Dla mediów

Informacje prasowe

11
lutego
2015

Nowe propozycje dla kandydatów na studia

Inżynieria systemów biotechnicznych, Ochrona zdrowia roślin oraz Inżynieria i gospodarka wodna to trzy nowe kierunki studiów jakie przygotowała kandydatom na studia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W roku akademickim 2015/2016 uczelnia przygotowała zróżnicowaną ofertę 37 interesujących kierunków studiów, w tym trzy nowe: Inżynierię systemów biotechnicznych, Ochronę zdrowia roślin oraz Inżynierię i gospodarkę wodną. 

Inżynieria systemów biotechnicznych to kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn specjalistycznych i zaawansowanych technologicznie. Studia na tym kierunku oprócz teorii zapewniają dużo zajęć praktycznych, dzięki którym studenci zdobędą niezbędne kompetencje inżynierskie i konkretne uprawnienia zawodowe umożliwiające ubieganie się o certyfikaty ECDL, Cisco, Siemens, ASTOR i świadectwo SEP. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w specjalistycznych przedsiębiorstwach technicznych i usługowych, ośrodkach badawczych w kraju i za granicą, a także będą przygotowani do prowadzenia własnej firmy. Są to studia I stopnia prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji. Na Inżynierię systemów biotechnicznych wydział przygotował 60 miejsc na studiach stacjonarnych oraz 45 miejsc na studiach niestacjonarnych zaocznych.

Ochrona zdrowia roślin to innowacyjny kierunek, który został utworzony z myślą o przyszłych potrzebach rynku. Ten nowoczesny kierunek wyposaża studentów w szeroką wiedzę teoretyczną, a także w niezbędne umiejętności praktyczne, czyniąc ze swoich absolwentów wysokiej klasy specjalistów, którzy z łatwością odnajdą właściwe miejsce w wymagającym otoczeniu rynkowym. Zatrudnienie będą oferowały sektory związane z ochroną środowiska, polową i szklarniową produkcją rolniczą, ogrodniczą, produkcją warzyw oraz ziół, kwiatów, przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i doradztwem, a także jednostki naukowo-badawcze. Są to studia I stopnia prowadzone na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Na Ochronę zdrowia roślin wydział przygotował 60 miejsc na studiach stacjonarnych.

Inżynieria i gospodarka wodna to kierunek, który kształci specjalistów w zakresie technik i technologii inżynierii i gospodarki wodnej uwzględniając kryteria środowiskowe oraz szeroko pojęte potrzeby społeczne. Jest odpowiedzią na konieczność racjonalnego gospodarowania wodą i efekty postępujących zmian klimatu. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają po ukończeniu studiów na podjęcie praktyki zawodowej i ubieganie się o uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Absolwenci kierunku inżynieria i gospodarka wodna mogą być zatrudnieni m.in. w przedsiębiorstwach budownictwa wodnego, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, regionalnych zarządach gospodarki wodnej, spółkach wodnych, biurach projektów i konsultingu, instytucjach rządowych i samorządach terytorialnych. Są to studia I stopnia prowadzone na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Na Inżynierię i gospodarkę wodną wydział przygotował 60 miejsc na studiach stacjonarnych.

 

SGGW to najstarsza i największa uczelnia w Polsce o profilu przyrodniczym. Od 2010 do 2014 roku SGGW zdobywa I miejsca w konkursie ACI na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. SGGW ukończyło dotychczas ponad 120 tys. absolwentów. Łącznie w SGGW studiuje 27 tys. osób. Uczelnia oferuje swoim studentom nowoczesny kampus, z najlepszymi w Polsce domami studenckimi i salami wykładowymi. Oprócz obiektów dydaktycznych, uczelnia dysponuje także obiektami sportowymi: kryta pływalnia, hala do tenisa, kort tenisowy, ujeżdżalnia ze stajnią oraz budynek dydaktyczno-sportowy, a także budynek do zajęć z hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych. Dobre są także warunki mieszkaniowe studentów. SGGW oferują dobrze wyposażone pokoje, bezpłatny dostęp do Internetu, stołówki, własną przychodnię lekarską, klubokawiarnie, usługi kserograficzne i nowoczesne pralnie.