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego otrzymało 33 doktorów habilitowanych, w tym 26 pracowników naszej uczelni. W trakcie uroczystości nastąpiła także promocja doktorów. Wypromowanych zostało 76 doktorów, w tym 22 pracowników SGGW.

  • Relacja z targów pracy organizowanych od wielu lat w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas targów przedsiębiorstwa prezentują oferty pracy, praktyk i staży skierowane do studentów SGGW.

  • W 2016 roku minie 200 lat od czasu kiedy Instytut Agronomiczny w Marymoncie - protoplasta SGGW - rozpoczął kształcenie rolnicze w Polsce. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zainaugurowała obchody jubileuszowe uroczystym Balem 200-lecia, który odbył się 1 marca 2014 roku w Auli Kryształowej SGGW.
    Swoją obecnością Bal 200-lecia uświetniło wielu znakomitych gości. Wśród nich byli między innymi rektorzy uczelni warszawskich, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji rządowych, prezesi największych przedsiębiorstw współpracujących z uczelnią, byli rektorzy i prorektorzy SGGW, a także dziekani i pracownicy naukowi wszystkich wydziałów, przedstawiciele doktorantów i studentów oraz pracownicy administracji centralnej uczelni. Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański odczytał listy gratulacyjne przesłane przez Prof. dr hab. Lenę Kolarską-Bobińską, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stanisława Kalembę, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  • Zapraszamy na stroisko Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego podczas Salonu Maturzystów Perspektywy 2014, które odbędą się od 6 do 8 marca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.