Dla mediów

Informacje prasowe

16
października
2013

Prestiżowa nagroda dla Zbigniewa Karaczuna

Profesor Zbigniew Karaczun z Katedry Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Archtektury Krajobrazu SGGW został laureatem Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki.

Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska, to inicjatywa, której celem jest uhonorowanie osiągnięć osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz propagujących postawy promujące ochronę środowiska. Przyznawana jest w dwóch kategoriach: dla osób aktywnie działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, które rozpowszechniają i wdrażają przedsięwzięcia zmierzające do ochrony środowiska (samorządowców, przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli POE). A także dla dziennikarzy, publicystów i zespołów redakcyjnych, (co trzy lata), promujących postawy ekologiczne, których publikacje w znacznym stopniu przyczyniają się do podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska.

Zbigniew Karaczun jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i kierownikiem specjalizacji Technologie zrównoważonego rozwoju na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska SGGW. W latach 1998-2002 był doradcą Ministra Środowiska ds. integracji europejskiej. Jest współautorem polskiego stanowiska negocjacyjnego w obszarze Środowisko, uczestniczył w negocjacjach dotyczących warunków pomocy publicznej państwa dla przedsiębiorstw. Od 2004 r. do chwili obecnej prowadzi, na zlecenie Komisji Europejskiej, analizy środowiskowych skutków wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od 2008 r. jest członkiem Zespołu Monitorującego, wspierającego Komisję Europejską w ocenie skutków środowiskowych instrumentu finansowego UE LIFE +.

Zbigniew Karaczun działa aktywnie w organizacjach pozarządowych, obecnie pełni funkcję Prezesa Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego. Od 1992 r. zajmuje się badaniem integracji polityki ekologicznej i klimatycznej do polityk sektorowych. W latach 1996–2000 był dyrektorem Climate Action Network Central and Eastern Europe. W chwili obecnej jest ekspertem Koalicji Klimatycznej.

Gratulujemy!