Dla kandydatów

Kalendarium rekrutacjiKalendarium rekrutacji – studia I stopnia i jednolite magisterskie (weterynaria) na rok akademicki 2021/2022

Już wkrótce

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kwalifikacja podstawowa

   

rejestracja w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK)
wybór kierunku i formy studiów

   

termin przekazania do SGGW dokumentów przez laureatów olimpiad i konkursów (po wcześniejszym zarejestrowaniu się i wybraniu kierunku w SOK)
(przesyłając dokumenty sugerujemy nadanie przesyłek jak najwcześniej tj. do___ )

   

termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej

termin wprowadzenia/uzupełnienie wyników matur

   

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową)

   

uzupełnienie danych w SOK,

  • dołączenie w SOK fotografii cyfrowej do legitymacji studenckiej,
  • potwierdzenie w SOK przez osoby zakwalifikowane gotowości podjęcia studiów w SGGW,
  • wydruk z SOK ankiety osobowej
   

ostateczny termin wpływu dokumentów do SGGW: przesłanie pocztą, kurierem, w uzasadnionych przypadkach osobiście, w dni robocze w godz. 9 – 15 budynek 8

(przesyłając dokumenty sugerujemy nadanie przesyłek jak najwcześniej tj. do __)
    zamknięcie pierwszego etapu rekrutacji