Dla kandydatów

Kalendarium – stacjonarne


<--
Kalendarium
WRZEŚNIOWEJ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ  - znajduje się w menu po lewej stronie REKRUTACJA WRZEŚNIOWA 


Kalendarium rekrutacji – studia I stopnia i jednolite magisterskie (weterynaria) na rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne

Kwalifikacja podstawowa

od 01 czerwca
do 3 lipca
 

do godz. 24

rejestracja w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) i termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu

5 lipca

Informacje organizacyjne

sprawdzian z rysunku odręcznego – szczegółowe informacje o miejscu i godzinie sprawdzianu będą podane do dnia 30 czerwca do godz. 18.00 na stronach internetowych SGGW oraz wysłane pocztą elektroniczną do kandydatów;

wyniki sprawdzianu podane zostaną do wiadomości kandydatów w SOK w dn. 8 lipca

od 01 czerwca
do 9 lipca
do godz. 24
  • rejestracja i  wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK)
  • wprowadzenie/uzupełnienie wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji podstawowej
do 10 lipca godz. 9 - 15 termin składania dokumentów przez laureatów olimpiad i konkursów (po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Systemie Obsługi Kandydatów)
do 13 lipca do godz. 20

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową)

15-25 lipca
(oprócz soboty i niedzieli)
godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: godz. 9-15; Biuro Spraw Studenckich (budynek 8)

Kwalifikacje uzupełniające

Kandydat ma dostęp do swojej pozycji na listach rankingowych poszczególnych kierunków studiów i ma możliwość dokonywania zmian rejestracji na kierunki, na których pozostały wolne miejsca; istnieje możliwość rejestracji nowych kandydatów.

w każdy czwartek
  25 lipca – II etap
  1 sierpnia – III etap

godz. 18

ogłoszenie liczby pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w kolejnym etapie. Widoczne wolne miejsca, dostępna zakładka „ranking”

w każdy poniedziałek
  29 lipca – II etap
  5 sierpnia – III etap

godz. 10

zamknięcie możliwości rejestracji / zmian w SOK, wprowadzania wyników matur, zamknięcie list rankingowych poszczególnych kierunków studiów do kolejnego etapu

godz. 17

ogłoszenie wyników kwalifikacji w kolejnym etapie (SOK)

od wtorku do czwartku 
  30 lipca - 1 sierpnia – II etap
  6 - 8 sierpnia – III etap

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w kolejnych etapach: Biuro Spraw Studenckich (budynek 8)

 

W przypadku niewypełnienia miejsc na studiach stacjonarnych, Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o dodatkowym etapie kwalifikacji uzupełniających, który przeprowadzony zostanie we wrześniu. Kalendarium ewentualnej rekrutacji wrześniowej podane zostanie odrębnie.