Dla kandydatów

Kalendarium rekrutacjiKalendarium rekrutacji – studia I stopnia i jednolite magisterskie (weterynaria) na rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kwalifikacje uzupełniające

Kandydat ma możliwość dokonywania zmian rejestracji na kierunki, na których pozostały wolne miejsca; istnieje możliwość rejestracji nowych kandydatów.

25 września 

do godz. 20

informacja o wolnych miejscach na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji uzupełniającej

26 września

– 2 października

do godz. 24

rejestracja w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) nowych kandydatów
wybór/zmiana kierunku i formy studiów kandydatów dotychczasowych

do 2 października

do godz. 24

termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla nowych kandydatów

termin wprowadzenia/uzupełnienia wyników matur

do 6 października

do godz. 22

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową)

7 października

 

uzupełnienie danych w SOK,

 • dołączenie w SOK fotografii cyfrowej do legitymacji studenckiej,
 • dołączenie w SOK skanu świadectwa maturalnego,
 • potwierdzenie w SOK przez osoby zakwalifikowane gotowości podjęcia studiów w SGGW,
 • wydruk z SOK ankiety osobowej

8-9 października

godz. 9- 15

Dostarczanie dokumentów do SGGW przesłanie kurierem, w uzasadnionych przypadkach osobiście, w godz. 9 – 15 budynek 8

9 października jest ostatecznym terminem wpływu dokumentów do SGGW

9 października

 

zamknięcie rekrutacji

 

Kwalifikacja uzupełnijaąca I- kalendarium pierwszej kwalifikacji uzupełniającej zachowane w celach informacyjnych

Kandydat ma możliwość dokonywania zmian rejestracji na kierunki, na których pozostały wolne miejsca; istnieje możliwość rejestracji nowych kandydatów.

7 września 

do godz. 18

informacja o wolnych miejscach na poszczególne kierunki studiów drugim etapie

08 - 10 września do godz. 24 rejestracja w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) nowych kandydatów
wybór/zmiana kierunku i formy studiów kandydatów dotychczasowych
do 10 września do godz. 24

termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla nowych kandydatów

termin wprowadzenia/uzupełnienie wyników matur

do 14 września do godz. 22

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową)

15 - 17 września  

uzupełnienie danych w SOK,

 • dołączenie w SOK fotografii cyfrowej do legitymacji studenckiej,
 • dołączenie w SOK skanu świadectwa maturalnego,
 • potwierdzenie w SOK przez osoby zakwalifikowane gotowości podjęcia studiów w SGGW,
 • wydruk z SOK ankiety osobowej
18 – 23 września 23 września godz. 15

ostateczny termin wpływu dokumentów do SGGW: przesłanie pocztą, kurierem, w uzasadnionych przypadkach osobiście, w dni robocze w godz. 9 – 15 budynek 8

(przesyłając dokumenty sugerujemy nadanie przesyłek jak najwcześniej tj. do 16 września)
24 września   zamknięcie rekrutacji

 

Kwalifikacja podstawowa - kalendarium kwalifikacji podstawowej zachowane w celach informacyjnych

od 1 lipca
do 16 sierpnia 

do godz. 24

rejestracja w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK)
wybór kierunku i formy studiów

do 20 sierpnia godz. 9 - 15

termin przekazania do SGGW dokumentów przez laureatów olimpiad i konkursów (po wcześniejszym zarejestrowaniu się i wybraniu kierunku w SOK)
(przesyłając dokumenty sugerujemy nadanie przesyłek jak najwcześniej tj. do 13 sierpnia)

do 20 sierpnia do godz. 24

termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej

termin wprowadzenia/uzupełnienie wyników matur

do 24sierpnia do godz. 20

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową)

25 - 27 sierpnia  

uzupełnienie danych w SOK,

 • dołączenie w SOK fotografii cyfrowej do legitymacji studenckiej,
 • dołączenie w SOK skanu świadectwa maturalnego,
 • potwierdzenie w SOK przez osoby zakwalifikowane gotowości podjęcia studiów w SGGW,
 • wydruk z SOK ankiety osobowej
28 sierpnia – 4 września 4 września godz. 15

ostateczny termin wpływu dokumentów do SGGW: przesłanie pocztą, kurierem, w uzasadnionych przypadkach osobiście, w dni robocze w godz. 9 – 15 budynek 8

(przesyłając dokumenty sugerujemy nadanie przesyłek jak najwcześniej tj. do 26 sierpnia)
7 września   zamknięcie pierwszego etapu rekrutacji