Dla mediów

Informacje prasowe

15
października
2013

Magdalena Król stypendystką L`Oreal dla Kobiet Nauki

Doktor Magdalena Król z Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW została stypendystką programu „L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki” nad którym patronat objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. Stypendia naukowe otrzymało pięć wybitnych młodych polskich badaczek. MNiSW ufundowało też specjalną nagrodę dla wybitnych kobiet-naukowców w postaci sfinansowania kosztów wyjazdu na zagraniczną konferencję naukową.

„Patrząc na kariery laureatek konkursu L’ Oréal Polska, widać, że odkryta pasja i talenty nie zamierają. Laureatki bardzo szybko uzyskują kolejne stopnie i tytuły naukowe, są zwyciężczyniami innych prestiżowych konkursów” – mówiła prof. Barbara Kudrycka podczas uroczystości wręczenia stypendiów.

Doktor Magalena Król (na zdjęciu trzecia od lewej) została wyróżniona za pracę „Interakcje zachodzące w obrębie mikrośrodowiska nowotworowego”.

Każdego roku 5 wybitych polskich badaczek otrzymuje stypendium naukowe L’Oréal Polska. Od 2013 roku stypendium wynosi: na poziomie doktoratu – 27.000 zł, habilitacji – 32.000 zł. Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO są inicjatywą lokalną. Źródłem inspiracji była umowa zawarta w Paryżu między Grupą L’Oréal i UNESCO „For Women in Science”. Co roku w paryskiej siedzibie UNESCO wybitne przedstawicielki świata nauki oraz młode doktorantki z pięciu kontynentów otrzymują nagrody pieniężne oraz stypendia. W ciągu 15 lat trwania programu, nagrody w wysokości 100.000 USD wręczono 77 wybitnym badaczkom z 50 krajów, a międzynarodowe stypendia otrzymało 196 młodych kobiet z 195 krajów.

Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych. Obecnie prowadzi go już 50 filii Grupy L’Oréal. Uhonorował on, w sumie, ponad 1.500 młodych kobiet-naukowców na poziomach krajowych. Stypendystki L’Oréal-UNESCO tworzą międzynarodową wspólnotę talentów, a program jest doskonałym źródłem motywacji i inspiracji dla kobiet.

Gratulujemy!

Fot.: Jacek Ostrowski