Dla kandydatów

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności


Wydział Żywienia Człowieka
ul. Nowoursynowska 159 C,
02-776 Warszawa
budynek 32;

Kierownik studiów: dr hab. Joanna Trafiałek, prof. SGGW
tel.: 22 57 37 082, tel. kom.: 506 609 677, e-mail: joanna_trafialek@sggw.edu.pl

Sekretariat studiów: mgr inż. Marzena Czmoch
tel. 22 59 371 48, e-mail: marzena_czmoch@sggw.edu.pl, parter, pok. A64

Informacje szczegółowe: http://haccp.sggw.pl/

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności (SZBJZ) to studia zaprojektowane dla osób zainteresowanych bezpieczeństwem i jakością żywności. Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych ma na celu rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji i dystrybucji żywności oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Zdobyta wiedza będzie pomocna w pełnieniu obowiązków służbowych i podniesie kwalifikacje pracowników. Odbiorcami i adresatami studiów są pracownicy zakładów produkcyjnych wytwarzających środki spożywcze, zakładów gastronomicznych, instytucji nadzorujących i kontrolujących zakłady wytwarzające środki spożywcze, osoby planujące zarejestrować zakłady produkcji i dystrybucji żywności, kandydaci na audytorów systemów bezpieczeństwa żywności, kandydaci na specjalistów ds. jakości i bezpieczeństwa żywności, managerów jakości żywności.

Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty oraz niedziele.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Zasady naboru: Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, złożenia kompletnych dokumentów i uiszczenia całościowej opłaty za studia lub za pierwszy semestr nauki. Wymagane dokumenty podane są na stronie https://www.sggw.pl/dydaktyka_/studia-podyplomowe.  Zakończenie rekrutacji następuje na minimum 1 tydzień przed rozpoczęciem semestru, w którym uruchamiane są studia.

Limit miejsc: 35 (min. liczba uczestników 20 osób)

Tryb i warunki ukończenia studiów podyplomowych (na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie testów z każdego przedmiotu w czasie trwania studiów z wynikiem pozytywnym oraz wykonanie zespołowej pracy końcowej i obrona pracy końcowej na ostatnim zjeździe studiów.

Opłata: 4800 zł (2 400 zła za 1 semestr)

Istnieje możliwość uzyskanie dodatkowych dokumentów:

  1. Certyfikat Audytora systemu HACCP firmy DEKRA  
  2. Certyfikat Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności firmy DEKRA
  3. Certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 9001 firmy BSI

Szczegółowych informacji udziela Kierownik studiów.

Miejsce składania dokumentów:
osobiście po wcześniejszym umówieniu się, budynek 32, parter, pokój A64

lub przesyłka listem poleconym na adres:

Marzena Czmoch
Dziekanat Wydziału Żywienia Człowieka
ul. Nowoursynowska 159C
02-776 Warszawa