Dla kandydatów

Kalendarium


Kalendarium rekrutacji – studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickim 2019/2020  Lista kierunków

UWAGA! Kandydat, który nie uzyskał jeszcze dyplomu studiów I stopnia (jest przed obroną pracy dyplomowej / egzaminem dyplomowym) może się zarejestrować i przystąpić do kwalifikacji. Numer dyplomu i datę obrony można wprowadzić do formularza rekrutacyjnego w momencie składania dokumentów w Biurze Spraw Studenckich.

Informacje o rekrutacji na studia II stopnia (dokumenty, kalendarium, komunikaty o testach) znajdują się w menu po lewej stronie w zakładce studia II stopnia 

Kwalifikacja uzupełniająca

2 sierpnia 2019r. do godz. 18 komunikat o wolnych miejscach na poszczególnych kierunkach (System Obsługi Kandydatów)

od 5 do 29
sierpnia 2019r.

do godz. 24

rejestracja kandydatów i wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK)

30 sierpnia 2019r.

do godz. 20

komunikaty w sprawie:

  1. daty i miejsca przeprowadzenia testów kompetencyjnych – kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie
  2. daty i miejsca spotkań kwalifikacyjnych z WKR dotyczących weryfikacji oczekiwanych od kandydata efektów kształcenia osiągniętych na studiach I stopnia, o ile nie ma zgodności pomiędzy ukończonym kierunkiem studiów pierwszego stopnia określonym w miernikach tych efektów a wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia
  3. potwierdzenia znajomości języka angielskiego – dla kierunków realizowanych w języku angielskim

(informacje pojawią się na stronie internetowej rekrutacji, komunikat zostanie też wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez kandydata w trakcie rejestracji)

2 - 4 
września 2019r.
  zgodnie z terminarzem podanym 30 sierpnia – spotkania kwalifikacyjne z WKR  --> sprawdź

4 września 2019r.

 

 zgodnie z terminarzem podanymi w dniu 30 sierpnia - testy kompetencyjne; --> sprawdź

3 września 2019r.   ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

do 5 września 2019r.

do godz. 24

kandydat: termin uzupełnienia danych w formularzu rekrutacyjnym (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, numery świadectw, wgranie fotografii itp.)

WKR: termin uzupełnienia wyników postępowania kwalifikacyjnego (wyniki zadania projektowego, rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacji efektów kształcenia, potwierdzenie znajomości j. angielskiego)

do 7 września 2019r.

do godz. 22

  • kwalifikacja kandydatów
  • ogłoszenie o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia (zmiana statusu kandydata w SOK oraz komunikat pocztą elektroniczną o składaniu dokumentów);

od 9 do 16
września 2019r.
(oprócz soboty i niedzieli)

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (oprócz soboty i niedzieli) w Biurze Spraw Studenckich (budynek 8); złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia kandydata na studia. W przypadku braku dyplomu kandydat składa zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu oraz dacie egzaminu dyplomowego.

 

Kwalifikacja podstawowa

od 1 czerwca
do 9 lipca 2019r.

do godz. 24

rejestracja kandydatów i wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK)

10 lipca 2019r.

do godz. 20

komunikaty w sprawie:

  1. daty i miejsca przeprowadzenia testów kompetencyjnych – kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie
  2. daty i miejsca spotkań kwalifikacyjnych z WKR dotyczących weryfikacji oczekiwanych od kandydata efektów kształcenia osiągniętych na studiach I stopnia, o ile nie ma zgodności pomiędzy ukończonym kierunkiem studiów pierwszego stopnia określonym w miernikach tych efektów a wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia
  3. potwierdzenia znajomości języka angielskiego – dla kierunków realizowanych w języku angielskim

(informacje pojawią się na stronie internetowej rekrutacji, komunikat zostanie też wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez kandydata w trakcie rejestracji)

11, 12, 15, 16
lipca 2019r.
  zgodnie z terminarzem podanym 10 lipca – spotkania kwalifikacyjne z WKR  --> sprawdź

15 lipca 2019r.

 

 zgodnie z terminarzem podanymi w dniu 10 lipca - testy kompetencyjne; --> sprawdź

15 lipca 2019r.   ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

do 17 lipca 2019r.

do godz. 24

kandydat: termin uzupełnienia danych w formularzu rekrutacyjnym (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, numery świadectw, wgranie fotografii itp.)

WKR: termin uzupełnienia wyników postępowania kwalifikacyjnego (wyniki zadania projektowego, rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacji efektów kształcenia, potwierdzenie znajomości j. angielskiego)

do 19 lipca 2019r.

do godz. 22

  • kwalifikacja kandydatów
  • ogłoszenie o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia (zmiana statusu kandydata w SOK oraz komunikat pocztą elektroniczną o składaniu dokumentów);

od 22 lipca
do 1 sierpnia 2019r.
(oprócz soboty i niedzieli)

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (oprócz soboty i niedzieli) w Biurze Spraw Studenckich (budynek 8); złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia kandydata na studia. W przypadku braku dyplomu kandydat składa zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu oraz dacie egzaminu dyplomowego.

Informacje o rekrutacji na studia II stopnia (dokumenty, kalendarium, komunikaty o testach) znajdują się w menu po lewej stronie w zakładce studia II stopnia