Dla mediów

Informacje prasowe

14
października
2014

Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Po raz dziesiąty Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J. U. Niemcewicza, działający przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uroczyście rozpoczął rok akademicki.

W tym roku w zajęciach Ursynowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. J. U. Niemcewicza będzie uczestniczyć ponad 700. słuchaczy. Studenci UUTW to osoby w różnym wieku, które chcą nieustannie poszerzać swoją wiedzę i poznawać nowych przyjaciół. Zajęcia to również doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, dlatego ich program dostosowany jest do zgłaszanych potrzeb. W programie nauczania są wykłady i seminaria, między innymi z literatury, historii, medycyny, psychologii, ogrodnictwa, zdrowego żywienia. Słuchacze mogą także uczyć się pięciu języków obcych i obsługi komputera. Są też zajęcia taneczne, rehabilitacyjne, turystyczne i kulturalne. Ponadto, słuchacze mają możliwość udzielania się w pracy społecznej, polegającej na przykład na sprawowaniu opieki merytorycznej nad powstającymi kołami zainteresowań. Chór i grupa teatralna Uniwersytetu Trzeciego Wieku to także dobre miejsca do spędzania wolnego czasu.

Słuchaczy Ursynowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przywitał prof. dr hab. Bogdan Klepacki, prorektor ds. dydaktyki. Wykład inauguracyjny na temat zmian klimatycznych wygłosił dr Wojciech Ożga. Władze uczelni reprezentowali także prof. dr hab. Marek S. Szyndel, prorektor ds.  współpracy miedzynarodowej, prof. dr hab. Jan Niemiec, prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, prof dr hab. Tomasz Motyl, prodziekan ds. nauki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz kanclerz SGGW dr inż. Władysław W. Skarżyński.

Uroczystość inaugurującą nowy rok akademicki Ursynowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. J. U. Niemcewicza uświetnił występ chóru działającego w ramach UUTW.