Dla mediów

Informacje prasowe

25
maja
2015

Profesor Tomasz Borecki doktorem honoris causa SGGW

Prof. dr hab. Tomasz Borecki został wyróżniony zaszczytnym tytułem doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Profesor Borecki to wybitny uczony w dziedzinie leśnictwa oraz rektor SGGW w latach 2002 - 2008.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGGW odbyła się 22 maja br. w Auli Kryształowej uczelni. Była ona jednocześnie inauguracją Dni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które w tym roku są częścią obchodów 200-lecia szkoły. W 2016 roku minie 200 lat od powstania Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, który był protoplastą dzisiejszej SGGW.

Rektor SGGW, prof. dr hab. Alojzy Szymański podczas uroczystości mówił między innymi: "Dzisiejsza uroczystość ma dla mnie charakter wyjątkowy i bardzo osobisty, bowiem dane mi jest dziś wręczyć dyplom doktora honoris causa mojemu poprzednikowi w pełnieniu funkcji rektora  Panu Profesorowi  Tomaszowi Boreckiemu, z którym współpracowałem jako prorektor ds. rozwoju przez 6 lat. Rektorowi,  który wytrwale kontynuował rozpoczętą w 1999 roku rozbudowę kampusu w Ursynowie. Rektorowi, który dbał o pozycję SGGW w kraju i na świecie. Który zabiegał o pamięć historyczną  w SGGW. Który podkreślał jak ważna jest rola Uczelni we wspieraniu kształcenia młodzieży ze środowisk wiejskich. Który jako leśnik  z powołania upowszechniał wiedzę o lasach i ich znaczeniu dla człowieka, powtarzając, że  lasy muszą pozostać wspólnym dobrem dla nas wszystkich, takim samym jakimi są  powietrze i woda. Jeszcze raz serdeczne gratuluję Panu Profesorowi i w imieniu nas wszystkich dziękuję za wieloletnią i pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju SGGW. Życzę Panu Profesorowi, doktorowi honoris causa SGGW wiele pomyślności we wszystkich dalszych działaniach na rzecz rozwoju nauki i w życiu osobistym."

Całe przemówienie prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego <<tutaj>>

Biogram Prof. dr. hab. Tomasza Boreckiego <<tutaj>>