Dla kandydatów

Choroby zwierząt nieudomowionych


Wydział Medycyny Weterynaryjnej, budynek 24
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
tel./fax: 22 593 60 71 Sekretariat studiów 
e-mail: czn@sggw.pl
www: http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/studia-podyplomowe/ch-by_nieudomowionych/

Ukończenie studiów uprawnia lekarzy weterynarii do zdawania egzaminu specjalizacyjnego celem uzyskania tytułu specjalisty
w dziedzinie chorób zwierząt nieudomowionych.

W programie m.in. praktyczne zajęcia w ogrodach zoologicznych, fermach zwierząt nieudomowionych, ośrodkach hodowli żubrów, warsztaty z zakresu chirurgii i lecznictwa zwierząt egzotycznych.

Kierownik studiów: dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW w Warszawie

Czas trwania studiów: 4 semestry, październik 2018 – wrzesień 2020

Wymagania wobec kandydatów:

•     prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

•     dwuletni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii

Termin składania dokumentów: do 30 września 2018

liczba miejsc: 45

Koszt studiów: wpisowe 250, czesne 12 000 zł (3000zł za semestr)

Zasady naboru:

słuchacze przyjmowani są na podstawie wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami:

•     Kwestionariusz osobowy

•     Deklaracja pokrycia kosztów

•     Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia ukończenia studiów wyższych weterynaryjnych

•     Jedno zdjęcie 35×45 mm

•     Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów do pobrania i program studiów znajdują się na stronie WWW studium http://wmw.sggw.pl/2018/06/01/czn/

Sposób składania dokumentów:

  • Formularz elektroniczny dostępnego na stronie internetowej studiów podyplomowych
  • Poczta tradycyjna na adres: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego.
  • Osobiście w sekretariacie Katedry HŻiOZP, Bud 24 pok 337 w godzinach 9-15

ADRES:
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, WMW, SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,
tel./fax: 22 593 60 71,
e-mail: czn@sggw.pl