Dla kandydatów

Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej


Studia Podyplomowe - Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa
tel/fax.: 22 593 22 68 lub 61
e-mail: kro@sggw.pl, e-mail: pacholczak@poczta.onet.pl lub andrzej_pacholczak@sggw.pl

http://kro.sggw.pl

Kierownik studiów: dr hab. Andrzej Pacholczak

Czas trwania studiów: 2 semestry, rozpoczynają się w semestrze letnim

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

Liczba miejsc: 32

Opłata: za semestr 2300 zł. Opłata za całość: 4600 zł.

Opłatę można uiścić w 2 ratach lub jednorazowo pełną kwotę.

Charakterystyka:
Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów, zainteresowanych wykorzystaniem roślin ozdobnych tak w przestrzeni prywatnej (mieszkanie, ogród przydomowy), jak i publicznej (miejsce pracy, biurowce, zieleń miejska) ze względu na ich walory estetyczne, jak i oddziaływanie prozdrowotne dla polepszenia jakości życia. Zajęcia obejmują 280 godzin zajęć - 90 godzin wykładów, 90 godzin ćwiczeń i 100 godzin zajęć praktycznych. Dwudniowe zjazdy odbywają się raz w miesiącu w okresie od marca b.r. do lutego roku kolejnego (latem przerwa wakacyjna). Podczas zajęć teoretycznych słuchacze poznają materiał roślinny oraz zasady dekoracji nimi wnętrz, tworzenia kompozycji roślinnych (z roślin doniczkowych, ciętych i trwałych) oraz obsadzania kwietników sezonowych, rabat i różnego typu pojemników (balkony, tarasy, patia, zieleń miejska, ogrody na dachach) z wykorzystaniem bylin oraz drzew i krzewów ozdobnych. W ramach ćwiczeń i praktyki słuchacze wykonują założenia projektowe kwietników sezonowych i rabat bylinowych oraz dekoracji wnętrz; odwiedzają hurtownie i punkty sprzedaży roślin, szkółki bylin i krzewów ozdobnych; poznają rośliny w kolekcjach dydaktycznych.

 

Ramowy program studiów podyplomowych:

Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej

Przedmioty i zagadnienia realizowane w formie wykładów i ćwiczeń:

  1. Wpływ roślin na jakość życia (obejmuje następujące zagadnienia: społeczna
    i terapeutyczna rola ogrodnictwa, terapia ogrodnicza, elementy psychologii środowiskowej, urządzania ogrodów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych) (15 godz. wykładów)
  2. Zastosowanie roślin do dekoracji wnętrz (zagadnienia: zasady aranżacji i aranżacje roślinne we wnętrzach mieszkalnych, formy ekspozycji roślin we wnętrzach, przegląd gatunków oraz wymagania i pielęgnacja roślin doniczkowych, dekoracje roślinne we wnętrzach – najnowsze trendy, ogrody zimowe - urządzanie i dobór roślin. Zwiedzanie: kolekcje szklarniowe, kwiaciarnia, giełda kwiatowa, biurowiec) (20 godz. wykładów+30 godz. ćwiczeń)
  3. Dobór i aranżacja roślin w ogrodzie (zagadnienia: rodzaje ogrodów i style ogrodowe, przegląd gatunków i odmian wieloletnich roślin zielnych, wymagania uprawowe roślin ogrodowych, pielęgnacja i ochrona przed chorobami i szkodnikami, zastosowanie roślin zielnych i drzewiastych w ogrodzie (rabaty, alpinaria, ogrody
    i murki skalne, ogrody i oczka wodne, ogrody wrzosowiskowe, ogrody naturalistyczne, zastosowanie drzew, krzewów i pnączy w ogrodzie. Zwiedzanie: kolekcje, Ogród Botaniczny, szkółki krzewów ozdobnych) (30 godz. wykładów+30 godz. ćwiczeń)
  4. Zasady projektowania i komponowania układów roślinnych (zagadnienia: kompozycyjne zasady doboru roślin, podstawowe zasady wykonania planu nasadzeń, projektowanie z wykorzystaniem technik i programów komputerowych)(10 godz. wykładów+15 godz. ćwiczeń)
  5. Rośliny w przestrzeni miejskiej (zagadnienia: funkcje roślinności w mieście, przegląd gatunków i odmian roślin stosowanych w zieleni miejskiej, formy zastosowania roślin w przestrzeni miejskiej, kwietniki sezonowe, „zielone dachy”) (10 godz. wykladów+10 godz. ćwiczeń)
  6. Seminarium dyplomowe (zagadnienia: przedstawienie własnych, poprawnych rozwiązań aranżacji roślinnych w ogrodach lub wnętrzach użyteczności publicznej, przygotowanie do wykonanie projektów końcowych) (10 godz. ćwiczeń)

Zaliczenie:

1. Egzamin pisemny (forma testu)

2. Praca dyplomowa: opracowanie założeń do projektu wybranego nasadzenia roślinnego.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej (MEN)