Dla kandydatów

Zarządzanie w energetyce


Wydział Inżynierii Produkcji
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
budynek 17; pok. 8
tel.: 022 593 45 60
fax.: 022 593 45 61
tel. kom.: 600 818 808
e-mail: wip_energia@sggw.plkoip@sggw.pl
www: http://wip.sggw.pl/7706

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest uzupełnianie wiedzy niezbędnej do rozwoju zawodowego kadry technicznej i kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za planowanie zrównoważonego rozwoju i zarządzanie zasobami energetycznymi, a zwłaszcza odnawialnymi źródłami energii. Studia adresowane są również do wszystkich, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełniać aktualną wiedzą z zakresu energetyki, energetyki odnawialnej i jądrowej oraz do osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji, planujących podjęcie zatrudnienia na stanowiskach związanych z energetyką.

Program obejmuje 176 godzin – wykłady oraz seminarium dyplomowe; jest realizowany w trybie zaocznym w ciągu dwóch semestrów (11 zjazdów, piątek-sobota). Planowane zajęcia w IX edycji rozpoczną się 7.10.2016 r., planowany termin zakończenia - 16.06.2017 r.

Tematyka wykładów: kierunki rozwoju oraz funkcjonowania polskiej energetyki w warunkach wymogów UE; globalne zasoby energetyczne; zewnętrzne źródła finansowania i wsparcia działalności gospodarczej (w tym środki unijne); efektywność energetyczna – system wsparcia – Białe Certfikaty; perspektywy rozwoju OZE w Polsce do 2020 r., znaczenie OZE dla lokalnego rynku energii i rozwoju obszarów wiejskich; uwarunkowania techniczno-ekonomiczne i rynkowe rozwoju energetyki wiatrowej, geotermicznej, małej energetyki wodnej, morskiej energetyki wiatrowej, energetyki jądrowej, biogazu oraz biomasy; wykorzystanie ogniw słonecznych (PV – fotowoltaiki) do produkcji energii elektrycznej; kierunki rozwoju systemów fotowoltaicznych, integracja systemów farm wiatrowych z sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi; zasady funkcjonowania rynku bilansującego i giełdy energii elektrycznej, inwestowanie i rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych; systemy rozproszone produkcji energii elektrycznej; planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej współpracującej ze źródłami rozproszonymi, niekonwencjonalne zasoby energetyczne: gaz i ropa z łupków, rynki i koncepcja marketingu energii elektrycznej.

Kadra dydaktyczna: samodzielni pracownicy WIP, dydaktycy i naukowcy z obszaru  nauk społecznych, dziedziny nauk technicznych i ekonomicznych (Politechnika Warszawska, Śląska), wybitni specjaliści z firm, stowarzyszeń energetycznych (PGE S.A., PSE Operator S.A., PGE Dystrybucja, ENERGA, Polskie Sieci Morskie S.A., Krajowa Izba Biomasy, Pont Corporation Ltd, Ernst&Young-Polska, EDP Renwables Energy Polska) oraz zagraniczni (USA)

Kierownik studiów: prof. dr hab. Franciszek Krawiec
Czas trwania studiów: 2 semestry
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: od 10.06.2016 do 30.09.2016
Liczba miejsc: 30
Opłata: 6000 zł za całość, 3000 zł za semestr
Miejsce składania dokumentów: budynek 17, pokój 8, w godzinach: 10.00 -16.00

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.