Dla kandydatów

Administracja i finanse publiczne


Wydział Ekonomiczny
Sekretariat Studiów Podyplomowych Administracja i Finanse Publiczne

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Przemysław Litwiniuk

Sekretarz Studiów:
mgr Maksymilian Bąk

Adres:
Budynek nr 3, pokój nr 6
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Tel. kom. 883 264 443
Tel. 22 593 56 02
e-mail: spafp@sggw.pl

adres strony internetowej: www.spafp.sggw.pl