Dla kandydatów

Często zadawane pytania


Uwaga! Odpowiedzi na poniższe pytania dotyczą studiów II stopnia!

Prosimy o zapoznanie się z zakładką kalendarium rekrutacji 
 

1. REJESTRACJA

1.1. Czy mogę brać udział w rekrutacji przed obroną pracy dyplomowej?
1.2. Czy mogę przystąpić do egzaminu / zadania projektowego przed obroną pracy dyplomowej?
1.3. Czy mogę zarejestrować się na dwa kierunki studiów lub na dwie formy studiów tego samego kierunku?
1.4. Jak umieścić brakujące dane w formularzu podania o przyjęcie (numer i data dyplomu, oceny z dyplomu i studiów, numery i daty świadectw)?
1.4.1 Nie mogę uzupełnić zakładki 2st. kierunek kwalifikacji średnia/dyplom kieunek jest zablokowany do edycji. Co robić?
1.5. Co się stanie, jeżeli nie zostanę przyjęty / przyjęta na studia w pierwszym etapie rekrutacji?
1.6. Czy w kolejnych etapach kwalifikacji na studia stacjonarne muszę potwierdzać, że nadal chcę być kwalifikowany / kwalifikowana na zadeklarowanym wcześniej kierunku studiów?
1.7. Nie pamiętam hasła / nie mogę się zalogować, co mam zrobić?
1.8. Czy SGGW przepisze mnie na studia niestacjonarne, jeśli nie dostanę się na studia stacjonarne?
1.9. W formularzu rejestracyjnym nie mam możliwości wyboru kierunku, który mnie interesuje.
1.10. Nie mogę się zalogować. Komunikat „system zamknięty".
1.11. Nie mogę odnaleźć formularza rejestracyjnego.
1.12. Jestem zarejestrowany / zarejestrowana, ale nie mogę się zalogować do systemu.
1.13. Na tym samym koncie nie mogę wybrać drugiego kierunku. Czy założyć drugie konto?
1.14. Na stronie głównej w panelu kandydata wyświetlony jest komunikat „Brak zbieżności programu studiów z ukończonym kierunkiem!". Co to znaczy?
1.15. Jak dokończyć rejestrację / wybrać kierunek studiów?

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

2.1. Czy opłatę rekrutacyjną można uiścić przelewem internetowym?
2.2. Czy muszę robić przelew z własnego konta / rachunku?
2.3. Czy mogę dokonać wpłaty za pośrednictwem poczty?
2.4. Czy zmiana kierunku studiów wymaga wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej?
2.5. Moja opłata rekrutacyjna jeszcze nie została zaksięgowana. Dlaczego? Co mam w tym przypadku zrobić?
2.6. W jaki sposób mam zachować dowód wpłaty, skoro opłatę rekrutacyjną wpłaciłem / wpłaciłam przez internet?
2.7. W jakim terminie od zarejestrowania się i wygenerowania nru konta należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

3. FOTOGRAFIA

3.1. Do kiedy muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu?
3.2. W zakładce „zdjęcie” widzę „nowe zdjęcie – oczekuje na weryfikację”. Ile czasu trwa weryfikacja zdjęcia?
3.3. W zakładce „zdjęcie” wyświetlany jest komunikat, że zdjęcie nie zostało zaakceptowane. Dlaczego?
3.4. Mimo wielu prób nie mogę wstawić zdjęcia do systemu.

4. TESTY KWALIFIKACYJNE / ZADANIE PROJEKTOWE

4.1. Czy mogę przystąpić do testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego przed obroną pracy dyplomowej?
4.2. Czy w rekrutacji uzupełniającej mogę ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów?
4.3. Czy mogę powtórnie przystąpić do testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego?
4.4. Gdzie znajdę wyniki testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego?
4.5. Gdzie znajdę informację o terminie, miejscu i godzinie testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego?
4.6. Jaki jest zakres materiału potrzebny do prawidłowego rozwiązania testu kwalifikacyjnego?
4.7. Czy są dostępne przykładowe testy kwalifikacyjne?
4.8. Jestem osobą niepełnosprawną. Czy stanowisko / test / zadanie projektowe będą specjalnie dostosowane?

5. KWALIFIKACJA NA STUDIA

5.1. Gdzie znajdę listy przyjętych (zakwalifikowanych)?
5.2. Dostałem / dostałam pusty komunikat o kwalifikacji. Co z tym zrobić?
5.3. W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany”, mam napisane „możesz składać dokumenty”. Czy to znaczy, że zostałem zakwalifikowany / zostałam zakwalifikowana?
5.4. Nie mogę pojawić się w SGGW w dniu, w którym wyznaczono mi termin składania dokumentów. Co mam robić?
5.5. Ile pozostało wolnych miejsc po kwalifikacji zasadniczej? Gdzie i kiedy pojawi się informacja o wolnych miejscach?
5.6. Czy w rekrutacji uzupełniającej mogę ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów?
5.7. W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany”, jest napisane „kolejny etap”. Co to znaczy? Czy mogę składać dokumenty?
5.8. Zostałem zakwalifikowany / zostałam zakwalifikowana do złożenia dokumentów, jednak obronę pracy dyplomowej mam po zakończeniu rekrutacji. Co mogę zrobić?
5.9. Co oznaczają poszczególne statusy w Systemie Obsługi Kandydata?

6. SKŁADANIE DOKUMENTÓW

6.1. Kto i kiedy składa dokumenty?
6.2. Czy jakieś dokumenty powinienem / powinnam złożyć w SGGW wcześniej niż przewiduje to kalendarium rekrutacji?
6.3. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy mogę wysłać je np. pocztą lub kurierem?
6.4. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy może złożyć je ktoś w moim imieniu?
6.5. Czy w imieniu kandydata dokumenty może odebrać z SGGW inna osoba?
6.6. Jakie dokumenty muszę złożyć, jeśli nie mam jeszcze dyplomu?
6.7. Moje świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne znajdują się w dziekanacie. Co robić?
6.8. Kto powinien poświadczyć kopię dokumentu tożsamości?
6.9. Jestem już studentem / studentką i zaczynam drugi kierunek studiów. Jakie dokumenty mam złożyć?
6.10. W terminie składania dokumentów jestem na urlopie / za granicą / na wczasach. Czy mogę złożyć dokumenty później?

7. ORZECZENIE OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY

7.1. Skąd wziąć skierowanie do lekarza medycyny pracy?
7.2. Zalogowałem / zalogowałam się do SOK, ale nie widzę skierowania do lekarza medycyny pracy. Dlaczego?
7.3. Dlaczego w przychodni badania lekarskie (medycyna pracy) są odpłatne?
7.4. Kiedy należy dostarczyć orzeczenie od lekarza medycyny pracy?

8. INNE PYTANIA

8.1. Gdzie znajdę informacje o płatnościach za studia niestacjonarne?
8.2. Do której grupy jestem przypisany / przypisana?
8.3. Kiedy rozpoczynają się zajęcia?
8.4. Kiedy zostaną zamieszczone plany zajęć?
8.5. Ile wynosi wpisowe na studia?
8.6. Ile i jakie przedmioty muszę uzupełnić w ramach różnic programowych?
8.7. Chcę zrezygnować ze studiów w SGGW. Co mam zrobić?
8.8. Chcę zrezygnować ze studiów w SGGW. Czy złożone dokumenty zostaną mi odesłane?
8.9. Gdzie znajdę informacje o kierunkach studiów II stopnia?
8.10. Czy opłatę (czesne) za I semestr muszę wnieść w całości, czy mogę płacić w miesięcznych ratach?


1. REJESTRACJA

1.1. Czy mogę zarejestrować się na dwa kierunki studiów, lub na dwie formy studiów tego samego kierunku?  

Kandydat może zarejestrować się w Systemie Obsługi Kandydata tylko na jeden kierunek i jedną formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne). Jeśli nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia w kwalifikacji podstawowej na wybrany kierunek, może brać udział w kwalifikacji uzupełniającej  o ile będzie prowadzona (w ramach pozostałych wolnych miejsc). Po potwierdzeniu udziału w kwalifikacji uzupełniającej (powrót do statusu „zarejestrowany” w czerwonym polu w SOK), kandydat może uczestniczyć w kolejnym etapie rekrutacji na kierunki dostępne dla kandydata, na które pozostały wolne miejsca.

1.2. Czy mogę brać udział w rekrutacji przed obroną pracy dyplomowej?  

Tak. Aby wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia należy – w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji – zarejestrować się w Systemie Obsługi Kandydata – niezależnie od tego czy kandydat jest już po, czy przed obroną pracy dyplomowej i przystąpić do kwalifikacji. Przyjęte będą osoby, które po zakwalifikowaniu do przyjęcia dostarczą komplet wymaganych dokumentów, w tym dyplom ukończenia studiów I stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oceną na dyplomie i datą egzaminu dyplomowego. Terminowa rejestracja w Systemie Obsługi kandydatów (nawet przed obroną/egzaminem) jest szczególnie istotna w przypadku rekrutacji na semestr letni (krótki okres na sesję, obronę/egzamin, rekrutację).

lista pytań

  1.3. Czy mogę przystąpić do egzaminu / zadania projektowego przed obroną pracy dyplomowej?  

Tak, do rekrutacji/testu/zadania można przystąpić przed obroną pracy dyplomowej - Patrz pytanie 4.1.

lista pytań

  1.4. Jak umieścić brakujące dane na formularzu podania o przyjęcie (numer i data dyplomu, oceny z dyplomu i studiów, numery i daty świadectw)?  

Brakujące dane należy wpisać do formularza rekrutacyjnego w następujący sposób:

  • zalogować się w SOK,
  • z menu po lewej stronie wybrać zakładkę, w której dane będą uzupełniane,
  • wpisać, wprowadzić właściwe dane,
  • potwierdzić zmiany przyciskiem na dole strony, na której dane są wprowadzane (OK. lub Zapisz zmiany).

Wydrukowany po tej operacji formularz podania o przyjęcie na studia również powinien zawierać brakujące dane (numery świadectw, daty ich wystawienia).

lista pytań

1.4.1 Nie mogę uzupełnić zakładki 2st. kierunek kwalifikacji średnia/dyplom, kieunek jest zablokowany do edycji. Co robić?

Z uwagi na wymaganą poprawność danych w SOK informacje o kierunku studiów do kwalifikacji w tej zakładce są przenoszone z zakładki Wybór stopnia studiów i oświadczenie o studiach stacjonarnych, z pozycji zaznaczonej kropką jako kierunek kwalifikacji.
Aby uzupełnić informację o kierunku do kwalifikacji należy poprawić dane (właściwie zaznaczyć kierunek kwalifikacji) w zakładce wybór stopnia studiów.

Uwaga po upływie terminu rejestracji podanego w kalendarium opcja ta moż nie byc już dostępna do edycji.

lista pytań

  1.5. Co się stanie jeżeli nie zostanę przyjęty na studia w pierwszym etapie rekrutacji?  

Kandydat nieprzyjęty w pierwszym etapie kwalifikacji może – po potwierdzeniu w formularzu rejestracyjnym – uczestniczyć w kolejnych etapach kwalifikacji na dotychczasowy kierunek, lub dokonać zmiany kierunku lub formy studiów. Kolejne etapy uruchamiane są w ramach pozostających wolnych miejsc. Kwalifikacje uzupełniające dotyczą zwykle studiów rozpoczynających się od semestru zimowego (od października).

lista pytań

  1.6. Czy w kolejnych etapach kwalifikacji na studia stacjonarne muszę potwierdzać, że nadal chcę być kwalifikowany na zadeklarowanym wcześniej kierunku studiów?  

Tak, dzięki temu wiemy, że kandydat nadal zainteresowany jest danym kierunkiem i formą studiów. Potwierdzenia udziału w kolejnym etapie dokonujemy po zalogowaniu się do SOK poprzez kliknięcie przycisku „biorę udział w kolejnym etapie”. W kolejnych etapach kwalifikowani są wyłącznie kandydaci posiadający status „ZAREJESTROWANY” widoczny w czerwonym polu na pierwszej stronie Systemu Obsługi Kandydata (po zalogowaniu). Kwalifikacje uzupełniające dotyczą zwykle studiów rozpoczynających się od semestru zimowego (od października).

lista pytań

  1.7. Nie pamiętam hasła / nie mogę się zalogować, co mam zrobić?  

Zalogować mogą się tylko kandydaci, którzy wcześniej dokonali rejestracji w Systemie Obsługi Kandydata. Rejestracja użytkownika zakończona jest komunikatem o utworzeniu konta kandydata oraz podaniem przez system indywidualnego numeru konta bankowego, na które należy uiścić opłatę rekrutacyjną. Rekrutacja letnia i rekrutacja zimowa to 2 różne rekrutacje, do których zakładanie konta i logowanie jest odrębne. Po zakończeniu każdej rekrutacji konta kandydatów (w tym login i hasło) są usuwane i przy kolejnych rekrutacjach należy ponownie rejestrować się (zakładać konto) w SOK.

Jeśli rejestracja zakończyła się pomyślnie i zapomnieli Państwo hasła, należy postępować w sposób następujący: w SOK w menu po lewej stronie wybrać pozycję Odzyskiwanie utraconego hasła, we właściwe pola wpisać właściwe dane, w tym adres e-mail podany w trakcie rejestracji, nowe hasło i powtórzyć nowe hasło . Jeśli dane są zgodne z wpisanymi w trakcie rejestracji, hasło zostanie zresetowane, na adres e-mail wysłany zostanie kod aktywacyjny, który należy wpisać we wskazane pole. Po wpisaniu kodu należy postępować zgodnie z komunikatem – zalogować się nowym hasłem.

Kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji rok wcześniej muszą - biorąc udział w kolejnej rekrutacji - ponownie założyć konto i wybrac kierunek studiów. Po zakończeniu każdej rekrutacji dane kandydatów są usuwane z bazy.

lista pytań

  1.8. Czy SGGW przepisze mnie na studia niestacjonarne jeśli nie będę przyjęty na studia stacjonarne?  

Nic w rekrutacji w SGGW nie dzieje się automatycznie. Kandydat zawsze podejmuje decyzje samodzielnie na podstawie informacji podanych w SOK, na stronach internetowych rekrutacji lub przesłanych do kandydata pocztą elektroniczną. Jeśli kandydat nie zostanie przyjęty na studia stacjonarne, nie jest automatycznie przenoszony na studia niestacjonarne. Jeśli będą prowadzone kolejne etapy rekrutacji na studia niestacjonarne, kandydat musi samodzielnie zadeklerować chęć udziału w tej kwalifikacji poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w systemie. W trakcie rekrutacji należy uważnie śledzić i reagować na kierowane do kandydata tymi drogami komunikaty Komisji Rekrutacyjnej.

lista pytań

  1.9. W formularzu rejestracyjnym nie mam możliwości wyboru kierunku który mnie interesuje.  

Jeśli w wykazie kierunków nie ma kierunku, który interesuje kandydata należy sprawdzić w poszczególnych zakładkach SOK:
– prawidłowość wyboru formy studiów,
– poprawność wypełnienia zakładki Wybór stopnia studiów (wprowadzenie i zaznaczenie właściwego kierunku kwalifikacji, uzyskany tytuł zawodowy) oraz zakładki  2st. kierunek kwalifikacji średnia/dyplom.
Jeśli dane wprowadzone w powyższych zakłądkach są prawidłowe, być może rekrutacja na ten kierunek studiów będzie prowadzona w następnym semestrze.

lista pytań

  1.10. ___

 

lista pytań

  1.10. Nie mogę się zalogować. Komunikat “system zamknięty”  

Komunikat “system zamknięty” w trakcie rekrutacji kandydatów na studia (terminy - określone w kalendarium rekrutacji) jest związany z przetwarzaniem danych. Jest to czasowe zamknięcie systemu dla kandydatów na czas wprowadzenia danych wynikających z kwalifikacji na studia. Z reguły zamknięcie nie trwa dłużej niż kilka godzin. Komunikat ten wyświetlany jest również przed rozpoczęciem i po zakończeniu rekrutacji na studia – terminy określone w kalendarium rekrutacji.

lista pytań

  1.11. Nie mogę się odnaleźć linku do formularza rejestracyjnego  

Link do formularza rejestracyjnego znajduje się w menu po lewej stronie w sekcji dotyczącej rekrutacji na studia II stopnia (System Obsługi Kandydatów). Jeśli nie ma go na tej stronie to znaczy, że jeszcze nie został uruchomiony – rekrutacja jeszcze się nie rozpoczęła, albo został usunięty – rekrutacja już się zakończyła. W przypadkach opisanych powyżej (przed rozpoczęciem i po zakończeniu rekrutacji) oraz w trakcie dokonywania zmian związanych z kwalifikacją przy próbie logowania lub rejestracji wyświetlany jest komunikat – “system zamknięty”

lista pytań

  1.12. Jestem zarejestrowany, ale nie mogę się zalogować do systemu.  

Najczęstszą przyczyną jest włączony przycisk CAPS LOCK lub niepoprawnie wprowadzone hasło. Proszę przeczytać pytanie 1.6.

lista pytań

  1.13. Na tym samym koncie nie mogę wybrać drugiego kierunku. Czy założyć drugie konto?  

Nie. Można wybrać tylko jeden kierunek. Proszę przeczytać pytanie 1.2.

lista pytań

  1.14. Na stronie głównej w panelu kandydata wyświetlony jest komunikat "Brak zbieżności Programu studiów z ukończonym kierunkiem!"  

Jeśli kandydat ukończył inny kierunek studiów I stopnia niż kierunek studiów II stopnia o który się ubiega, w SOK może pojawić się komunikat o braku zbieżności programu studiów z ukończonym kierunkiem. Oznacza to, że ukończony przez kandydata kierunek studiów I stopnia nie został uznany w zasadach rekrutacji jako kierunek pokrewny, prowadzący do osiągnięcia oczekiwanych od kandydata na studia II stopnia efektów kształcenia.

W takim przypadku konieczne jest spotkanie z Komisją Rekrutacyjną w celu porównania efektów kształcenia kierunku ukończonego z efektami oczekiwanymi od kandydata na studia II stopnia. Spotkania te mają charakter rozmowy kwlaifikacyjnej iodbywają się w miejscach i terminach podanych w komunikatach zgodnie z kalendarium rekrutacji (w zakładce Kwalifikacja – komunikaty w menu strony rekrutacyjnej SGGW).

lista pytań

  1.15.  Jak dokończyć rejestrację / wybrać kierunek studiów?

W celu dokończenia rejestracji po utworzeniu konta - wybrania kierunku studiów należy:
- zalogować się do SOK,
- z menu po lewej stronie dokonać wyboru stopnia studiów i zaznaczyć właściwe opcje z list rozwijanych, uzupełnić tabelę ukończonych i aktualnie studiowanych kierunków, w tym zaznaczyć kierunek będący podstawą kwalifikacji,
- z menu po lewej stronie wybrać „2 stopień podstawa kwalifikacji, średnia, dyplom” i uzupełnić dane (dane te można uzupełnić w terminie późniejszym – zgodnie z kalendarium),
- z menu po lewej stronie wybrać „2st. - wybór kierunku”, wybrać formę studiów, zaznaczyć wybrany kierunek i potwierdzić wybór przyciskiem „OK”,
Na „Stronie głównej panelu administracyjnego” – menu po lewej sprawdzamy poprawność wyboru.

lista pytań

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

2.1. Czy można dokonać opłaty rekrutacyjnej za pomocą przelewu internetowego?  

Tak, jest to przelew dokonany za pomocą bankowości elektronicznej i jest przelewem bankowym .

lista pytań

  2.2. Czy kandydat musi dokonywać przelewu z własnego konta/rachunku?  

Nie. Przelew opłaty rekrutacyjnej może zostać dokonany z dowolnego konta/rachunku. Wpłata jest identyfikowana na podstawie indywidualnego numeru konta kandydata i przypisywana automatycznie do właściwej osoby.

lista pytań

  2.3. Czy mogę dokonać wpłaty za pośrednictwem Poczty?  

Tak, wpłata na Poczcie jest jedną z możliwych form płatności.

lista pytań

  2.4. Czy zmiana kierunku studiów wymaga wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej?  

NIE.

lista pytań

  2.5. Dlaczego moja opłata rekrutacyjna jeszcze nie doszła? I co mam w tym przypadku zrobić?  

Opłata dokonywana w banku (przy okienku kasowym / przelewem bankowości elektronicznej), księgowana jest na koncie SGGW w terminie 2-3 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty (np. wpłaty zlecone w sobotę są odnotowywane na koncie SGGW w środę). Jeśli opłata „nie doszła” należy
– cierpliwie poczekać,
– sprawdzić poprawność numeru konta na które została wysłana,
– sprawdzić czy nie „wróciła” na konto;
– jeśli wróciła należy interweniować we własnym banku.
Uwaga! odnotowanie opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata nie odbywa się on-line. W każdym przypadku kandydat obowiązany jest zachować dowód wpłaty i na życzenie okazać go w trakcie składania dokumentów.

lista pytań

  2.6. W jaki sposób mam zachować dowód wpłaty skoro dokonywałem przelewu przez Internet?  

Korzystając z bankowości elektronicznej możliwe jest wydrukowanie potwierdzenia przelewu – na wydruku zwykle jest klauzula że dokument nie wymaga pieczęci ani podpisu.

lista pytań

  2.7. W jakim terminie od zarejestrowania się i wygenerowania nr konta należy wnieść opłatę rekrutacyjną?  

Opłatę rekrutacyjną powinno się wnieść nie później niż do daty wskazanej w kalendarium rekrutacji.  Kandydat, który w dnu kwalifikacji nie ma odnotowanej na koncie w SOK opłaty rekrutacyjnej nie jest kwalifikowany.

lista pytań

3. FOTOGRAFIA

3.1. Do kiedy muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu?  

Brak fotografii w formie elektronicznej uniemożliwia wydruk podania o przyjęcie na studia. Ostateczny termin wklejania zdjęć do formularza rejestracyjnego przez kandydatów na studia upływa zgodnie z terminem uzupełniania danych w formularzu (patrz kalendarium rekrutacji). Wszyscy kandydaci przed złożeniem dokumentów muszą mieć zdjęcie wstawione do systemu i zaakceptowane (widoczna fotografia i adnotacja pod zdjęciem – “zdjęcie zaakceptowane”). Akceptacja zdjęć odbywa się z reguły w czasie 24-48h od wstawienia.
UWAGA!!! Brak zdjęcia w systemie przed kwalifikacją nie dyskwalifikuje kandydata z udziału w kwalifikacjach, jednak uniemożliwia złozenie dokumentów i uzyskanie statusu przyjęty.

lista pytań

  3.2. W zakładce “zdjęcie” widzę tekst „nowe zdjęcie – oczekuje na weryfikację” ile czasu trwa weryfikacja zdjęcia?  

Zdjęcie kandydata po dołączeniu do formularza powinno być widoczne w okienku. Jeśli kandydat nie widzi swojego zdjęcia w formularzu, oznacza to ze nie zostało ono w nim dołączone i nie może być zweryfikowane. Akceptacja zdjęć odbywa się na bieżąco (24-48h od zamieszczenia zdjęcia). Aby dołączyć zdjęcie, należy wskazać ścieżkę dostępu do pliku na dysku lub nośniku i wcisnąć przycisk “zmień zdjęcie”. Kandydat przy zdjęciu zaznacza oświadczenie, że jest to fotografia kandydata. Brak zdjęcia/oświadczenia uniemożliwia wydrukowanie podania o przyjęcie na studia.

lista pytań

  3.3. W zakładce zdjęcie wyświetlany jest komunikat, że jest niezaakceptowane? Jakie popełniam błędy?  

Najczęściej komunikat zawiera informacje o powodzie odrzucenia fotografii. Proszę zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zdjęcia – zakładka „zdjęcie” w Systemie Obsługi Kandydatów i dołączenia właściwej fotografii.
Uwaga: głowa kandydata powinna stanowić 66-80% szerokości i wysokości pola fotografii (pola okienka), powinien to być lewy półprofil albo zdjęcie „en face” – jak do paszportu, na jednolitym tle, w naturalnych kolorach, ostre. Jeśli jest to zdjęcie skanowane – w polu fotografii nie mogą być widoczne ślady stempla ani krawędzi zdjęcia. W systemie można zobaczyć jak wygląda zdjęcie wzorcowe.

lista pytań

  3.4. Mimo wielu prób nie mogę wstawić zdjęcia do systemu.  

Najczęściej popełnianym błędem jest wstawianie pliku w złym formacie lub o złych wymiarach. Prawidłowy rozmiar zdjęcia to 236x295 pikseli. Zalecane jest wstawianie pliku w formacie *.jpg. Plik nie powinien być większy niż 100kB. W przypadku gdy kandydat nadal ma problem ze wstawieniem zdjęcia można przesłać oryginalny plik zdjęcia (w wysokiej rozdzielczości) na adres e-mail rekrutacja@sggw.pl Nazwa pliku powinna być numerem identyfikacyjnym kandydata. Czas oczekiwania - min. 24 godz.

lista pytań

4. TESTY KWALIFIKACYJNE / ZADANIE PROJEKTOWE

4.1. Czy mogę przystąpić do testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego przed obroną pracy dyplomowej?  

Tak. Do testu mogą przystąpić wszyscy kandydaci zarejestrowani w Systemie Obsługi Kandydata niezależnie od tego czy są już po czy jeszcze przed obroną pracy dyplomowej.

lista pytań

  4.2. Czy w rekrutacji uzupełniającej mogę ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów?  

Kwalifikacje uzupełniające dotyczą zwykle studiów rozpoczynających się od semestru zimowego (od października). W przypadku gdy na poszczególnych kierunkach studiów pozostaną wolne miejsca i będzie przeprowadzana rekrutacja/kwalifikacja uzupełniająca, kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani lub nie złożyli dokumentów mogą ubiegać się o ten sam lub inny kierunek w ramach wolnych miejsc. Należy tu jednak pamiętać, że na tych kierunkach gdzie były przeprowadzane testy, ponowne ubieganie się o przyjęcie na ten sam kierunek następuje z tą samą punktacją z testu.

lista pytań

  4.3. Czy mogę powtórnie przystąpić do testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego?  

Do testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego na dany kierunek/wydział w rekrutacji można przystąpić tylko jeden raz. Nie ma możliwości poprawienia wyniku. Jednak w przypadku gdy kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia na dany kierunek, może w rekrutacji uzupełniającej przystąpić do kolejnego testu na inny kierunek studiów.
Egzamin - zadanie projektowe na kierunek Architektura Krajobrazu przeprowadzany jest tylko jeden raz na początku rekrutacji.

lista pytań

  4.4. Gdzie znajdę wyniki testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego?  

Wynik testu/zadania kandydat może zobaczyć po zalogowaniu się do Systemu Obsługi Kandydata po wprowadzeniu ich przez WKR. Termin wprowadzania wyników podany jest w kalendarium rekrutacji. SGGW nie publikuje list z wynikami testów kwalifikacyjnych.

lista pytań

  4.5. Gdzie znajdę informację o terminie, miejscu i godzinie testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego?  

W terminie zgodnym z kalendarium rekrutacji dla studiów II stopnia, informacja o miejscu i godzinie przeprowadzania testu kwalifikacyjnego / zadania projektowego dla kandydata, zostanie zamieszczona na stronie internetowej rekrutacji oraz wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie rejestracji kandydata.

lista pytań

4.6. Jaki jest zakres materiału potrzebny do prawidłowego rozwiązania testu kwalifikacyjnego?

Testy kwalifikacyjne obejmują materiał minimum programowego studiów I stopnia dla danego kierunku. SGGW nie podaje zakresu materiału, książek czy publikacji z których należy się przygotowywać.

lista pytań

4.7. Czy są dostępne przykładowe testy kwalifikacyjne?

Nie. Nie publikujemy przykładowych testów.

lista pytań

4.8. Jestem osobą niepełnosprawną. Czy stanowisko / test / zadanie projektowe będzie specjalnie dostosowane?

Tak. Osoby niepełnosprawne wymagające pomocy czy specjalnego przystosowania stanowiska, po zarejestrowaniu się w systemie, w odpowiednim terminie powinny zgłosić do Komisji Rekrutacyjnej potrzebę przygotowania stanowiska do jej potrzeb wynikających z niepełnosprawności (np. większy monitor, powiększona czcionka itp.).

lista pytań

5. KWALIFIKACJA NA STUDIA

5.1. Gdzie znajdę listę przyjętych (zakwalifikowanych) na studia?  

SGGW nie publikuje list przyjętych/zakwalifikowanych. Kandydat po zalogowaniu się do formularza rejestracyjnego ma podaną informację w polu statusu (podświetlonym na czerwono).
- “Możesz składać dokumenty” – kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia i powinien w wyznaczonym terminie złożyć dokumenty
- “Kolejny etap” – kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia w bieżącym etapie. Po powtórnym wyborze kierunku studiów i zmianie statusu na “zarejestrowany” może ubiegać się o przyjęcie w kolejnym etapie
- “Zarejestrowany” – kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia w bieżącym etapie. Komunikat ten może pozostać w przypadku gdy nie będzie prowadzony kolejny dodatkowy etap kwalifikacji. 
Na każdym ważnym etapie kwalifikacji - zgodnie z kalendarium - Uczelniana Komisja Rekrutacyjna wysyła komunikat na podany w systemie adres e-mail. Komunikat zawiera informację jaki jest obecnie status kandydata i co należy dalej robić.

lista pytań

  5.2. Dostałem komunikat o kwalifikacji bez treści. Co z tym zrobić?  

Prawdopodobnie kandydat ma założony filtr antyspamowy na koncie pocztowym. Wysyłane drogą elektroniczną informacje dla kandydatów (duża ilość) mogą dla administratorów serwerów pocztowych wyglądać jak SPAM. Proszę sprawdzić pocztę w folderze “wiadomości śmieci”/”SPAM” itp.

lista pytań

  5.3. W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany” mam napisane „możesz składać dokumenty”. Czy to znaczy ze jestem przyjęty?  

Kandydat na studia, który w pozycji status (podświetlone na czerwono) ma informację „możesz składać dokumenty” został zakwalifikowany do przyjęcia. Będzie przyjęty na wybrany kierunek pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych i złożenia wymaganych dokumentów w określonych terminach (patrz kalendarium rekrutacji), a dane w tych dokumentach będą tożsame z danymi wpisanymi przez kandydata do formularza.

lista pytań

  5.4. Z informacji przesłanej do mnie e-mailem wynika że muszę złożyć dokumenty dnia np. czwartek 16 lipca (albo w inny wyznaczony dzień) a ja w tym dniu nie mogę być w Warszawie. Co mam robić?  

Wskazanie konkretnych dni składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia ma jedynie usprawnić przyjmowanie dokumentów, oszczędzić Państwa czas i ograniczyć niepotrzebne kolejki. Jeśli kandydat w dniu wyznaczonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną nie może złożyć dokumentów, powinien złożyć je w innym dniu, jednak w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji dla danego etapu kwalifikacji.
Prosimy o ile to możliwe o zastosowanie się do prośby i składanie dokumentów w wyznaczonych dniach.

lista pytań

  5.5. Ile pozostało wolnych miejsc po kwalifikacji zasadniczej, gdzie i kiedy pojawi się informacja o wolnych miejscach?  

Informacja o wolnych miejscach podawana jest w Systemie Obsługi Kandydatów w zakładce wolne miejsca lub w formie ogłoszeń na stronie internetowej rekrutacji po zakończeniu bieżącego etapu . Liczba wolnych miejsc dla poszczególnych kierunków jest wprowadzana po zakończeniu okresu składania dokumentów poprzedniego etapu kwalifikacji. Kwalifikacje uzupełniające dotyczą zwykle studiów rozpoczynających się od semestru zimowego (od października).

  lista pytań  

  5.6. Czy w rekrutacji uzupełniającej mogę ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów?  

Tak. Odpowiedź znajduje się w pytaniu 4.2. Kwalifikacje uzupełniające dotyczą zwykle studiów rozpoczynających się od semestru zimowego (od października).

lista pytań

  5.7. W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany” mam napisane „Kolejny etap” Co to znaczy? Czy mogę składać dokumenty?  

Kandydat, który w pozycji status (podświetlone na czerwono) ma informację „kolejny etap”, nie został zakwalifikowany do złożenia dokumentów w minionym etapie ale może brać udział w kwalifikacjach uzupełniających. Aby uczestniczyć w kwalifikacjach uzupełniających należy zalogować się do systemu i wybrać opcję Biorę udział w kolejnym etapie rekrutacji na stronie głównej panelu administracyjnego albo wejść w zakładkę 2st. - wybór kierunku wybrać kierunek i potwierdzić OK. Nastąpi zmiana statusu na „zarejestrowany”. Udział w kwalifikacjach uzupełniających odbywa się w ramach wniesionej już opłaty rekrutacyjnej. W kwalifikacji biorą udział tylko kandydaci ze statusem "zarejestrowany".
Kwalifikacje uzupełniające dotyczą zwykle studiów rozpoczynających się od semestru zimowego (od października).

lista pytań

  5.8. Zostałem zakwalifikowany do złożenia dokumentów, jednak obronę pracy dyplomowej mam po zakończeniu rekrutacji. Co mogę zrobić?

Kalendarium rekrutacji na studia jest zamieszczane na stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem. Terminy rekrutacyjne są ustalane w taki sposób, aby kandydaci mieli możliwość w odpowiednim terminie ukończyć studia I stopnia i przystąpić do obrony. Jedynym wyjściem jest terminowe złożenie pracy dyplomowej i uzgodnienie z Dziekanem terminu obrony w takim czasie, aby można było przystąpić do rekrutacji.

lista pytań

  5.9. Co oznaczają poszczególne statusy w Systemie Obsługi Kandydata?  

W zależności od etapu kwalifikacji i tego jak przebiega rekrutacja kandydat może mieć nadany status: “zarejestrowany“ jest to podstawowy status, który pozwala kandydatowi brać udział w kwalifikacji na studia w poszczególnych etapach rekrutacji. Tylko kandydaci z tym statusem są kwalifikowani w poszczególnych etapach rekrutacji. 
możesz składać dokumenty“ oznacza, że kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia i w określonym kalendarium rekrutacji terminie składa dokumenty w BSS. 
kolejny etap“ oznacza, że kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia w danym etapie rekrutacji. Jeśli chce brać udział w kolejnym etapie po zalogowaniu się do SOK powinien wybrać przycisk “biorę udział w kolejnym etapie”. Zostanie przywrócony status “zarejestrowany”. Kandydaci posiadający w momencie kwalifikacji status “kolejny etap” nie są brani pod uwagę. Status "kolejny etap" może być nadawany tylko w przypadku prowadzenia rekrutacji zasadniczej z etapami uzupełniającymi. 
oczekujący na przyjęcie“ status nadawany kandydatowi, który został zakwalifikowany do przyjęcia, ale muszą być spełnione jeszcze wszystkie warunki formalne (a nie są) do przyjęcia na studia. 
przyjęty …“ kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne, złożył dokumenty i został przyjęty na studia. 
rezygnacja“ status, który nadawany jest kandydatom, którzy zrezygnowali z ubiegania się o studia w SGGW i samodzielnie wybrali przycisk rezygnacji.
rezygnacja - brak dokumentów“ status, który nadawany jest kandydatom, którzy zostali zakwalifikowani, ale w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów i zrezygnowali z ubiegania się o studia w SGGW w danym etapie kwalifikacji.

lista pytań

6. SKŁADANIE DOKUMENTÓW

6.1. Kiedy i kto składa dokumenty?  

Na studia II stopnia dokumenty składają kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia i otrzymali status “możesz składać dokumenty”. Komplet wymaganych dokumentów składa się w Biurze Spraw Studenckich SGGW w terminach podanych w kalendarium rekrutacji. W momencie składania dokumentów, nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. Orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (uzyskane na podstawie skierowania) należy złożyć w dziekanacie w dniu rozpoczęcia zajęć.

lista pytań

  6.2. Jakie dokumenty muszę przysłać do SGGW wcześniej przed oficjalnymi terminami ich składania (zgodnymi z kalendarium rekrutacji)?

Dokumenty (komplet) składamy w terminach przewidzianych w kalendarium rekrutacji dla właściwej formy/rodzaju studiów. Nie wymagamy dostarczania jakichkolwiek dokumentów (w tym również podania) w innych niż wskazane terminach. We wskazanym w kalendarium rekrutacji terminie należy również uzupełnić wszelkie brakujące dane w Systemie Obsługi Kandydata .

lista pytań

  6.3. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy mogę wysłać je np. pocztą lub kurierem?  

Rekomendujemy osobiste składanie dokumentów. Dopuszczalną formą złożenia dokumentów jest ich przesłania pocztą/kurierem. W przypadku korzystania z poczty/kuriera należy zwrócić uwagę na konieczność dostarczenia oryginałów dokumentów oraz na termin, w jakim dokumenty powinny być dostarczone do BSS. Podanie o przyjęcie na studia musi być podpisane. Dodatkowo – dane zawarte w Systemie Obsługi Kandydata (wszystkie wymagane pola) muszą być zgodne z danymi w przesłanych dokumentach, na podaniu o przyjęcie musi być wydrukowana fotografia, która została zaakceptowana w Systemie Obsługi Kandydata, dołączone zaświadczenie o miejscu zameldowania - do pobrania z SOK.
Braki lub błędy w przesłanych dokumentach oraz brak zaakceptowanej fotografii kandydata w SOK uniemożliwiają przyjęcie dokumentów.

lista pytań

  6.4. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy może złożyć je ktoś w moim imieniu?  

Dokumenty należy składać osobiście. Dopuszczalną formą złożenia dokumentów jest ich złożenie przez osobę trzecią. Przy składaniu dokumentów przez osobę trzecią należy postępować jak przy przesyłaniu dokumentów pocztą/kurierem (pytanie 6.3). Jeśli w formularzu rejestracyjnym wypełnione są wszystkie wymagane pola, jest wstawione i zaakceptowane zdjęcie elektroniczne, wydrukowane i podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia, oświadzenie o miejscu stałego zameldowaniaj, fotografia papierowa, świadectwo ukończenia szkoły średniej i maturalne (oryginał lub odpis) – dokumenty te w imieniu kandydata może złożyć osoba trzecia. Osoba trzecia składająca dokumenty w imieniu kandydata nie musi posiadać specjalnych upoważnień.

Dopuszczalne są również pełnomocnictwa dla osób składających dokumenty w imieniu kandydata.

lista pytań

  6.5. Czy w imieniu kandydata dokumenty może odebrać z SGGW inna osoba?  

Tak, o ile posiada notarialne upoważnienie do dysponowania dokumentami kandydata w trakcie rekrutacji w SGGW. Każda osoba odbierająca dokumenty musi posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Po wycofaniu dokumentów przez osobę trzecią, jej upoważnienie notarialne pozostaje w SGGW.

lista pytań

  6.6. Jakie dokumenty muszę złożyć jeśli nie otrzymałem jeszcze dyplomu  

Kandydaci, którzy nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia studiów ale je ukończyli (zdali egzamin dyplomowy/obronili pracę dyplomową), składają tymczasowo zaświadczenie o ukończeniu studiów, w którym znajdują się data obrony, nr dyplomu, ocena na dyplomie, średnia ze studiów I stopnia. Wzór zaświadczenia znajduje się w zakładce wymagane dokumenty. Po otrzymaniu dyplomu student zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć dyplom do właściwego dziekanatu.

lista pytań

  6.7. Moje świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne znajdują się w dziekanacie.  

Jeśli kandydat nie rozliczył się z dziekanatem i nie odebrał jeszcze dokumentów, może zamiast oryginału świadectwa maturalnego złożyć odpis (drugi oryginalny egzemplarz świadectwa wydany w szkole średniej przez CKE). W przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej wymagana jest tylko kopia.

lista pytań

  6.8. ----------------

 

lista pytań

  6.9. Jestem już studentem i podejmuję drugi kierunek studiów. Jakie dokumenty mam złożyć?  

Student podejmujący drugi kierunek studiów składa te same wymagane dokumenty co inni kandydaci. Jeśli oryginały świadectw znajdują się w dziekanacie, należy je wycofać z dziekanatu i złożyć w rekrutacji.

lista pytań

  6.10. W czasie kiedy jest termin składania dokumentów jestem na urlopie/za granicą/na wczasach. Czy mogę złożyć dokumenty w terminie późniejszym?  

Nie. Kandydat zakwalifikowany na studia - zgodnie z zasadami rekrutacji - potwierdza chęć studiowania poprzez złożenie dokumentów w terminie określonym kalendarium rekrutacji. Jeśli dokumenty nie zostaną złożone w określonym terminie, oznacza to rezygnację ze studiowania, a tym samym zwalnia miejsce innym kandydatom w kolejnym etapie rekrutacji. Biorąc udział w rekrutacji i wiedząc o tym, że nie będzie można złożyć dokumentów osobiście, można wcześniej się przygotować i skorzystać z pomocy poczty, kuriera czy innej osoby. Patrz pytania 6.3 - 6.5

lista pytań

7. ORZECZENIE OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY

7.1. _____ 

 

lista pytań

7.2. Skąd wziąć skierowanie do Lekarza Medycyny Pracy?  

odpowiedź jest w przygotowaniu....

Wydane przez Lekarza orzeczenie należy złożyć wraz z dokumentami lub w dziekanacie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Zachęcamy do jak najwcześniejszego wykonania badań lekarskich. Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, znajduje się na stronach internetowych Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku: http://www.mwomp.pl

lista pytań

7.3. Zalogowałem się do systemu i nie widzę skierowania do lekarza medycyny pracy

Skierowanie nie będzie udostępniane w SOK, Po skierowaie należy zwrócić się do Dzikanatu kierunku, na który kandydat został przyjęty.

lista pytań

  7.4. Dlaczego w przychodni badania lekarskie (medycyna pracy) są odpłatne?

Możliwe przyczyny:
1. Przychodnia nie podpisała umowy z MWOMP na świadczenie usług badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich,
2. Przychodnia podpisała umowę, lecz limit badań został już wyczerpany,
3. Kandydat pochodzi z innego województwa.
Zalecamy jak najwcześniejsze wykonanie badań lekarskich, w przychodniach, które zawarły umowę z MWOMP (http://www.mwomp.pl).

lista pytań

7.5. Kiedy należy złożyć orzeczenie od Lekarza Medycyny Pracy?

Orzeczenie od Lekarza Medycyny Pracy można złożyć wraz z kompletem dokumentów - jeśli kandytat do tego czasu zdązy zrobić badania. W przypadku gdy badania lekarskie będą po terminie składania dokumentów, orzeczenie należy złożyć w dziekanacie najpóźniej w dniu rozpoczęcia studiów.

lista pytań

8. INNE PYTANIA

8.1. Gdzie znajdę informacje o płatnościach za studia niestacjonarne?  

Informacje o wysokości czesnego za studia niestacjonarne zawarte są w Zarządzeniu Rektora dotyczącym opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach.

lista pytań

  8.2. Do której grupy jestem przypisany?  

Informacje o przypisaniu kandydata do grupy studenckiej można uzyskać w dziekanacie właściwego kierunku studiów. Na stronach rekrutacyjnych nie ma takich informacji.

lista pytań

  8.3. Kiedy rozpoczynają się zajęcia?  

Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z zapisami w organizacji roku akademickiego, gdzie zamieszczony jest również harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych na poszczególnych kierunkach. W rekrutacji na semestr letni (luty/marzec) początek zajęć określony jest również w kalendarium rekrutacji.

lista pytań

  8.4. Gdzie i kiedy zostaną zamieszczone plany zajęć?  

Plany zajęć publikowane są w różnych terminach na poszczególnych Wydziałach. Zazwyczaj umieszczane są w gablotach przed dziekanatem, jak również na stronach internetowych Wydziałów. Na stronach rekrutacyjnych nie zamieszczamy planów zajęć

lista pytań

  8.5. Ile wynosi wpisowe na studia?  

SGGW nie pobiera wpisowego od kandydatów studia. Jedyną opłatą jaką ponosi kandydat jest opłata rekrutacyjna.
Po przyjęciu kandydata na studia, dodatkowymi opłatami są:
– opłata za wydanie legitymacji,
– opłata za studia niestacjonarne,
– opłata za dodatkowe przedmioty wynikające z konieczności uzupełnienia efektów kształcenia ze studiów I stopnia.

lista pytań

  8.6. Ile i jakie przedmioty muszę uzupełnić w ramach różnicy programowej studiów I stopnia  

Kandydaci, którzy ukończyli inny kierunek studiów I stopnia niż kierunek studiów II stopnia na który zostali przyjęci, zobowiązani są do uzupełnienia różnic programowych. Ile i jakie przedmioty należy uzupełnić ustala Komisja Rekrutacyjna (indywidualnie dla każdego) na podstawie informacji zawartych w suplemencie. Prosze przeczytać pytanie 1.15

lista pytań

  8.7. Zostałem przyjęty na studia w SGGW i na innej uczelni. Chcę zrezygnować ze studiów w SGGW.  

a) Jeśli kandydat otrzymał komunikat o zakwalifikowaniu na studia w SGGW i chce zrezygnować (nie składa dokumentów), może powiadomić nas o tym wybierając przycisk Chcę zrezygnować na stronie Panelu Administracyjnego Kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów. Wysłany zostanie e-mail odpowiedniej treści do kandydata i do systemu rekrutacyjnego. Status kandydata zostanie zmieniony na "Rezygnacja".
b) Jeśli kandydat otrzymał komunikat o zakwalifikowaniu na studia w SGGW i chce zrezygnować, może nie złożyć dokumentów w wyznaczonym terminie. Po terminie składania dokumentów, w systemie  zmieniony zostanie  status kandydata na "Rezygnacja - brak dokumentów"
c) Jeśli kandydat złożył dokumenty i chce zrezygnować, powinien zalogować się do Systemu Obsługi Kandydata, wybrać zakładkę REZYGNACJA i zgłosić się do BSS po odbiór dokumentów. Status kandydata zostaje zmieniony na "Rezygnacja - odebrane dokumenty"

  lista pytań  

  8.8. Złożyłem dokumenty i zostałem przyjęty. Chcę zrezygnować ze studiów w SGGW. Czy dokumenty zostaną mi odesłane?  

a) Jeśli kandydat złożył rezygnację ze studiów (wybrał zakładkę REZYGNACJA) przed ostatnim dniem przyjmowania dokumentów - zgodnym z kalendarium, a jego dokumenty nie zostały jeszcze przekazane do Dziekanatu, zostaną odesłane kandydatowi na adres podany w SOK po zakończeniu rekrutacji. 
b) Jeśli kandydat złożył rezygnację ze studiów (wybrał zakładkę REZYGNACJA) po ostatnim dniu składania dokumentów, dokumenty nie zostaną odesłane. Od przekazania dokumentów do Dziekanatu, dla kandydata został zakończony proces postępowania rekrutacyjnego i wszystkie formalności załatwia już na wydziale. W takim przypadku należy osobiście złożyć do Dziekanatu rezygnację w formie pisemnej i odebrać dokumenty.

lista pytań

  8.9. Gdzie znajdę informacje o kierunkach studiów II stopnia  

Informacje o poszczególnych kierunkach studiów realizowanych w SGGW można znaleźć w informatorze dostępnym w wersji elektronicznej na stronie rekrutacji, w zakładce Kierunki studiów,  jak również na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów.

lista pytań

  8.10. ___?  

lista pytań

  8.11. Czy opłatę (czesne) za I semestr muszę wnieść w całości, czy można płacić w miesięcznych ratach?  

Informacja znajduje się w aktualnym zarządzeniu w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich --> Link

lista pytań

  8.12. ______________?

lista pytań