Dla mediów

SGGW TV

 • Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J. U. Niemcewicza, działający przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uroczyście rozpoczął już po raz dziewiąty rok akademicki. Rektor SGGW, prof. dr hab. Alojzy Szymański w przemówieniu skierowanym do słuchaczy UUTW podkreślił znaczenie Uniwersytetu dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i zwrócił uwagę na edukacyjną działalność kształtującą pozytywne postawy moralne wszystkich studentów naszej uczelni. 

 • 18
  października

  Zwierzęta egzotyczne w SGGW

  Wielu właścicieli egzotycznych gatunków zwierząt oraz Ci, którzy chcieli wciągnąć się do branży, bądź po prostu interesują się otaczającym światem fauny, wzięli udział w I warszawskiej konferencji „Zwierzęta egzotyczne" zorganizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii. Konferencja odbyła się 12 października br. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 • 14
  października

  Dyniowate dla zdrowia

  Najlepsze odmiany dyni i melonów zostały wyhodowane w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki. Naukę na pierwszym roku studiów rozpoczęło 5 tysięcy osób na studiach stacjonarnych oraz 3 tysiące na studiach niestacjonarnych. W tym roku maturzyści mogli wybierać spośród 34 kierunków studiów. Wśród nich SGGW rozpoczęła kształcenie na 2. nowych kierunkach, a mianowicie na Bioinżynierii zwierząt oraz Gastronomii i hotelarstwie.

 • Podczas trzydniowego zjazdu specjalistów z tych ważnych dla gospodarki dziedzin naukowych zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt referatów tematycznych oraz blisko 40 sesji posterowych omawiających między innymi zmiany klimatyczne i ich wpływ na rolnictwo i globalną gospodarkę, nadmiar i deficyt wody w środowisku, opady atmosferyczne i ich znaczenie dla środowiska, klimat i agroklimat Polski oraz zmiany składu atmosfery i warunki aerosanitarne.

  Uczestników zjazdu w imieniu JM Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego przywitał prof. dr hab. Kazimierz Banasik, Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych . Rolę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w badaniach związanych z klimatem i meteorologią podkreślił w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Piotr Hewelke, Prodziekan Wydziału. Natomist dr inż. Wojciech Sas, Dyrektor Centrum Wodnego zaprezentował zebranym gościom obiekt badawczy w którym odbywa się zjazd.

 • 24
  września

  Progeotech 2013 w SGGW

 • Stoisko SGGW cieszyło się dużą popularnością wśród uczniów szkół średnich. Odwiedzający otrzymywali materiały promujące poszczególne kierunki studiów, informacje o zasadach rekrutacji, warunkach studiowania i życiu studenckim. 

 • Podczas targów zaprezentowało się kilkadziesiąt firm z kraju i zagranicy, m.in. z Austrii, Czech, Finlandii i Litwy. Wystawcy mieli możliwość pokazania własnej oferty w halach wystawienniczych oraz w lesie. Było to doskonałe miejsce dla przeprowadzenia pokazów pracy maszyn i urządzeń w naturalnych warunkach.

 • SGGW zaprezentuje swoją ofertę edukacyjną podczas targów Perspektywy 2013.