Dla kandydatów

Kalendarium


Rejestracja kandydatów rozpocznie się 1 lipca 2020r.

Przewidywany jest jeden etap kwalifikacji na studia II stopnia - w drugiej połowie września, przewidywany termin przedłożenia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia będących podstawą rekrutacji - 22 września.

Kalendarium rekrutacji – studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021  Lista kierunków

UWAGA! Kandydat, który nie uzyskał jeszcze dyplomu studiów I stopnia (jest przed obroną pracy dyplomowej / egzaminem dyplomowym) może się zarejestrować i przystąpić do kwalifikacji. Numer dyplomu i datę obrony można wprowadzić do formularza rekrutacyjnego w momencie składania dokumentów w Biurze Spraw Studenckich.

Informacje o rekrutacji na studia II stopnia (dokumenty, kalendarium, komunikaty o testach) znajdują się w menu po lewej stronie w zakładce studia II stopnia

 

 

rejestracja kandydatów i wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK)

 

 

komunikaty w sprawie:

  1. data i miejsca przeprowadzenia zadania projektowego dla kandydatów na kierunek architektura krajobrazu (studia stacjonarne i niestacjonarne) - o ile WKR zdecyduje o jego przeprowadzeniu,
  2. daty i miejsca spotkań kwalifikacyjnych z WKR dotyczących weryfikacji oczekiwanych od kandydata efektów kształcenia osiągniętych na studiach I stopnia, o ile nie ma zgodności pomiędzy ukończonym kierunkiem studiów pierwszego stopnia określonym w miernikach tych efektów a wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia
  3. potwierdzenia znajomości języka angielskiego – dla kierunków realizowanych w języku angielskim oraz kierunku biotechnologia

(informacje pojawią się na stronie internetowej rekrutacji, komunikat zostanie też wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez kandydata w trakcie rejestracji)

 

  zgodnie z terminarzem podanym _____ – spotkania kwalifikacyjne z WKR  --> sprawdź

 

 

 zgodnie z terminarzem podanymi ____ - testy kompetencyjne --> sprawdź

    ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 

 

kandydat: termin uzupełnienia danych w formularzu rekrutacyjnym (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, numery świadectw, wgranie fotografii itp.)

WKR: termin uzupełnienia wyników postępowania kwalifikacyjnego (wyniki zadania projektowego, rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacji efektów kształcenia, potwierdzenie znajomości j. angielskiego)

 

 

  • kwalifikacja kandydatów
  • ogłoszenie o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia (zmiana statusu kandydata w SOK oraz komunikat pocztą elektroniczną o składaniu dokumentów);


(oprócz soboty i niedzieli)

 

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (oprócz soboty i niedzieli) w Biurze Spraw Studenckich (budynek 8); złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia kandydata na studia. W przypadku braku dyplomu kandydat składa zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu oraz dacie egzaminu dyplomowego.

Informacje o rekrutacji na studia II stopnia (dokumenty, kalendarium, komunikaty o testach/zadaniu projektowym) znajdują się w menu po lewej stronie w zakładce studia II stopnia