Dla kandydatów

Kalendarium – niestacjonarneKalendarium rekrutacji – studia I stopnia na rok akademicki 2020/2021.

Studia niestacjonarne

Kwalifikacja podstawowa

  do godz. 24
  • rejestracja i  wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK)
  • wprowadzenie / uzupełnienie wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji podstawowej
  godz. 9-15 termin składania dokumentów przez laureatów olimpiad i konkursów (po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Systemie Obsługi Kandydatów)
  do godz. 20

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową)


(oprócz soboty i niedzieli)

godz. 9-15 składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: Biuro Spraw Studenckich (budynek 8)

 

Kwalifikacja uzupełniająca

W kwalifikacji uzupełniającej mogą uczestniczyć nowo zarejestrowani kandydaci.

  do godz. 18

ogłoszenie liczby pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w kolejnym etapie

  do godz. 24
  • rejestracja i wybór / zmiany wyboru kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów
  • wprowadzenie / uzupełnienie wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla nowo zarejestrowanych kandydatów ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji uzupełniającej
  godz. 18

ogłoszenie wyników kwalifikacji uzupełniającej (SOK, komunikat pocztą internetową)

  godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w kwalifikacji uzupełniającej: Biuro Spraw Studenckich (budynek 8)

W przypadku niewypełnienia miejsc na studiach niestacjonarnych, Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o dodatkowym etapie kwalifikacji uzupełniających, który przeprowadzony zostanie we wrześniu. Kalendarium ewentualnej rekrutacji wrześniowej podane zostanie odrębnie.