Dla kandydatów

Kalendarium – niestacjonarne


<--
Kalendarium
WRZEŚNIOWEJ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ  - znajduje się w menu po lewej stronie REKRUTACJA WRZEŚNIOWA


Kalendarium rekrutacji – studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020.

Studia niestacjonarne

Kwalifikacja podstawowa

od 1 czerwca
do 9 lipca
do godz. 24
  • rejestracja i  wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK)
  • wprowadzenie / uzupełnienie wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji podstawowej
do 10 lipca godz. 9-15 termin składania dokumentów przez laureatów olimpiad i konkursów (po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Systemie Obsługi Kandydatów)
do 13 lipca do godz. 20

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową)

15 - 25 lipca
(oprócz soboty i niedzieli)

godz. 9-15 składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: Biuro Spraw Studenckich (budynek 8)

 

Kwalifikacja uzupełniająca

W kwalifikacji uzupełniającej mogą uczestniczyć nowo zarejestrowani kandydaci.

26 lipca do godz. 18

ogłoszenie liczby pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w kolejnym etapie

od 26 lipca
do 8 sierpnia
do godz. 24
  • rejestracja i wybór / zmiany wyboru kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów
  • wprowadzenie / uzupełnienie wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla nowo zarejestrowanych kandydatów ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji uzupełniającej
do 10 sierpnia godz. 18

ogłoszenie wyników kwalifikacji uzupełniającej (SOK, komunikat pocztą internetową)

12-14 sierpnia godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w kwalifikacji uzupełniającej: Biuro Spraw Studenckich (budynek 8)

W przypadku niewypełnienia miejsc na studiach niestacjonarnych, Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o dodatkowym etapie kwalifikacji uzupełniających, który przeprowadzony zostanie we wrześniu. Kalendarium ewentualnej rekrutacji wrześniowej podane zostanie odrębnie.