Dla mediów

SGGW TV

 • Problemy geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych były tematem sympozjum naukowego, które odbyło się w Centrum Wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zorganizowane przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW oraz Polski Komitet Geotechniczny. Sympozjum odbyło się w związku z uroczystością nadania tytułów doktora honoris causa SGGW dwóm wybitnym uczonym, Profesorowi Michele Jamiolkowskiemu oraz Profesorowi Wojciechowi Wolskiemu.

 • Wydział Nauk o Zwierzętach oraz w Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska "Centrum Wodne SGGW" zaprezentowały projekty, które zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dni Otwarte na tych wydziałach odbyły się w związku z ogólnopolską akcją promującą 10. rocznicą obecności Polski w UE. Wydział Nauk o Zwierzętach zaprezentował projekty "Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce" oraz "Ochrona in situ żubra w Polsce - część północno-wschodnia". Natomiast Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska pochwalił się Centrum Wodnym.

 • Wykład Wszechnicy Żywieniowej SGGW na temat barwników dodawanych do żywności.

   

   

   

 • Podsumowanie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz przemiany w całej gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich to główne zadania międzynarodowej konferencji naukowej jaka odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  Organizatorem konferencji pt. „Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej. Teraźniejszość i przyszłość” był Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. Konferencja odbyła się 11 kwietnia 2014 roku w Auli Kryształowej SGGW.

 • 15
  kwietnia

  Dzień Budowlańca

  W SGGW odbył się "Dzień Budowlańca" czyli ogólnopolska konferencja studentów budownictwa. W tym roku tematem przewodnim było budownictwo energooszczędne.

 • W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2 kwietnia br. odbyło się uroczyste sympozjum z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Gospodarzami uroczystości byli Jego Magnificencja prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Jego Magnificencja ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Druga część sympozjum odbyła się 3 kwietnia br. w UKSW. Patronat honorowy nad sympozjami objął Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, Wielki Kanclerz UKSW.