Dla kandydatów

Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie


Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
bud. 35, pok. 21
e-mail: marek_gajewski@sggw.pl; tel. 22 5932250|, tel. kom. +48 606609456
www: http://krwil.sggw.pl/index.php?section=didactics&subsection=subject_view&p=54

Trwa rekrutacja na IX edycję

podyplomowych studiów „ROŚLINY I SUROWCE ROŚLINNE DLA ZDROWIA – JAKOŚĆ I WYKORZYSTANIE”

na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z dn. 2 lutego 2009 r.

Zajęcia w trakcie IX edycji studiów odbywać się będą od października 2019 do czerwca 2020 r., w cyklu 12 zjazdów w sobotnio-niedzielnych. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) dowolnego kierunku.

Te cieszące się dużym zainteresowaniem studia adresowane są do osób pragnących pogłębić wiedzę na tematy związane z wykorzystaniem roślin leczniczych i prozdrowotnych ­w profilaktyce chorób, z oceną ich jakości i technologią obrotu. Studia mogą zainteresować osoby pragnące założyć firmę zajmującą się produkcją, przechowywaniem, obrotem i przetwórstwem surowców roślinnych i tzw. "zdrowej żywności". Tematyka studiów może także zainteresować osoby o nastawieniu hobbystycznym, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat ciekawych gatunków roślin, zdrowego trybu odżywiania, składników żywności wpływających pozytywnie na kondycję człowieka i dobre samopoczucie.

Program obejmuje m.in. towaroznawstwo roślin prozdrowotnych i leczniczych z elementami biologii i metod uprawy, metody przechowywania, pakowania i konserwacji surowców roślinnych, podstawy dietetyki i suplementacji diety, metody oceny jakości surowców roślinnych, aromaterapię, charakterystykę leków roślinnych i zasady obrotu, farmakognozję, elementy farmakologii, anatomii i fizjologii człowieka oraz zagadnienia bezpieczeństwa żywności.

Zajęcia będą prowadzone na kampusie SGGW przez specjalistów z SGGW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w laboratoriach oraz w terenie, w tym w firmie zielarskiej „Dary Natury” na Podlasiu.

Odpłatność za studia: 4 000 zł, płatne w dwóch ratach, pierwsza do 1.10.2019.

Warunek przyjęcia: przesłanie drogą elektroniczną lub pocztową wypełnionego kwestionariusza pobranego ze strony studiów i dyplomu ukończenia studiów na adres podany na stronie.

Więcej informacji na stronie internetowej studiów: http://krwil.pl/index.php?section=didactics&subsection=subject_view&p=54

lub u Kierownika studiów, tel kom: +48 606 609 456, e-mail: marek_gajewski@sggw.pl

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych!

Odwiedźcie nas też na Facebooku!

Sekretariat studiów: Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW, bud. 35, pok. 21, tel. 22-5932231; e-mail: krwl@sggw.pl

Czas trwania: 2 semestry (październik 2019 –czerwiec 2020), 12 zjazdów w ciągu trwania studiów (sobota - niedziela)

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń, liczba osób – do 32.

Wymagania: ukończone studia wyższe dowolnego kierunku, dyplom licencjata, inżyniera lub magistra.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 września 2019 r.