Dla kandydatów

Zamówienia publiczne


Wydział Ekonomiczny

Sekretariat Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr inż. Anna Jasiulewicz

Adres:
Budynek nr 6, pokój A14
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Tel. kom. 886 624 111
Tel. 22 593 40 78
Fax 22 593 40 79
e-mail: spzp@sggw.pl

www.spzp.sggw.pl