Dla kandydatów

Zarządzanie nieruchomościami


Wydział Ekonomiczny

Sekretariat Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami

Kierownik Studiów Podyplomowych:
prof dr hab. Sławomir Juszczyk

Sekretarz Studiów:
dr Rafał Balina

Adres:
Budynek nr 3, pokój nr 6
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Tel. 22 593 56 02
e-mail: spzn@sggw.pl

FACEBOOK grupa:
SGGW spzn19

adres strony internetowej: www.spzn.sggw.pl