Dla kandydatów

studia podyplomowe


Do pobrania:

Ankieta osobowa
Klauzula Informacyjna RODO
Umowa o świadczenie usług edukacyjnych
Regulamin Studiów Podyplomowych i Uchwała wprowadzająca Regulamin

Kalkulacja_wstępna_studia_podyplomowe-2021

Programy studiów podyplomowych

Wydział Rolnictwa i Biologii:

 1. Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

 1. Choroby psów i kotów
 2. Choroby zwierząt nieudomowionych
 3. Choroby świń (trzody chlewnej)

Wydział Leśny:

 1. Infrastruktura drogowa w lasach
 2. Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych

Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii:

 1. Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej
 2. Florystyka – sztuka układania kwiatów
 3. Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

 1. Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków   
 2. Projektowanie geotechniczne
 3. Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym

Wydział Technologii Drewna:

 1. Drewno - surowiec i technologia
 2. Podyplomowe studia konserwacji drewna

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt:

 1. Zoopsychologia - problemy behawioru psów

Wydział Ekonomiczny:

 1. Podyplomowe studia bankowości i finansów
 2. Podyplomowe studia rachunkowości bankowej
 3. Podyplomowe studia bankowości spółdzielczej
 4. Podyplomowe studia Transport i spedycja
 5. Podyplomowe studia rachunkowości
 6. Podyplomowe studia controllingu i rachunkowości zarządczej
 7. Podyplomowe studia zarządzania wierzytelnościami - finanse, prawo, kadry
 8. Podyplomowe Studia Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa
 9. Podyplomowe Studia Logistyki
 10. Podyplomowe Studia Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie
 11. Podyplomowe Studia Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami
 12. Podyplomowe Studia Zamówienia publiczne
 13. Podyplomowe Studia Zarządzanie bankiem spółdzielczym
 14. Podyplomowe Studia Zarządzanie nieruchomościami
 15. Podyplomowe Studia Administracja i finanse publiczne
 16. Podyplomowe Studia Prawo podatkowe - kadry i płace
 17. Studia Podyplomowe Zarządzanie Ryzykiem w Banku Spółdzielczym
 18. Podyplomowe studia rachunkowości podatkowej
 19. Zarządzanie w agrobiznesie – MBA

Wydział Technologii Żywności:

 1. Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym

Wydział Żywienia Człowieka:

 1. Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii
 2. Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
 3. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności 
 4. Żywienie człowieka i gastronomia

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki:

 1. Administracja systemami i aplikacjami
 2. Edukacja zdalna w erze cyfrowej
 3. Efektywna administracja systemami linuksowymi
 4. Podyplomowe studia baz danych