Dla kandydatów

Skierowania na badania


Kierunek studiów

Dziekanat – miejsce wydawania skierowań
do Lekarza Medycyny Pracy

Architektura Krajobrazu
Budownictwo
Inżynieria i Gospodarka Wodna
Inżynieria Środowiska
Ochrona Środowiska

Dziekanat Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
budynek 33;
piętro:  1
pok. 13
w godz.: 10-14

Bioinżynieria zwierząt
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Zootechnika

Dziekanat Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt;
budynek 23;
piętro:  parter
pok. 69
w godz.: 10-13

Biotechnologia
Ogrodnictwo

Dziekanat Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii;
Biotechnologia
budynek 37;
przyziemie
pok. 0/63
w godz.: 10-14 oprócz wt. / dla osób spoza Wydziału w dn. 12 lutego

Ogrodnictwo
budynek 35;
parter
pok. nr 2
w godz.: 10-14 oprócz wt. / dla osób spoza Wydziału w dn. 12 lutego

Gospodarka Przestrzenna
Leśnictwo

Dziekanat Wydziału Leśnego;
budynek 34;
piętro:
pok.
w godz.:

Informatyka

- nie wymagane

Inżynieria Ekologiczna
Rolnictwo

Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Biologii;
budynek 37;
piętro: 0
pok. 0/09 (rolnictwo),
0/110 (inżynieria ekologiczna)
w godz.: 10-13 (wtorek-piątek)

Technologia Drewna

Dziekanat Wydziału Technologii Drewna;
budynek 34;
piętro: 1
pok. 1/20
w godz.:10-14

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Dziekanat Wydziału Technologii Żywności;
budynek 32;
piętro: parter
pok. 51
w godz.: 9.00 – 12.00

Technologie Energii Odnawialnej
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji;
budynek 21;
piętro:
pok.
w godz.:

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności

Dziekanat Wydziału Żywienia Człowieka;
budynek 32;
piętro: przyziemie
pok. 071 lub 072
w godz.: 10-14