Dla kandydatów

Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym


Wydział Technologii Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności
ul. Nowoursynowska 159 (budynek nr 34)
Pokój 3/108

Kierownik studiów: dr hab. inż. Jolanta Kowalska,
email: jolanta_kowalska@sggw.edu.pl
tel: 022-59 37 679

Studia podyplomowe "BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM" mają na celu przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu rolno-spożywczym "od pola do stołu".
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi zasadami zarządzania bezpieczeństwem, poprzez nadzór wewnętrzny nad jakością żywności i przestrzeganiem higieny przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i obrocie w całym łańcuchu rolno-żywnościowym, z uwzględnieniem prawa żywnościowego Unii Europejskiej oraz  wytycznych Wspólnej Polityki Rolnej. Słuchacze zdobędą kwalifikacje z zakresu projektowania systemów zarządzania jakością, opracowania dokumentacji, wewnętrznego auditowania jakości w ujęciu systemowym, nadzoru nad wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem systemów zarządzania jakością, a w szczególności z uwzględnieniem zasad identyfikowalności w łańcuchu rolno-spożywczym.

Adresatami studiów mogą być absolwenci uczelni wyższych, w tym absolwenci SGGW, pracujący na stanowiskach technologów, kierowników produkcji, kontrolerów jakości w ogniwach łańcucha rolno-spożywczego oraz osoby  chcące zdobyć wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością w łańcuchu rolno-spożywczym.

Informacje dotyczące rekrutacji oraz planu i programu studiów zamieszczone są na stronie

http://bij_wnoz.sggw.pl/

Po zakończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez JM Rektora SGGW, na podstawie zdanych egzaminów – „Certyfikat audytora wewnętrznego przemysłu spożywczego", "Certyfikat audytora wewnętrznego systemu GMP/GHM i HACCP według normy ISO 22000", Certyfikat – „Rola Najwyższego Kierownictwa w ZSZ (odpowiedzialność i uprawnienia osób pełniących istotną rolę w ZSZ) wg wymagań normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”, Certyfikat – „Przedstawiciel Kierownictwa Zintegrowanych Systemów Zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018” - wydane przez jednostki certyfikujące; na podstawie zaliczenia - certyfikat uczestnictwa w zajęciach z zakresu „Wymagania Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności BRITISH RETAIL CONSORTIUM (BRC)” i certyfikat uczestnictwa w zajęciach z zakresu „Wymagania Standardu do auditowania jakości oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych International Featured Standard - IFS Food” wydane przez Dziekana Wydziału Technologii Żywności.