Dla kandydatów

Skierowania na badania lekarskie I


Zachęcamy do zapoznania się z listą czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, na które w trakcie studiów na wybranym kierunku mogą być narażeni studenci. Czynniki te znajdą się równiez na skierownaiu do Lekarza Medycyny Pracy, które kandydat po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia pobiera z Systemu Obsługi Kandydatów. Orzeczenie lekarskie należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

Wybierając z poniższej listy kierunek studiów wyświetli sie na górze strony lista czynników dla danego kierunku dla studiów I i II stopnia.
Dla kierunków, które nie znajdują się na poniższej liście skierowanie nie jest generowane, a orzeczenie lekarskie nie jest wymagane.
 

architektura krajobrazu

meblarstwo

bezpieczeństwo żywności

ochrona środowiska

bioinżynieria zwierząt

ochrona zdrowia roślin

biologia

ogrodnictwo

biotechnologia

rolnictwo

budownictwo

technologia drewna

dietetyka

technologia żywności i żywienie człowieka

ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności technologie energii odnawialnej

gastronomia i hotelarstwo

towaroznawstwo w biogospodarce

gospodarka przestrzenna

turystyka i rekreacja

hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

weterynaria

inżynieria ekologiczna

zarządzanie i inżynieria produkcji

inżynieria i gospodarka wodna

zootechnika

inżynieria systemów biotechnicznych

żywienie człowieka i ocena żywności

inżynieria środowiska

 

leśnictwo

 

 

Tabela kierunek, poziom kształcenia, lista czynników.

architektura Krajobrazu - studia I stopnia
 • czynniki chemiczne - odczynniki chemiczne w laboratoriach
 • czynniki biologiczne – kontakt z glebą i pyłkami roślin (ćwiczenia terenowe i praktyki)
 • czynniki fizyczne: praca na powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych (ćwiczenia terenowe i praktyki),obsługa monitora ekranowego < 4h
architektura krajobrazu - studia II stopnia
 • czynniki biologiczne – kontakt z pyłkami roślin (ćwiczenia terenowe)
 • czynniki fizyczne: praca na powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych (ćwiczenia terenowe), obsługa monitora ekranowego < 4h
bezpieczeństwo Żywności - studia I stopnia

I. Pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

II. Mikroorganizmy.

III. Odczynniki chemiczne stosowane w laboratoriach:

 1. sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich,
 2. stężone i rozcieńczone roztwory kwasów i ich prekursory (np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas m-fosforowy, tlenek fosforu(V), kwas chlorowodorowy) i zasad (np. zasada sodowa).
 3. rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, cykloheksan, heksan, heptan).
 4. alkohole (np. metanol, etanol, propanol, glicerol).
 5. wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, czerń eriochromowa, oranż metylowy, błękit metylenowy).
 6. ekstrakty i olejki eteryczne oraz terpenoidy (np. rozmarynowy, cytrynowy, tymol).
 7. pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory:
 • aldehydy, ketony i fenole (np. aldehyd o-ftalowy, cykloheksanon, rezorcyna, 1-naftol, kwas galusowy),
 • aminy i ich pochodne, aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. roztwory o-, m-, p- nitroanilin, glicyna, albumina surowicy wołowej, albumina jaj kurzych, peptydaza, amylaza, oksydaza glukozowa),
 • emulgatory (np. Tween, lecytyna),
 • fluorowcopochodne (np. chlorek tert-butylu),
 • kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas mrówkowy, kwas salicylowy, kwas sulfanilowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu, octan butylu, acetamid, acetanilid),
 • stabilne rodniki i ich roztwory (np. DPPH, ABTS).
bioinżynieria zwierząt - studia I stopnia
 • odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy, zasady, aceton, amoniak, alkohole niższe),
 • materiał biologiczny.
bioinżynieria zwierząt - studia II stopnia
 • odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy, zasady, aceton, amoniak, alkohole niższe),
 • materiał biologiczny.
biologia - studia I stopnia
 • pyłki kwitnących roślin (ćwiczenia terenowe),
 • odczynniki chemiczne: stężone i rozcieńczone kwasy (solny, azotowy i siarkowy) i wodorotlenki, alkohole (etanol, alkohol izoamylowy), chloroform, 2-merkaptoetanol; eter naftowy; 1-naftol; difenyloamina; chlorowodorek hydroksyloaminy; akrylamid, TEMED (N,N,N’,N’ tetrametylenoetylenodiamina),  octan etylu, toluen, pirogalol, bromek etydyny, kanamycyna,
 • światło UV,
 • bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, grzyby, alkohol izoamylowy,
 • kontakt z suszoną, rozcieraną i przesiewaną glebą.
biologia - studia II stopnia
 • pyłki kwitnących roślin (ćwiczenia terenowe),
 • odczynniki chemiczne: stężone i rozcieńczone kwasy (solny, azotowy i siarkowy) i wodorotlenki, alkohole (etanol, alkohol izoamylowy), chloroform, 2-merkaptoetanol; eter naftowy; 1-naftol; difenyloamina; chlorowodorek hydroksyloaminy; akrylamid, TEMED (N,N,N’,N’ tetrametylenoetylenodiamina),  octan etylu, toluen, pirogalol, bromek etydyny, kanamycyna,
 • światło UV,
 • bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, grzyby, alkohol izoamylowy,
 • kontakt z suszoną, rozcieraną i przesiewaną glebą.
biotechnologia - studia I stopnia
 • odczynniki chemicznych w laboratoriach (stężone kwasy i zasady, aceton, toluen, alkohole niższe, formaldehyd),
 • pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
biotechnologia - studia II stopnia
 • odczynniki chemiczne w laboratoriach (stężone kwasy i zasady, aceton, toluen, alkohole niższe, formaldehyd),
 • pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
budownictwo - studia I stopnia
 • odczynniki  chemiczne w laboratoriach (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany, polichloryn sodu, fenoloftaleina,sole metali ciężkich, aceton),
 • kontakt z gruntem,
 • kontakt z materiałami budowlanymi (cement),
 • pyły,
 • hałas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natężenia hałasu < 85 dB,
 • obsługa monitora ekranowego < 4h,
 • praktyki na budowie, mikroklimat zmienny.
budownictwo - studia II stopnia
 • odczynniki  chemiczne w laboratoriach (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany, polichloryn sodu, fenoloftaleina,sole metali ciężkich, aceton),
 • kontakt z gruntem,
 • kontakt z materiałami budowlanymi (cement),
 • pyły,
 • hałas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natężenia hałasu < 85 dB,
 • obsługa monitora ekranowego < 4h,
 • praktyki na budowie, mikroklimat zmienny.
dietetyka - studia I stopnia
 1. alergeny biologiczne
 2. pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 3. mikroorganizmy
 4. odczynniki chemiczne laboratoriach:
 • stężone kwasy i zasady(np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas chlorowodorowy, zasada sodowa);
 • alkohole (np. propanol); rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, heksan);
 • amoniak; sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich;
 • wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, oranż metylowy, błękit metylenowy);
 • ekstrakty i olejki eteryczne (np. rozmarynowy, cytrynowy);
 • pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory: - aldehydy (np. aldehyd o-ftalowy), aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. albumina, peptydaza, amylaza, pepsyna, enzymy trzustkowe ), aminy i ich pochodne, emulgatory (np. lecytyna), kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu), roztwory stabilnych rodników (np. DPPH, ABTS).
dietetyka - studia II stopnia
 1. alergeny biologiczne
 2. pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 3. mikroorganizmy
 4. odczynniki chemiczne laboratoriach:
 • stężone kwasy i zasady(np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas chlorowodorowy, zasada sodowa);
 • alkohole (np. propanol); rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, heksan);
 • amoniak; sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich;
 • wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, oranż metylowy, błękit metylenowy);
 • ekstrakty i olejki eteryczne (np. rozmarynowy, cytrynowy);
 • pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory: - aldehydy (np. aldehyd o-ftalowy), aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. albumina, peptydaza, amylaza, pepsyna, enzymy trzustkowe ), aminy i ich pochodne, emulgatory (np. lecytyna), kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu), roztwory stabilnych rodników (np. DPPH, ABTS).
ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
 • odczynniki chemiczne: rozcieńczone kwasy mineralne (solny, siarkowy), rozcieńczony wodorotlenek sodu, rozcieńczone sole (chromian potasu, chlorek amonu, chlorek potasu, octan wapnia), 1-naftol; difenyloamina; chlorowodorek hydroksyloaminy, toluen, fenol
 • praca z mikroskopem;
 • pyłki kwitnących roślin na ćwiczeniach terenowych;
 • mikroorganizmy,
 • pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • kontakt z suszoną, rozcieraną i przesiewaną glebą.
gastronomia i hotelarstwo - studia I stopnia
 1. alergeny biologiczne
 2. pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 3. mikroorganizmy
 4. odczynniki chemiczne laboratoriach:
 • stężone kwasy i zasady(np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas chlorowodorowy, zasada sodowa);
 • alkohole (np. propanol); rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, heksan);
 • amoniak; sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich;
 • wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, oranż metylowy, błękit metylenowy);
 • ekstrakty i olejki eteryczne (np. rozmarynowy, cytrynowy);
 • pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory: - aldehydy (np. aldehyd o-ftalowy), aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. albumina, peptydaza, amylaza, pepsyna, enzymy trzustkowe ), aminy i ich pochodne, emulgatory (np. lecytyna), kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu), roztwory stabilnych rodników (np. DPPH, ABTS).
gospodarka przestrzenna - studia I stopnia
 • czynniki biologiczne – alergeny pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, choroby odzwierzęce m.in. kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza
gospodarka przestrzenna - studia II stopnia
 • czynniki biologiczne – alergeny pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, choroby odzwierzęce m.in. kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich - studia I stopnia
 • odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy, zasady, aceton, amoniak, alkohole niższe),
 • pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich - studia II stopnia
 • odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy, zasady, aceton, amoniak, alkohole niższe),
 • pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
inżynieria ekologiczna - studia I stopnia
 • pyłki kwitnących roślin (ćwiczenia terenowe),
 • odczynniki chemiczne: stężone i rozcieńczone kwasy (solny, azotowy i siarkowy) i wodorotlenki, alkohole (metanol, etanol), 1-naftol; 2- merkaptoetanol; octan etylu, akrylamid, TEMED (N,N,N’,N’-tetrametylenoetylenodiamina),
 • kontakt z suszoną, rozcieraną i przesiewaną glebą,
 • kontakt z nawozami mineralnymi i organicznymi, odpadami biodegradowalnymi.
inżynieria ekologiczna - studia II stopnia
 • pyłki kwitnących roślin (ćwiczenia terenowe),
 • odczynniki chemiczne: stężone i rozcieńczone kwasy (solny, azotowy i siarkowy) i wodorotlenki, alkohole (metanol, etanol), 1-naftol; 2- merkaptoetanol; octan etylu, akrylamid, TEMED (N,N,N’,N’-tetrametylenoetylenodiamina),
 • kontakt z suszoną, rozcieraną i przesiewaną glebą,
 • kontakt z nawozami mineralnymi i organicznymi, odpadami biodegradowalnymi.
inżynieria i gospodarka wodna - studia I stopnia
 • odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany, polichloryn sodu, fenoloftaleina,sole metali ciężkich, aceton),
 • kontakt z wodą powierzchniową i podziemną,
 • kontakt ze ściekami,
 • kontakt z glebą,
 • pyły,
 • hałas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natężenia hałasu < 85 dB,
 • obsługa monitora ekranowego < 4h,
 • praktyki na budowie, mikroklimat zmienny
inżynieria i gospodarka wodna - studia II stopnia
 • odczynniki  chemiczne w laboratoriach (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany, polichloryn sodu, fenoloftaleina,sole metali ciężkich, aceton),
 • kontakt z wodą powierzchniową i podziemną,
 • kontakt ze ściekami,
 • kontakt z glebą,
 • pyły,
 • hałas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natężenia hałasu < 85 dB,
 • obsługa monitora ekranowego < 4h,
 • praktyki na budowie, mikroklimat zmienny.
inżynieria systemów biotechnicznych - studia I stopnia
 • poruszające się maszyny i inne urządzenia (np. pojazdy), ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania oraz poruszające się narzędzia, przemieszczające się wyroby, półwyroby, materiały i surowce;
 • eksploatowane urządzenia do przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii i jej nośników;
 • substancje i materiały wybuchowe i łatwopalne (paliwa);
 • pole lub promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0 Hz – 300 GHz.
inżynieria środowiska - studia I stopnia
 • odczynniki  chemiczne w laboratoriach (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany, polichloryn sodu, fenoloftaleina,sole metali ciężkich, aceton),
 • kontakt z wodą powierzchniową i podziemną,
 • kontakt ze ściekami,
 • kontakt z glebą,
 • pyły,
 • hałas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natężenia hałasu < 85 dB,
 • obsługa monitora ekranowego < 4h,
 • praktyki na budowie, mikroklimat zmienny
inżynieria środowiska - studia II stopnia
 • odczynniki  chemiczne w laboratoriach (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany, polichloryn sodu, fenoloftaleina,sole metali ciężkich, aceton),
 • kontakt z wodą powierzchniową i podziemną,
 • kontakt ze ściekami,
 • kontakt z glebą,
 • pyły,
 • hałas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natężenia hałasu < 85 dB,
 • obsługa monitora ekranowego < 4h,
 • praktyki na budowie, mikroklimat zmienny.
leśnictwo - studia I stopnia
 • czynniki fizyczne - hałas i drgania (podczas pracy pilarką);
 • czynniki chemiczne - octan etylu, aceton, benzyna, gliceryna, metanol, etanol 96%, lanolina, auksyny, azotan(V) srebra,  kwas solny, wodorotlenek sodu,  azotan(V) miedzi(II), azotan(V) manganu(II), chlorek potasu, kwas chlorowy, krzemian sodu, chlorek glinu, węglan sodu, kwas azotowy(V), fenoloftaleina, kwas szczawiowy, kwas siarkowy;
 • czynniki biologiczne - alergeny pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, choroby odzwierzęce m.in. kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza;
 • czynniki niebezpieczne związane z przemieszczaniem się po terenie zalesionym, przeznaczonym pod zalesienia, ścinką drzew.
leśnictwo - studia II stopnia
 • czynniki biologiczne – alergeny pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, choroby odzwierzęce m.in. kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza;
 • czynniki niebezpieczne związane z przemieszczaniem się po terenie zalesionym, przeznaczonym pod zalesienia (zadrapania, upadki).
meblarstwo - studia I stopnia
 • ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania;
 • prąd elektryczny;
 • substancje i odczynniki chemiczne.
ochrona środowiska - studia I stopnia
 • odczynniki  chemiczne w laboratoriach (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany, polichloryn sodu, fenoloftaleina,sole metali ciężkich, aceton),
 • kontakt z wodą powierzchniową i podziemną,
 • kontakt ze ściekami,
 • kontakt z glebą,
 • kontakt z florą i fauną,
 • pyły,
 • hałas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natężenia hałasu < 85 dB,
 • obsługa monitora ekranowego < 4h,
 • praktyki w środowisku naturalnym (lasy, łąki) mikroklimat zmienny.
ochrona środowiska - studia II stopnia
 • odczynniki  chemiczne w laboratoriach (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany, polichloryn sodu, fenoloftaleina,sole metali ciężkich, aceton),
 • kontakt z wodą powierzchniową i podziemną,
 • kontakt ze ściekami,
 • kontakt z glebą,
 • kontakt z florą i fauną,
 • pyły,
 • hałas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natężenia hałasu < 85 dB,
 • obsługa monitora ekranowego < 4h,
 • praktyki w środowisku naturalnym (lasy, łąki) mikroklimat zmienny.
ochrona zdrowia roślin - studia I stopnia
 • czynniki fizyczne: praca na powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych;
 • czynniki chemiczne: odczynniki chemiczne, kwasy, zasady, aceton, alkohole;
 • czynniki biologiczne: patogeny roślin, gleba, pyłki roślin
ogrodnictwo - studia I stopnia
 • odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy, zasady, aceton, alkohole niższe, formaldehyd, eter naftowy, amoniak itp.),
 • patogeny roślin, kontakt z glebą i pyłkami roślin,
 • praca w szklarni oraz na powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.
ogrodnictwo - studia II stopnia
 • odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy i  zasady, aceton, alkohole niższe itp.),
 • patogeny roślin, kontakt z glebą i pyłkami roślin,
 • praca w szklarni oraz na powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.
rolnictwo - studia I stopnia
 • praca z mikroskopem;
 • pyłki kwitnących roślin na ćwiczeniach terenowych;
 • odczynniki chemiczne: rozcieńczone kwasy mineralne (solny, siarkowy), rozcieńczony wodorotlenek sodu, rozcieńczone sole (chromian potasu, chlorek amonu, chlorek potasu, octan wapnia), 1-naftol; difenyloamina; chlorowodorek hydroksyloaminy, toluen, fenol,  dwufenyloamina;
 • kontakt z suszoną, rozcieraną i przesiewaną glebą.
rolnictwo - studia II stopnia
 • praca z mikroskopem;
 • rozcieńczone i stężone kwasy mineralne (solny, siarkowy, azotowy), rozcieńczony wodorotlenek sodu, rozcieńczone sole (chromian potasu, chlorek amonu, chlorek potasu, octan wapnia, szczawian amonu, octan sodu, octan amonu, azotan amonu);
 • kontakt z suszoną, rozcieraną i przesiewaną glebą.
technologia drewna - studia I stopnia
 • ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania;
 • prąd elektryczny;
 • substancje i odczynniki chemiczne
technologia drewna - studia II stopnia
 • ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania;
 • prąd elektryczny;
 • substancje i odczynniki chemiczne.
technologia żywności i żywienie człowieka - studia I stopnia

I. Pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

II. Mikroorganizmy.

III. Odczynniki chemiczne stosowane w laboratoriach:

 1. sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich,
 2. stężone i rozcieńczone roztwory kwasów i ich prekursory (np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas m-fosforowy, tlenek fosforu(V), kwas chlorowodorowy) i zasad (np. zasada sodowa).
 3. rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, cykloheksan, heksan, heptan).
 4. alkohole (np. metanol, etanol, propanol, glicerol).
 5. wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, czerń eriochromowa, oranż metylowy, błękit metylenowy).
 6. ekstrakty i olejki eteryczne oraz terpenoidy (np. rozmarynowy, cytrynowy, tymol).
 7. pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory:
 • aldehydy, ketony i fenole (np. aldehyd o-ftalowy, cykloheksanon, rezorcyna, 1-naftol, kwas galusowy),
 • aminy i ich pochodne, aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. roztwory o-, m-, p- nitroanilin, glicyna, albumina surowicy wołowej, albumina jaj kurzych, peptydaza, amylaza, oksydaza glukozowa),
 • emulgatory (np. Tween, lecytyna),
 • fluorowcopochodne (np. chlorek tert-butylu),
 • kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas mrówkowy, kwas salicylowy, kwas sulfanilowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu, octan butylu, acetamid, acetanilid),
 • stabilne rodniki i ich roztwory (np. DPPH, ABTS).
technologia żywności i żywienie człowieka - studia II stopnia

I. Pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

II. Mikroorganizmy.

III. Odczynniki chemiczne stosowane w laboratoriach:

 1. sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich,
 2. stężone i rozcieńczone roztwory kwasów i ich prekursory (np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas m-fosforowy, tlenek fosforu(V), kwas chlorowodorowy) i zasad (np. zasada sodowa).
 3. rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, cykloheksan, heksan, heptan).
 4. alkohole (np. metanol, etanol, propanol, glicerol).
 5. wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, czerń eriochromowa, oranż metylowy, błękit metylenowy).
 6. ekstrakty i olejki eteryczne oraz terpenoidy (np. rozmarynowy, cytrynowy, tymol).
 7. pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory:
 • aldehydy, ketony i fenole (np. aldehyd o-ftalowy, cykloheksanon, rezorcyna, 1-naftol, kwas galusowy),
 • aminy i ich pochodne, aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. roztwory o-, m-, p- nitroanilin, glicyna, albumina surowicy wołowej, albumina jaj kurzych, peptydaza, amylaza, oksydaza glukozowa),
 • emulgatory (np. Tween, lecytyna),
 • fluorowcopochodne (np. chlorek tert-butylu),
 • kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas mrówkowy, kwas salicylowy, kwas sulfanilowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu, octan butylu, acetamid, acetanilid),
 • stabilne rodniki i ich roztwory (np. DPPH, ABTS).
technologie energii odnawialnej - studia I stopnia
 • poruszające się maszyny i inne urządzenia (np. pojazdy), ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania oraz poruszające się narzędzia, przemieszczające się wyroby, półwyroby, materiały i surowce;
 • eksploatowane urządzenia do przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii i jej nośników;
 • substancje i materiały wybuchowe i łatwopalne (paliwa);
 • pole lub promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0 Hz – 300 GHz.
technologie energii odnawialnej - studia II stopnia
 • poruszające się maszyny i inne urządzenia (np. pojazdy), ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania oraz poruszające się narzędzia, przemieszczające się wyroby, półwyroby, materiały i surowce;
 • eksploatowane urządzenia do przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii i jej nośników.
towaroznawstwo w biogospodarce - studia I stopnia

I. Pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

II. Mikroorganizmy.

III. Odczynniki chemiczne stosowane w laboratoriach:

 1. sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich,
 2. stężone i rozcieńczone roztwory kwasów i ich prekursory (np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas m-fosforowy, tlenek fosforu(V), kwas chlorowodorowy) i zasad (np. zasada sodowa).
 3. rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, cykloheksan, heksan, heptan).
 4. alkohole (np. metanol, etanol, propanol, glicerol).
 5. wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, czerń eriochromowa, oranż metylowy, błękit metylenowy).
 6. ekstrakty i olejki eteryczne oraz terpenoidy (np. rozmarynowy, cytrynowy, tymol).
 7. pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory:
 • aldehydy, ketony i fenole (np. aldehyd o-ftalowy, cykloheksanon, rezorcyna, 1-naftol, kwas galusowy),
 • aminy i ich pochodne, aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. roztwory o-, m-, p- nitroanilin, glicyna, albumina surowicy wołowej, albumina jaj kurzych, peptydaza, amylaza, oksydaza glukozowa),
 • emulgatory (np. Tween, lecytyna),
 • fluorowcopochodne (np. chlorek tert-butylu),
 • kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas mrówkowy, kwas salicylowy, kwas sulfanilowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu, octan butylu, acetamid, acetanilid),
 • stabilne rodniki i ich roztwory (np. DPPH, ABTS).
turystyka i rekreacja - studia I stopnia
 • wzmożony wysiłek fizyczny
weterynaria - studia jednolite magisterskie
 • odczynniki chemiczne w laboratoriach: kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne (chloroform, aceton), alkohole (etanol, metanol, alkohol izoamylowy), formaldehyd,
 • czynniki zakaźne: bakterie, wirusy, grzyby, jad pszczół, pasożyty,
 • kontakt ze zwierzętami i wydzielinami zwierzęcymi.
zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia
 • poruszające się maszyny i inne urządzenia (np. pojazdy), ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania oraz poruszające się narzędzia, przemieszczające się wyroby, półwyroby, materiały i surowce;
 • eksploatowane urządzenia do przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii i jej nośników;
 • substancje i materiały wybuchowe i łatwopalne (paliwa);
 • pole lub promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0 Hz – 300 GHz.
zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia
 • poruszające się maszyny i inne urządzenia (np. pojazdy), ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania oraz poruszające się narzędzia, przemieszczające się wyroby, półwyroby, materiały i surowce;
 • eksploatowane urządzenia do przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii i jej nośników;
zootechnika - studia I stopnia
 • odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy, zasady, aceton, amoniak, alkohole niższe),
 • pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
zootechnika - studia II stopnia
 • odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy, zasady, aceton, amoniak, alkohole niższe),
 • pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
żywienie człowieka i ocena żywności - studia I stopnia
 1. alergeny biologiczne
 2. pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 3. mikroorganizmy
 4. odczynniki chemiczne laboratoriach:
 • stężone kwasy i zasady(np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas chlorowodorowy, zasada sodowa);
 • alkohole (np. propanol); rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, heksan);
 • amoniak; sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich;
 • wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, oranż metylowy, błękit metylenowy);
 • ekstrakty i olejki eteryczne (np. rozmarynowy, cytrynowy);
 • pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory: - aldehydy (np. aldehyd o-ftalowy), aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. albumina, peptydaza, amylaza, pepsyna, enzymy trzustkowe ), aminy i ich pochodne, emulgatory (np. lecytyna), kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu), roztwory stabilnych rodników (np. DPPH, ABTS).
żywienie człowieka i ocena żywności - studia II stopnia
 1. alergeny biologiczne
 2. pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 3. mikroorganizmy
 4. odczynniki chemiczne laboratoriach:
 • stężone kwasy i zasady(np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas chlorowodorowy, zasada sodowa);
 • alkohole (np. propanol); rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, heksan);
 • amoniak; sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich;
 • wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, oranż metylowy, błękit metylenowy);
 • ekstrakty i olejki eteryczne (np. rozmarynowy, cytrynowy);
 • pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory: - aldehydy (np. aldehyd o-ftalowy), aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. albumina, peptydaza, amylaza, pepsyna, enzymy trzustkowe ), aminy i ich pochodne, emulgatory (np. lecytyna), kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu), roztwory stabilnych rodników (np. DPPH, ABTS).