Dla kandydatów

studia podyplomowe


Do pobrania:

Ankieta osobowa
Klauzula Informacyjna RODO
Umowa o świadczenie usług edukacyjnych
Regulamin Studiów Podyplomowych i Uchwała wprowadzająca Regulamin

Kalkulacja wstępna studia podyplomowe.xls

Programy studiów podyplomowych

Wydział Rolnictwa i Biologii:

 1. Przyroda i Biologia
 2. Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

 1. Choroby psów i kotów
 2. Choroby zwierząt nieudomowionych
 3. Choroby świń (trzody chlewnej)

Wydział Leśny:

 1. Infrastruktura drogowa w lasach
 2. Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych
 3. Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym
 4. Od pomysłu do audytu: przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektu z obszaru life sciences z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania

Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii:

 1. Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej
 2. Florystyka – sztuka układania kwiatów
 3. Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym
 4. Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

 1. Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków   
 2. Projektowanie geotechniczne

Wydział Technologii Drewna:

 1. Podyplomowe studia konserwacji drewna
 2. Drewno - surowiec i technologia

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt:

 1. Zoopsychologia - problemy behawioru psów
 2. Zwierzęta laboratoryjne - hodowla i użytkowanie

Wydział Ekonomiczny:

 1. Administracja i finanse publiczne
 2. Ekonomika rolnictwa
 3. Logistyka
 4. Metody i techniki menedżerskie
 5. Podyplomowe studia bankowości i finansów
 6. Podyplomowe studia bankowości spółdzielczej
 7. Podyplomowe studia controllingu i rachunkowości zarządczej
 8. Podyplomowe studia rachunkowości
 9. Podyplomowe studia rachunkowości bankowej
 10. Podyplomowe studia rachunkowości podatkowej i międzynarodowej
 11. Podyplomowe studia rozrachunków publicznoprawnych
 12. Podyplomowe studia strategii i psychologii inwestowania
 13. Prawo podatkowe - kadry i płace
 14. Przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie
 15. Technologie informacyjne i zarządzanie łańcuchem dostaw
 16. Transport i spedycja
 17. Wycena nieruchomości
 18. Zamówienia publiczne
 19. Zarządzanie bankiem spółdzielczym
 20. Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie
 21. Zarządzanie nieruchomościami
 22. Zarządzanie w agrobiznesie – MBA
 23. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych
 24. Zarządzanie flotą samochodową

Wydział Technologii Żywności:

 1. Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym

Wydział Żywienia Człowieka:

 1. Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii
 2. Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
 3. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności 
 4. Żywienie człowieka i gastronomia

Wydział Inżynierii Produkcji:

 1. Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych
 2. Zarządzanie w energetyce

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki:

 1. Administracja systemami i aplikacjami
 2. Edukacja zdalna w erze cyfrowej
 3. Efektywna administracja systemami linuksowymi
 4. Informatyka i technologie informacyjne
 5. Podyplomowe studia baz danych
 6. Systemy informacyjne i analiza danych