Dla mediów

Informacje prasowe

26
maja
2014

Wykład pt. "Rozwój kształcenia od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do SGGW"

Wykład prof. dr. hab. Andrzeja Radeckiego na temat "Rozwoju kształcenia od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do SGGW przy ul. Rakowieckiej (do roku 1939)" to kontynuacja cyklu spotkań i prezentacji poświęconych historii rolnictwa, edukacji rolniczej oraz SGGW.

Wykład "Rozwój kształcenia od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do SGGW przy ul. Rakowieckiej (do roku 1939)" odbył się 26 maja 2014 roku w Auli Kryształowej SGGW naszej uczelni. Wykłady historyczne są częścią obchodów 200-lecia SGGW. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 2016 roku będzie obchodzić 200-lecie kształcenia rolniczego w Polsce. W tym właśnie roku powstał Instytut Agronomiczny w Marymoncie - protoplasta SGGW. Instytut utworzono jako jedną ze staszicowskich uczelni dzięki wielkiej aktywności polskich środowisk ziemiańskich. Powstał wtedy, gdy w Europie dopiero kształtowało się nauczanie rolnicze. Marymont był 4. tego typu szkołą w Europie. Był to zaczyn, który pobudził umysły i dusze na dziesiątki lat, który sprawił że pod zaborami rozwijała się myśl naukowa i polskie kształcenie rolnicze. Z tego zaczynu wyrastały w XIX i XX wieku kolejne instytucje i formy kształcenia rolniczego, a z ich połączenia powstała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W otwartym posiedzeniu Senatu SGGW oprócz członków Senatu uczestniczyli byli rektorzy uczelni, pracownicy naukowi i administracyjni poszczególnych wydziałów, pracownicy administracji centralnej oraz studenci SGGW.