Dla kandydatów

Często zadawane pytania


Uwaga! Odpowiedzi na poniższe pytania dotyczą studiów I stopnia!

Prosimy o zapoznanie się z zakładką kalendarium rekrutacji dla odpowiedniej formy studiów: stacjonarne / niestacjonarne
Filmy instruktażowe dotyczące rekrutacji zamieszczone są kanale SGGW w portalu Youtube: Rekrutacja SGGW

1. REJESTRACJA

1.1. Czy mogę zarejestrować się na dwa kierunki studiów lub na dwie formy studiów tego samego kierunku?
1.2. Jak umieścić brakujące dane w formularzu podania o przyjęcie (numery i daty świadectw, ocena z przedmiotów maturalnych)?
1.3. Co się stanie, jeżeli nie zostanę przyjęty / przyjęta na studia w pierwszym etapie rekrutacji?
1.4. Czy w kolejnych etapach kwalifikacji na studia stacjonarne muszę potwierdzać, że nadal chcę być kwalifikowany / kwalifikowana na zadeklarowany wcześniej kierunek studiów?
1.5. Nie pamiętam hasła / nie mogę się zalogować, co mam zrobić?
1.6. Czy SGGW przepisze mnie na studia niestacjonarne, jeśli nie dostanę się na studia stacjonarne?
1.7. W formularzu rekrutacyjnym nie mam możliwości wyboru kierunku, który mnie interesuje.
1.8. Nie mogę się zalogować. Komunikat „system zamknięty".
1.9. Nie mogę odnaleźć linku do formularza rekrutacyjnego.
1.10. Jestem zarejestrowany / zarejestrowana, ale nie mogę się zalogować do systemu.
1.11. Na tym samym koncie nie mogę wybrać drugiego kierunku. Czy założyć drugie konto?
1.12. Jak mają rejestrować się kandydaci ze świadectwem dojrzałości i wynikami matury wyrażonymi w ocenach 2-5 lub 1-6, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w celu uzupełnienia braków w przedmiotach kwalifikacyjnych na studia lub w celu poprawienia wyniku egzaminu dojrzałości?
1.13. Nie zdałem / zdałam matury z jednego przedmiotu, w sierpniu mam poprawkę. Czy muszę się rejestrować? Czy mogę brać udział w rekrutacji?
1.14. Jak dokończyć rejestrację / wybrać kierunek studiów?

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

2.1. Czy opłatę rekrutacyjną można uiścić przelewem internetowym?
2.2. Czy muszę robić przelew z własnego konta / rachunku?
2.3. Czy mogę dokonać wpłaty za pośrednictwem poczty?
2.4. Czy zmiana kierunku studiów wymaga wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej?
2.5. Moja opłata rekrutacyjna jeszcze nie została zaksięgowana. Dlaczego? Co mam w tym przypadku zrobić?
2.6. W jaki sposób mam zachować dowód wpłaty, skoro opłatę rekrutacyjną wpłaciłem / wpłaciłam przez internet?
2.7. W jakim terminie od zarejestrowania się i wygenerowania nru konta należy wnieść opłatę rekrutacyjną?
2.8. Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?
2.9. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

3. FOTOGRAFIA

3.1. Do kiedy muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu?
3.2. W zakładce „Zdjęcie" widzę komunikat „nowe zdjęcie – oczekuje na weryfikację”. Ile czasu trwa weryfikacja zdjęcia?
3.3. W zakładce „Zdjęcie" wyświetlany jest komunikat, że zdjęcie nie zostało zaakceptowane. Dlaczego?

4. PUNKTY SGGW

4.1. Jak przelicza się oceny z egzaminu z rysunku na punkty SGGW?
4.2. Jak przeliczane są punkty z matury?
4.3. Jak przeliczane są punkty na kierunkach ekonomia, logistyka, finanse i rachunkowość, zarządzanie?
4.4. Matura w szkole dwujęzycznej.
4.5. Zdawałem / zdawałam maturę z dwóch języków obcych. Wynik którego z nich wpisać do formularza?
4.6. Mam maturę zagraniczną. Jak przeliczyć oceny na punkty rekrutacyjne SGGW?
4.7. Jak przeliczane są punkty na kierunek bioinżynieria zwierząt?
4.8. Jak przeliczane są punkty na kierunek turystyka i rekreacja?

5. KWALIFIKACJA NA STUDIA

5.1. Gdzie znajdę listy przyjętych (zakwalifikowanych) na studia?
5.2. Dostałem / dostałam pusty komunikat o kwalifikacji. Co z tym zrobić?
5.3. W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany”, teraz jest napisane „możesz składać dokumenty”. Czy to znaczy, że zostałem zakwalifikowany / zostałam zakwalifikowana?
5.4. Nie mogę pojawić się w SGGW w dniu, w którym wyznaczono mi termin składania dokumentów. Co mam robić?
5.5. Ile pozostało wolnych miejsc po kwalifikacji zasadniczej? Gdzie i kiedy pojawi się informacja o wolnych miejscach?
5.6. Czy w rekrutacji uzupełniającej mogę ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów?
5.7. W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany”, jest napisane „kolejny etap”. Co to znaczy? Czy mogę składać dokumenty?
5.8. Jak przebiegają kwalifikacje uzupełniające?
5.9. Nie zostałem zakwalifikowany / nie zostałam zakwalifikowana na studia stacjonarne, nie ma już kwalifikacji uzupełniających na te studia, a chcę się ubiegać o studia zaoczne. Co mam zrobić?
5.10. Nie zostałem zakwalifikowany / nie zostałam zakwalifikowana do przyjęcia na studia stacjonarne, a chcę ubiegać się o wolne miejsca na studiach niestacjonarnych. Kiedy muszę zmienić formę studiów w SOK?
5.11. W menu pojawiła się nowa zakładka „Ranking". Do czego służy i jakie informacje się w niej znajdują?
5.12. W zakładce „ranking” jest napisane, że liczba wolnych miejsc na wybranym przez mnie kierunku wynosi zero. Mam w rankingu pozycję 35., a na innym kierunku pozycję 3. Czy jeśli zmienię kierunek teraz / dzisiaj, to zostanę przyjęty / przyjęta i będę mógł / mogła złożyć dokmenty?
5.13. Dlaczego moja pozycja w rankingu tak szybko się zmienia?
5.14. Co oznaczają poszczególne statusy w SOK?
5.15. Zostałem zakwalifikowany / zakwalifikowana na studia, ale chcę studiować na innym kierunku. Co mogę zrobić?
5.16. Wybrałem / wybrałam rezygnację w systemie, ale jednak chciałbym / chciałabym brać udział w kolejnych kwalifikacjach. Czy muszę rejestrować się ponownie?
5.17. W czerwonym polu wyświetla mi się komunikat „Rezygnacja. Brak dokumentów", a ja chcę brać udział w kolejnych etapach rekrutacji. Co mam zrobić?

6. SKŁADANIE DOKUMENTÓW

6.1. Kto i kiedy składa dokumenty?
6.2. Czy jakieś dokumenty powinienem / powinnam złożyć w SGGW wcześniej niż przewiduje to kalendarium rekrutacji?
6.3. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy mogę wysłać je np. pocztą lub kurierem?
6.4. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy może złożyć je ktoś w moim imieniu?
6.5. Czy w imieniu kandydata dokumenty może odebrać z SGGW inna osoba?
6.6. Moje świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne znajdują się w dziekanacie. Co zrobić?
6.7. Kto powinien poświadczyć kopię dokumentu tożsamości oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej?
6.8. Jestem już studentem / studentką i zaczynam drugi kierunek studiów. Jakie dokumenty mam złożyć?
6.9. W terminie składania dokumentów jestem na urlopie / za granicą / na wczasach. Czy mogę złożyć dokumenty później?

7. ORZECZENIE OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY

7.1. Skąd wziąć skierowanie do lekarza medycyny pracy?
7.2. Dlaczego w przychodni badania lekarskie (medycyny pracy) są odpłatne?
7.3. Zalogowałem / zalogowałam się do SOK, ale nie widzę skierowania do lekarza medycyny pracy. Dlaczego?
7.4. Kiedy należy dostarczyć orzeczenie od lekarza medycyny pracy?

8. WETERYNARIA studia niestacjonarne

8.1. Kiedy rozpoczyna się rejestracja na studia niestacjonarne (weterynaria)? Jak mam zaznaczyć, że interesują mnie też studia niestacjonarne? Nie widzę tego kierunku w formie niestacjonarnej w tabeli, gdzie mam dokonać wyboru?
8.2. Kiedy odbywają się pierwsze kwalifikacje na studia niestacjonarne (weterynaria)?
8.3. Zostałem zakwalifikowany / zostałam zakwalifikowana na studia niestacjonarne, złożyłem / złożyłam dokumenty, a są jeszcze wolne miejsca na studia dzienne. Co mogę zrobić, by studiować w trybie dziennym?
8.4. Czy po drugim roku studiów niestacjonarnych na kierunku weterynaria następuje automatyczne przeniesienie na formę stacjonarną?
8.5. Czy studia niestacjonarne na kierunku weterynaria są płatne tylko przez pierwsze semestry? Ile wynosi opłata?

9. INNE PYTANIA

9.1. Gdzie znajdę informacje o płatnościach za studia niestacjonarne?
9.2. Do której grupy jestem przypisany / przypisana?
9.3. Kiedy rozpoczynają się zajęcia?
9.4. Gdzie i kiedy zostaną zamieszczone plany zajęć?
9.5. Ile wynosi wpisowe na studia?
9.6. Czy opłatę (czesne) za I semestr muszę wnieść w całości, czy mogę płacić w miesięcznych ratach?
9.7. Gdzie znajdę informację o kierunkach studiów oferowanych przez SGGW?
9.8. Czy możliwe są przeniesienie się ze studiów zaocznych na dzienne lub zmiana kierunku?

 


1. REJESTRACJA

1.1. Czy mogę zarejestrować się na dwa kierunki studiów lub na dwie formy studiów tego samego kierunku?

Kandydat może zarejestrować się w Systemie Obsługi Kandydata tylko na jeden kierunek i jedną formę studiów (stacjonarne / niestacjonarne).
Jeśli nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na wybrany kierunek w kwalifikacji podstawowej, może brać udział w kwalifikacji uzupełniającej (w ramach pozostałych wolnych miejsc). Po potwierdzeniu udziału w kwalifikacji uzupełniającej (wybranie opcji biorę udział w kolejnym etapie i powrót do statusu „zarejestrowany w czerwonym polu) kandydat będzie widział w SOK wszystkie kierunki studiów, na które może się rekrutować, liczbę pozostałych wolnych miejsc na tych kierunkach oraz swoją pozycję w rankingach kwalifikacji na te kierunki. Mając te informacje, może w sposób racjonalny wielokrotnie i dowolnie zmieniać kierunek studiów, na który chce być kwalifikowany w najbliższym etapie. Wybrany przez kandydata kierunek (zawsze jeden) jest podświetlony na czerwono. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem zarejestrowany.

lista pytań

  1.2. Jak umieścić brakujące dane w formularzu podania o przyjęcie (numery i daty świadectw, oceny z przedmiotów maturalnych)?

Brakujące dane należy wpisać do formularza rekrutacyjnego w następujący sposób:

 • zalogować się;
 • z menu po lewej stronie wybrać zakładkę, w której dane będą uzupełniane;
 • wpisać, wprowadzić właściwe dane;
 • potwierdzić zmiany przyciskiem na dole strony.

Wpisując dane dotyczące wyników matury, należy pamiętać o:

 • zaznaczeniu TAK przy odpowiednim przedmiocie; 
 • wpisaniu wyniku właściwego poziomu matury we właściwą kolumnę;
 • wpisaniu wyniku, który jest na świadectwie, ale bez symbolu % (system sam przelicza wyniki matury na punkty SGGW);
 • wybraniu właściwego roku uzyskania matury (tegoroczni maturzyści wybierają 2010 i później);
 • pozostawieniu wartości 0 (zero) w polach niewypełnionych;
 • odświeżeniu listy kierunków i sprawdzeniu, czy wybrano właściwy kierunek.

Wpisane wyniki matur można sprawdzić w zakładce Wyniki (w menu po lewej stronie). Wynik przeliczony na punkty SGGW dla aktualnie wybranego kierunku rejestracji brany pod uwagę w kwalifikacji na ten kierunek studiów wyświetla się na stronie głównej panelu administracyjnego kandydata. Wygenerowany formularz podania o przyjęcie na studia powinien zawierać właściwe i wszystkie wymagane dane (numery świadectw, daty ich wystawienia).

lista pytań

  1.3. Co się stanie, jeżeli nie zostanę przyjęty / przyjęta na studia w pierwszym etapie rekrutacji?

Kandydat nieprzyjęty w pierwszym etapie kwalifikacji otrzyma status kolejny etap i może – po potwierdzeniu w formularzu rejestracyjnym – uczestniczyć w kolejnych etapach kwalifikacji na dotychczasowy kierunek lub dokonać zmiany kierunku lub formy studiów. Kolejne etapy uruchamiane są w ramach pozostałych wolnych miejsc. Przeczytaj pytanie 1.1.

lista pytań

  1.4. Czy w kolejnych etapach kwalifikacji na studia stacjonarne muszę potwierdzać, że nadal chcę być kwalifikowany / kwalifikowana na zadeklarowany wcześniej kierunek studiów?

TAK, dzięki temu wiemy, że kandydat nadal zainteresowany jest danym kierunkiem i formą studiów. Aby potwierdzić udział w kolejnym etapie, należy po zalogowaniu się do SOK kliknąć przycisk „biorę udział w kolejnym etapie”. W kolejnych etapach kwalifikowani są wyłącznie kandydaci posiadający status „zarejestrowany” widoczny w czerwonym polu na stronie głównej panelu administracyjnego kandydata w SOK (po zalogowaniu). Kandydaci z innym statusem nie będą kwalifikowani.

lista pytań

  1.5. Nie pamiętam hasła / nie mogę się zalogować, co mam zrobić?

Zalogować do Systemu Obsługi Kandydata mogą się tylko kandydaci, którzy wcześniej utworzyli tam konto. Potwierdzenie utowrzenia konta wyświetla się jako komunikat systemowy, jest także wysyłane pocztą elektroniczną na adres podany w trakcie zakładania konta. UWAGA! Utworzenie konta nie jest równoznaczne z rejestracją kandydata. Rejestracja kończy się wybraniem kierunku i formy studiów.

W przypadku utraty hasła należy w SOK, w menu po lewej stronie wybrać pozycję Odzyskiwanie utraconego hasła" i postępowac wg opisanej tam procedury.
Kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji w poprzednich latach, muszą ponownie utworzyć konto rekrutacyjne. Po zakończeniu każdej rekrutacji dane kandydatów są usuwane z systemu.

 

  1.6. Czy SGGW przepisze mnie na studia niestacjonarne, jeśli nie dostanę się na studia stacjonarne?

NIE. Kandydat zawsze podejmuje decyzje o wyborze kierunku / formy studiów samodzielnie – na podstawie informacji podanych w SOK, na stronach internetowych rekrutacji lub przesłanych do kandydata pocztą elektroniczną. W trakcie rekrutacji należy uważnie śledzić komunikaty komisji rekrutacyjnej i odpowiednio na nie reagować . Przeczytaj też pytanie 5.9.

lista pytań

  1.7. W formularzu rekrutacyjnym nie mam możliwości wyboru kierunku, który mnie interesuje.

Jeśli w wykazie kierunków nie ma tego, który interesuje kandydata, należy sprawdzić, czy:

 • wprowadzono prawidłowe dane kandydata oraz wybrano właściwą formę studiów (stacjonarne / niestacjonarne) w formularzu rejestracyjnym;
 • wprowadzono wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu kwalifikującego na dany kierunek;
 • wybrano TAK przy kwalifikacyjnym przedmiocie maturalnym dla tego kierunku;
 • w przypadku kierunku architektura krajobrazu wybrano sprawdzian z rysunku.

lista pytań

  1.8. Nie mogę się zalogować. Komunikat system zamknięty”.

Komunikat system zamknięty” pojawiający się w SOK w trakcie rekrutacji kandydatów na studia jest związany z przetwarzaniem danych. System zamykamy dla kandydatów na czas kwalifikacji lub po zakończeniu terminów rejestracji gdy stan danych nie moze byc zmieniany. Z reguły zamknięcie nie trwa dłużej niż kilka godzin i wynika z kalendarium rekrutacji. Komunikat ten wyświetlany jest również przed rozpoczęciem i po zakończeniu rekrutacji na studia (terminy określone w kalendarium).

lista pytań

  1.9. Nie mogę odnaleźć linku do formularza rekrutacyjnego.

Link do formularza rekrutacyjnego znajduje się na stronie głównej rekrutacji oraz w menu po lewej stronie w sekcji dotyczącej rekrutacji na studia I stopnia na stronie sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja. Jeśli nie ma go na tej stronie, to znaczy, że rekrutacja jeszcze się nie rozpoczęła albo już się zakończyła.
W przypadkach opisanych powyżej (przed rozpoczęciem i po zakończeniu rekrutacji) oraz w trakcie dokonywania zmian związanych z kwalifikacją przy próbie logowania lub rejestracji wyświetlany jest komunikat system zamknięty”.

lista pytań

  1.10. Jestem zarejestrowany / zajerestrowana, ale nie mogę się zalogować do systemu.

Najczęstszą przyczyną są: błąd w numerze identyfikacyjnym kandydata, włączony przycisk CAPS LOCK lub niepoprawnie wprowadzone hasło. Proszę przeczytać pytanie 1.5.

lista pytań

  1.11. Na tym samym koncie nie mogę wybrać drugiego kierunku. Czy założyć drugie konto?

NIE, w Systemie Obsługi Kandydata można zarejestrować się tylko raz i wybrać jeden kierunek i jedną formę studiów (stacjonarne / niestacjonarne). Proszę przeczytać pytanie 1.1.

lista pytań

  1.12. Jak mają rejestrować się kandydaci ze świadectwem dojrzałości i wynikami matury wyrażonymi w ocenach 2-5 lub 1-6, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w celu uzupełnienia braków w przedmiotach kwalifikacyjnych na studia lub w celu poprawienia wyniku egzaminu dojrzałości?

W zakładce 1st. + jm wyniki matur, wybór kierunku jako rodzaj dokumentu uprawniajacego do ubiegania się o przyjęcie na studia kandydaci wybierają polskie świadectwo dojrzałości wyniki wyrażone w skali ocen..., zaznaczają TAK przy przedmiocie kwalifikacyjnym, z którego mają wynik egzaminu maturalnego (zaświadczenie OKE) i po kliknięciu w dodaj zaświadczenie uzupełniają wynik egzaminu na zdawanym poziomie zgodnie z informacją na zaświadczeniu. Po wprowadzeniu informacji należy sprawdzić poprawność przeliczenia punktów kwalifikacyjnych w zakładce wyniki lub na stronie głównej panelu administracyjnego kandydata. 

lista pytań

  1.13. Nie zdałem / zdałam matury z jednego przedmiotu, w sierpniu mam poprawkę. Czy muszę się rejestrować? Czy mogę brać udział w rekrutacji?

W systemie może zarejestrować się każda osoba niezależnie od tego, czy zdała maturę. Kandydat, który nie zdał matury i w sierpniu będzie miał egzamin poprawkowy, nie otrzyma ze szkoły świadectwa dojrzałości. Nawet jeśli zarejestruje się w systemie, wprowadzi fikcyjne wyniki i zostanie zakwalifikowany do składania dokumentów, nie zostanie przyjęty na studia ponieważ nie dopełni w określonych kalendarium rekrutacji terminach wymaganych formalności nie złoży w terminie świadectwa dojrzałości. Kandydatom takim proponujemy zapoznanie się z kalendarium rekrutacji, które uwzględnia ewentualne kwalifikacje uzupełniające. Wyniki i świadectwa po poprawach matur wydawane są we wrześniu - wówczas też na stronach rekrutacyjnych dostępne są też informacje o ewentualnych kwalifikacjach uzupełniających.

lista pytań

1.14. Jak dokończyć rejestrację / wybrać kierunek studiów?

W celu dokończenia rejestracji po utworzeniu konta - wybrania kierunku studiów należy:
- zalogować się do SOK,
- z menu po lewej stronie wybrać „Wybór stopnia studiów” i zaznaczyć właściwe opcje list rozwijanych (Ubiegam się o przyjęcie na studia 1-go stopnia/jednolite mgr – TAK),
- z menu po lewej stronie wybrać „1st. + jm - wyniki matur, wybór kierunku” i wybrać właściwe opcje z list rozwijanych (Rodzaj dokumentu; Wybierz formę studiów o które się ubiegasz; Zwolnienia z kwalifikacji - korzystam z uprawnień:  TAK/NIE),
- wybrać z list rozwijanych w tabeli przedmiotów TAK przy przedmiotach, których wyniki są na moim świadectwie maturalnym i uzupełnić wyniki ze świadectwa we właściwych polach, wybrać właściwy rok matury,
- odświeżyć listę kierunków przyciskiem „odśwież” pod tabelą z wynikami,
- postawić kropkę przy wybranym kierunku,
- potwierdzić wybór przyciskiem „zapisz zmiany” na dole strony.
Na „Stronie głównej panelu administracyjnego” – menu po lewej sprawdzamy poprawność wyboru.

lista pytań

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

2.1. Czy opłatę rekrutacyjną można uiścić przelewem internetowym?

TAK, przelew internetowy jest też przelewem bankowym. Ze względu na krótki czas księgowania opłata rekrutacyjna szybko pojawia się na koncie kandydata (z reguły w ciągu 2-3 dni roboczych od zlecenia płatnosci). Kandydaci nie muszą przesyłać potwierdzenia opłaty na adres e-mail rekrutacji.

lista pytań

  2.2. Czy muszę robić przelew z własnego konta / rachunku?

NIE. Przelew opłaty rekrutacyjnej może zostać zrobiony z dowolnego konta / rachunku. Wpłata jest identyfikowana na podstawie indywidualnego numeru konta kandydata i przypisywana automatycznie do właściwej osoby.

lista pytań

  2.3. Czy mogę dokonać wpłaty za pośrednictwem poczty?

TAK, wpłata na poczcie jest jedną z możliwych form płatności, jednak zdarza się, że takie wpłaty księgowane są na koncie kandydata nieco dłużej niż 2-3 dni robocze.

lista pytań

  2.4. Czy zmiana kierunku studiów wymaga wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej?

Zmiana kierunku studiów, zmiana formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną lub odwrotnie nie wymagają kolejnych opłat. Jedna opłata obejmuje cały przebieg rekrutacji.

lista pytań

  2.5. Moja opłata rekrutacyjna jeszcze nie została zaksięgowana. Dlaczego? Co mam w tym przypadku zrobić?

Opłata (dokonywana przy okienku kasowym / przelewem bankowości elektronicznej / na poczcie) księgowana jest na koncie SGGW w terminie 2-3 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty. Jeśli opłata nie została zaksięgowana, należy:

 • cierpliwie poczekać;
 • sprawdzić poprawność numeru konta, na które została wysłana;
 • sprawdzić czy nie wróciła na konto, z którego została wysłana;
 • jeśli wróciła, należy interweniować we własnym banku. 

Uwaga! Odnotowanie opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata nie jest potwierdzeniem jej dokonania. W każdym przypadku kandydat obowiązany jest zachować dowód wpłaty i na życzenie okazać go w trakcie składania dokumentów.

lista pytań

  2.6. W jaki sposób mam zachować dowód wpłaty, skoro opłatę rekrutacyjną wpłaciłem / wpłaciłam przez internet?

Każde konto bankowe ma opcję wydrukowania potwierdzenia wykonania przelewu. Na takim wydruku zazwyczaj jest umieszczona klauzula, że dokument nie wymaga pieczęci ani podpisu.

lista pytań

  2.7. W jakim terminie od zarejestrowania się i wygenerowania nru konta należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż do podanego w kalendarium rekrutacji ostatniego dnia wskazanego terminu wniesienia opłaty lub rejestracji kandydatów w danym etapie rekrutacji. Kandydaci czekający do ostatniej chwili i rejestrujący się ostatniego dnia, muszą tego samego dnia wnieść opłatę rekrutacyjną. Podczas kwalifikacji liczy się data wniesienia opłaty rekrutacyjnej, a nie jej zaksięgowania.

lista pytań

  2.8. Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?

Odpowiedź w przygotowaniu

lista pytań  

2.9. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?  

W rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/20opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

lista pytań

3. FOTOGRAFIA

3.1. Do kiedy muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu?

Ostateczny termin wstawiania zdjęć upływa w ostatnim dniu uzupełniania danych w formularzu rejestracyjnym (zgodnie z kalendarium rekrutacji). Wszyscy kandydaci muszą mieć zdjęcie zaakceptowane przed złożeniem dokumentów na studia. Zdjęcie jest zaakceptowane, gdy widnieje pod nim adnotacja zdjęcie zaakceptowane. Zazwyczaj trwa to do 24 godzin od wstawienia zdjęcia. Brak fotografii w formie elektronicznej uniemożliwia wydruk podania o przyjęcie na studia.

UWAGA! Brak zdjęcia w systemie przed kwalifikacją nie dyskwalifikuje kandydata z udziału w rekrutacji. Dołączanie zdjęć w trakie składania dokumentów powoduje znaczne wydłużenie czasu oczekiwania, ale nie jest niemożliwe. Aby wgrać zdjęcie na miejscu, należy mieć przy sobie dowolny nośnik z zapisaną na nim cyfrową fotografią. W przypadku problemów ze wstawieniem zdjęcia, można przesłać je e-mailem na adres rekrutacja@sggw.pl z prośbą o wstawienie i zaakceptowanie. Taki plik powinien być nazwany numerem identyfikacyjnym kandydata. Z wymaganiami dotyczącymi fotografii cyfrowej można zapoznać się tutaj.

lista pytań

  3.2. W zakładce Zdjęcie” widzę tekst „Nowe zdjęcie – oczekuje na weryfikację”. Ile czasu trwa weryfikacja zdjęcia?

Zdjęcie kandydata po dołączeniu do formularza powinno być widoczne od razu. Jeśli kandydat nie widzi swojego zdjęcia w formularzu SOK, oznacza to, że nie zostało ono dołączone i nie może być zweryfikowane. Akceptacja zdjęć odbywa się na bieżąco (24 do 48 godz. od zamieszczenia zdjęcia). Aby wgrać zdjęcie, należy wskazać ścieżkę dostępu do pliku na dysku lub nośniku i wcisnąć przycisk zmień zdjęcie”. Kandydat przy zdjęciu oświadcza, że jest to jego fotografia. Brak zdjęcia / oświadczenia uniemożliwia wydrukowanie podania o przyjęcie na studia.

lista pytań

  3.3. W zakładce Zdjęcie” wyświetlany jest komunikat, że zdjęcie nie zostało zaakceptowane. Dlaczego?

Komunikat zazwyczaj zawiera informację o powodzie odrzucenia fotografii. Proszę zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zdjęcia (zakładka „Zdjęcie” w Systemie Obsługi Kandydatów) i dołączyć właściwą fotografię.

UWAGA! Głowa kandydata powinna stanowić 66-80% szerokości i wysokości pola fotografii (pola okienka). Zdjęcie powinno być zrobione „en face” jak do dowodu osobistego lub paszportu, na jednolitym tle, w naturalnych kolorach, ostre. Jeśli jest to zdjęcie skanowane, w polu fotografii nie mogą być widoczne ślady stempla ani krawędzi zdjęcia. W systemie można zobaczyć jak wygląda zdjęcie wzorcowe.

lista pytań

4. PUNKTY SGGW

4.1. Jak przelicza się oceny z egzaminu z rysunku na punkty SGGW?

Oceny z egzaminu z rysunku są przeliczane na punkty SGGW wg zasady podanej w tabeli:

OCENA

słownie

PUNKTY

2

niedostateczny

0

3

dostateczny

40

3,5

dostateczny plus

50

4

dobry

60

4,5

dobry plus

70

5

bardzo dobry

80

lista pytań

  4.2. Jak przeliczane są punkty z matury?

W zależności od roku, w którym zdawano egzamin maturalny (zarówno po raz pierwszy, jak i kolejne), punkty przeliczane są wg wzoru:

Dla maturzystów 20082019 (lub poprawiających egzamin w tych latach)  
Punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7
Punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1 
Dla maturzystów (lub poprawiających maturę) przed rokiem 2008:  
Punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,4 + poziom podstawowy x 0,6

Przykład: Kandydat w 2006 roku zdawał maturę z biologii i chemii. Chemię poprawiał (aneks) w 2007 roku, a potem jeszcze raz w 2008. Przeliczenie jego wyników na punkty SGGW wyglądałoby w poszczególnych latach następująco:

M – rok matury A – rok aneksu

Przedmiot

Wyniki egzaminów maturalnych pisemnych

Punkty SGGW

Podstawowy

Rozszerzony

Wzór

Wynik

M 2006

Chemia

80

60

80*0,4 + 60*0,6

= 68

A 2007

Chemia

80

80

80*0,4 + 80*0,6

= 80

A 2008

Chemia

 

90

90*1,0

= 90

M 2006

Biologia

100

90

100*0,4+ 90*0,6

= 94

lista pytań

  4.3. Jak przeliczane są punkty na kierunkach ekonomia, logistyka, finanse i rachunkowość, zarządzanie?

W rekrutacji na ekonomię, logistykę, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie (studia stacjonarne) wymagane są trzy przedmioty kwalifikacyjne – matematyka, język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru: język polski albo geografia, albo WOS, albo historia. Każdy z nich ma swoją wagę: matematyka – 0,6 dla punktów SGGW, język obcy – 0,2 dla punktów SGGW oraz trzeci przedmiot – 0,2 dla punktów SGGW. Maksymalny wynik możliwy do uzyskania to 100 punktów. 

A zatem punkty kwalifikacyjne = punkty SGGW z matematyki x 0,6 + punkty SGGW z j. obcego x 0,2 + punkty SGGW z trzeciego przedmiotu x 0,2

Przykład 1: Kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym w roku 2019 i uzyskał następujące wyniki: matematyka – 80%, język obcy  70%, język polski  60%. 

matematyka: punkty SGGW = 80*0,7 = 56 pkt, język obcy: punkty SGGW = 70*0,7 = 49 pkt, język polski: punkty SGGW = 60*0,7 = 42 pkt
Punkty kwalifikacyjne = 56*0,6 + 49*0,2 + 42*0,2 = 33,6 + 9,8 + 8,4 = 51,8 pkt  
Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 51,8 pkt SGGW

Przykład 2: Kandydat zdawał maturę na poziomie rozszerzonym w roku 2019 i uzyskał następujące wyniki: matematyka – 80%, język obcy – 70%, język polski  60%.

matematyka: punkty SGGW = 80*1,0 = 80 pkt, język obcy: punkty SGGW = 70*1,0 = 70 pkt, język polski: punkty SGGW = 60*1,0 = 60 pkt
Punkty kwalifikacyjne = 80*0,6 + 70*0,2 + 60*0,2 = 48,0 + 14,0 + 12,0 = 74,0 pkt  
Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 74,0 pkt SGGW

Przykład 3: Kandydat zdawał maturę w roku 2019 i uzyskał następujące wyniki: matematyka na poziomie rozszerzonym  80%, język obcy na poziomie podstawowym – 70%, język polski na poziomie podstawowym  60%.

matematyka: punkty SGGW = 80*1,0 = 80 pkt, język obcy: punkty SGGW = 70*0,7 = 49 pkt, język polski: punkty SGGW = 60*0,7 = 42 pkt
Punkty kwalifikacyjne = 80*0,6 + 49*0,2 + 42*0,2 = 48,0 + 9,8 + 8,4 = 66,2 pkt  
Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 66,2 pkt SGGW

Przykład 4: Kandydat zdawał maturę w roku 2018 i uzyskał następujące wyniki: matematyka na poziomie podstawowym – 80%, język obcy na poziomie rozszerzonym  70%, język polski na poziomie rozszerzonym – 60%.

matematyka: punkty SGGW = 80*0,7 = 56 pkt, język obcy: punkty SGGW = 70*1,0 = 70 pkt, język polski: punkty SGGW = 60*1,0 = 60pkt
Punkty kwalifikacyjne = 56*0,6 + 70*0,2 + 60*0,2 = 33,6 + 14,0 + 12,0 = 59,6 pkt  
Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 59,6 pkt SGGW

lista pytań

  4.4. Matura w szkole dwujęzycznej.

Egzamin z języka obcego w szkole dwujęzycznej przeprowadzany jest bez wyróżniania poziomów. Osoby, które zdały maturę dwujęzyczną przed rokiem 2008, swój wynik wpisują w formularzu rejestracyjnym w miejscu dla egzaminu na poziomie rozszerzonym. W miejscu na wynik poziomu podstawowego wpisują 100 oraz zaznaczają rok uzyskania matury przed 2008.
Maturzyści od roku 2008
wpisują wynik matury w miejsce przeznaczone na poziom rozszerzony oraz zaznaczają właściwy rok uzyskania matury.
Egzamin z innych przedmiotów w szkole dwujęzycznej (biologia, chemia, matematyka itp.) jest przeprowadzany z wyróżnianiem poziomów. W formularzu należy wpisać odpowiednio wyniki egzaminu zdawanego w języku polskim.

lista pytań

  4.5. Zdawałem / zdawałam maturę z dwóch języków obcych. Wynik którego z nich wpisać do formularza?

W formularzu należy wpisać wyniki egzaminów z obu języków. Ten lepiej zdany (po przeliczeniu wyników na punkty SGGW) należy zaznaczyć do kwalifikacji, a przy drugim zostawić status „nie dotyczy”.

lista pytań

  4.6. Mam maturę zagraniczną. Jak przeliczyć oceny na punkty rekrutacyjne SGGW?

Kandydaci posiadający świadectwo ukraińskie, białoruskie, rosyjskie lub wydane w innym kraju samodzielnie wprowadzają oceny uzyskane na świadectwie do systemu rekrutacyjnego. Będą one przeliczane na punkty SGGW zgodnie z zasadami zamieszczonymi na stronie rekrutacji w zakładce „Zagraniczne świadectwa”. Wyniki należy wprowadzić przed zamknięciem rejestracji w danym etapie, w terminach określonych w kalendarium rekrutacji.

Kandydaci posiadający świadectwo wydane poza granicami RP, w kraju innym niż wymienione w zakładce „Zagraniczne świadectwa” przedstawiają je komisji rekrutacyjnej, która przelicza uzyskane wyniki na punkty SGGW zgodnie z zasadami ogólnymi i dodaje je na konto kandydata. W przypadku innej skali ocen komisja rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki. Świadectwo wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy złożyć przed zamknięciem rejestracji w danym etapie (w terminach określonych w kalendarium rekrutacji) w Biurze Spraw Studenckich, ul. Nowoursynowska 166, pok. 8, pok. 3 lub przesłać skan na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@sggw.pl.

Warunkiem dodania punktów przez komisję rekrutacyjną jest:

 • dokonanie rejestracji w Systemie Obsługi Kandydata w terminach wskazanych w kalendarium rekrutacji i wybór kierunku studiów,
 • dostarczenie zagranicznego świadectwa dojrzałości min. 24 godziny przed zamknięciem danego etapu rejestracji.

lista pytań

  4.7. Jak przeliczane są punkty na kierunek bioinżynieria zwierząt?

W rekrutacji na kierunek bioinżynieria zwierząt wymagane są dwa przedmioty kwalifikacyjne: język angielski i do wyboru matematyka lub chemia, lub fizyka, lub biologia. Ostateczny wynik to suma punktów SGGW z dwóch przedmiotów, przy czym dla języka angielskiego waga punktów SGGW wynosi 0,3, a dla drugiego przedmiotu – 0,7: 

Punkty kwalifikacyjne = punkty SGGW z języka angielskiego x 0,3 + punkty SGGW z drugiego przedmiotu x 0,7

Przykład 1: Kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym w roku 2019 i uzyskał następujący wynik: matematyka – 80%, język angielski – 70% 

język angielski: punkty SGGW = 70*0,7 = 49, matematyka: punkty SGGW = 80*0,7 = 56
Punkty kwalifikacyjne = 49*0,3 + 56*0,7 = 53,9

Przykład 2: Kandydat zdawał maturę w roku 2019 na poziomie podstawowym z przedmiotów obowiązkowych: matematyka – 80%, język angielski – 70% oraz biologię na poziomie rozszerzonym  70%. W tym przypadku kandydat wybiera sobie lepszy wynik spośród matematyki i biologii.

język angielski: punkty SGGW = 70*0,7 = 49, matematyka: punkty SGGW = 80*0,7 = 56, biologia: punkty SGGW = 70*1,0 = 70
Punkty kwalifikacyjne = 49*0,3 + 70*0,7 = 63,7

lista pytań

  4.8. Jak przeliczane są punkty na kierunek turystyka i rekreacja?

W rekrutacji na kierunek turystyka i rekreacja (studia stacjonarne) wymagane są trzy przedmioty kwalifikacyjne: matematyka, język obcy oraz do wyboru język polski lub geografia, lub WOS, lub historia. Wynik ostateczny to suma punktów SGGW z trzech przedmiotów, przy czym dla matematyki i języka obcego waga punktów SGGW wynosi 0,3, a dla trzeciego przedmiotu – 0,4

Punkty kwalifikacyjne = punkty SGGW z matematyki x 0,3 + punkty SGGW z języka obcego x 0,3 + punkty SGGW z trzeciego przedmiotu x 0,4

Przykład 1: Kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym w roku 2019 i uzyskał następujący wynik: matematyka  80%, język obcy – 70%, język polski – 60%

matematyka: punkty SGGW = 80*0,7 = 56 pkt, język obcy: punkty SGGW = 70*0,7 = 49 pkt, język polski: punkty SGGW = 60*0,7 = 42 pkt
Punkty kwalifikacyjne = 56*0,3 + 49*0,3 + 42*0,4 = 16,8 + 14,7 + 16,8 = 48,3 pkt  
Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 48,3 pkt SGGW

Przykład 2: Kandydat zdawał maturę na poziomie rozszerzonym w roku 2019 i uzyskał następujący wynik: matematyka – 80%, język obcy – 70%, język polski – 60%

matematyka: punkty SGGW = 80*1,0 = 80 pkt, język obcy: punkty SGGW = 70*1,0 = 70 pkt, język polski: punkty SGGW = 60*1,0 = 60 pkt
Punkty kwalifikacyjne = 80*0,3 + 70*0,3 + 60*0,4 = 24,0 + 21,0 + 24,0 = 69,0 pkt  
Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 69,0 pkt SGGW

Przykład 3: Kandydat zdawał maturę w roku 2019 i uzyskał następujący wynik: matematyka na poziomie rozszerzonym  80%, język obcy na poziomie podstawowym – 70%, język polski na poziomie podstawowym – 60%

matematyka: punkty SGGW = 80*1,0 = 80 pkt, język obcy: punkty SGGW = 70*0,7 = 49 pkt, język polski: punkty SGGW = 60*0,7 = 42 pkt
Punkty kwalifikacyjne = 80*0,3 + 49*0,3 + 42*0,4 = 24,0 + 14,7 + 16,8  = 55,5 pkt  
Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 55,5 pkt SGGW

lista pytań

5. KWALIFIKACJA NA STUDIA

5.1. Gdzie znajdę listę przyjętych (zakwalifikowanych) na studia?

SGGW publikuje informacje o przyjęciu / zakwalifikowaniu kandydata na studia w Systemie Obsługi Kandydatów. Kandydat znajdzie w polu statusu (zawsze podświetlonym na czerwono) jeden z trzech komunikatów:

 • Możesz składać dokumenty” – kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia i powinien w wyznaczonym terminie złożyć dokumenty;
 • Kolejny etap” – kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia w bieżącym etapie. Po wybraniu opcji biorę udział w kolejnym etapie lub powtórnym wyborze / zmianie kierunku studiów i zmianie statusu na zarejestrowany może ubiegać się o przyjęcie w kolejnym etapie. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem zarejestrowany;
 • Przyjęty..." – kandydat został zakwalifikowany i złożył w przewidzianym w kalendarium rekrutacji terminie komplet wymaganych dokumentów.

Informacja o liczbie punktów, z którymi kandydaci byli kwaIifikowani w danym etapie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów (tzw. "progi") publikowane są w Systemie Obsługi Kandydatów w zakładce "Progi przyjęć, wolne miejsca".

lista pytań

  5.2. Dostałem / dostałam pusty komunikat o kwalifikacji. Co z tym zrobić?

Duża liczba wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną do kandadatów może być przez niektóre filtry antyspamowe indentyfikowane jako spam. Kandydat powinien sprawdzić odpowiedni folder w skrzynce mailowej, a dodatkowo także swój status w Systemie Obsługi Kandydata, komunikaty zamieszczone na stronie internetowej rekrutacji oraz tabelę z minimalną punktacją wymaganą w danym etapie rekrutacji.

lista pytań

  5.3. W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany”, jest napisane „możesz składać dokumenty”. Czy to znaczy, że zostałem  zakwalifikowany / zostałam zakwalifikowana?

Podświetlony na czerwono w polu „status komunikat możesz składać dokumenty oznacza, że kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia. Będzie przyjęty na wybrany przez siebie kierunek pod warunkiem spełnienia warunków formalnych: złożenia w wymaganych terminach (patrz kalendarium rekrutacji) kompletu dokumentów, które zgadzają się pod względem danych z informacjami wpisanymi przez kandydata do formularza SOK.

lista pytań

  5.4. Nie mogę pojawić się w SGGW w dniu, w którym wyznaczono mi termin składania dokumentów. Co mam robić?

Kandydat może złożyć dokumenty w innym dniu pracy komisji rekrutacyjnej przyjmującej dokumenty od zakwalifikowanych na studia w danym etapie kwalifikacji (zgodnie z kalendarium rekrutacji). Wskazanie kandydatowi konkretnego dnia ma jedynie usprawnić przyjmowanie dokumentów i ograniczyć tworzenie się niepotrzebnych kolejek. 

lista pytań

  5.5. Ile pozostało wolnych miejsc po kwalifikacji zasadniczej? Gdzie i kiedy pojawi się informacja o wolnych miejscach?

Informacja o wolnych miejscach podawana jest po zakończeniu bieżącego etapu w Systemie Obsługi Kandydatów w zakładce Progi przyjęć,wolne miejsca lub w formie ogłoszeń na stronie internetowej rekrutacji. Liczba wolnych miejsc dla poszczególnych kierunków jest wprowadzana do systemu po zakończeniu okresu składania dokumentów poprzedniego etapu. Terminy te podane są w kalendarium rekrutacji.

lista pytań

  5.6. Czy w rekrutacji uzupełniającej mogę ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów?

Tak. Kandydaci mogą ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów w ramach wolnych miejsc. W kolejnych etapach rekrutacji biorą udział tylko kandydaci ze statusem zarejestrowanyPrzeczytaj pytanie 1.1. oraz pytanie 5.1.

lista pytań

  5.7. W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany”, jest napisane „kolejny etap”. Co to znaczy? Czy mogę składać dokumenty?

Komunikat „kolejny etap” oznacza, że kandydat uzyskał za mało punktów SGGW, by zostać zakwalifikowany na studia w bieżącej turze rekrutacji. Wciąż ma jednak szansę na zakwalifikowanie się do przyjęcia w kwalifikacjach uzupełniających. Aby wziąć w nich udział, należy zalogować się do SOK i wybrać opcję biorę udział w kolejnym etapie. Wtedy status zmieni się ponownie na „zarejestrowany. Udział w kwalifikacjach uzupełniających odbywa się w ramach wniesionej już opłaty rekrutacyjnej. W rekrutacji uzupełniającej mozliwa jest zmiana kierunku studiów, na który kandydat chce być przyjęty. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem zarejestrowany”.  Przeczytaj pytanie 5.8

lista pytań

  5.8. Jak przebiegają kwalifikacje uzupełniające?

We wskazanym w kalendarium rekrutacji terminie (czwartki), do Systemu Obsługi Kandydatów wprowadzane są informacje o wolnych miejscach na poszczególne kierunki studiów.

Kandydatom posiadającym status „kolejny etap?” na kierunkach, na których są wolne miejsca, udostępniany jest szary przycisk „Biorę udział w kolejnym etapie”. Po wybraniu tego przycisku status kandydata na tym kierunku zmieni się na „zarejestrowany” - umożliwiając udział w kwalifikacji uzupełniającej na tym kierunku.

Kandydatom, posiadającym status „kolejny etap?” na kierunkach, dla których nie ma wolnych miejsc szary przycisk „Biorę udział w kolejnym etapie” nie jest udostępniany, ponieważ kolejny etap nie będzie przeprowadzony. Kandydat ten może jednak uczestniczyć w kwalifikacji na inny kierunek, na którym będą wolne miejsca.

Każdy kandydat może zmienić kierunek, na który chce być kwalifikowany w kolejnym etapie, o ile na kierunku tym pokazane są w SOK wolne miejsca do kwalifikacji uzupełniającej. Zmiany kierunku można dokonać na 2 sposoby:

 1. przez wybór zakładki „1st. + jm - wyniki matur, wybór kierunku” – pod tabelą z wynikami matur trzeba zaznaczyć wybrany kierunek i na końcu pod kierunkami zapisać zmiany (szary guzik),
 2. przez wybór zakładki „Ranking” – trzeba zaznaczyć wybrany kierunek i pod tabelą wybrać „ „Zmień kierunek” (szary guzik).

W terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji SOK zostaje zamknięty i ogłaszane są wyniki kwalifikacji uzupełniającej.

lista pytań

  5.9. Nie zostałem zakwalifikowany / zakwalifikowana na studia stacjonarne, nie ma już kwalifikacji uzupełniających na te studia, a chcę się ubiegać o studia zaoczne. Co mam zrobić?

Jeśli okazało się, że w ostatniej kwalifikacji uzupełniającej kandydat nie został zakwalifikowany na studia stacjonarne, a chce brać udział w kwalifikacji na studia niestacjonarne I stopnia powinien:

 • zalogować się do Systemu Obsługi Kandydata;
 • wybrać zakładkę 1st. + jm wyniki matur, wybór kierunku w menu po lewej stronie;
 • w polu Wybierz formę studiów, o które się ubiegasz wybrać niestacjonarne, a następnie odświeżyć listę kierunków i wybrać jeden z nich.

Wyniki kwalifikacji pojawią się w Systemie Obsługi Kandydata, zostaną też wysłane do niego e-mailem w terminie zgodnym z kalendarium dla rekrutacji uzupełniającej na studiach niestacjonarnych. Rejestracji można dokonać tylko na te kierunki studiów niestacjonarnych, na których są wolne miejsca. 

Kwalifikacja uzupełniająca na studia niestacjonarne odbywa się w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej (która była wniesiona na studia stacjonarne).

lista pytań

  5.10. Nie zostałem zakwalifikowany / zakwalifikowana do przyjęcia na studia stacjonarne, a chcę ubiegać się o wolne miejsca na studiach niestacjonarnych. Kiedy muszę zmienić formę studiów w SOK?

Jeśli kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia na studia stacjonarne w rekrutacji zasadniczej, zachęcamy do korzystania i udziału we wszystkich kolejnych etapach rekrutacji uzupełniającej. Kalendarium rekrutacji jest tak przygotowane, że rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne rozpoczyna się dopiero po zakończeniu ostatniej kwalifikacji na studia stacjonarne. Warto więc poczekać i sprawdzić, czy nie zwolni się dostateczna liczba miejsc na studiach stacjonarnych.

lista pytań

  5.11. W menu pojawiła się nowa zakładka ranking. Do czego służy i jakie informacje się tam znajdują?

Zakładka ranking pojawia się w SOK tym kandydatom, którzy biorą udział w kwalifikacjach uzupełniających na studia. Kandydat może tam sprawdzić, na jakich kierunkach dostępnych dla niego (zgodnie z przedmiotami zdanymi na maturze) są jeszcze wolne miejsca i jaka jest jego pozycja na listach raningowych każdego z tych kierunków. Kierując się tymi informacjami, kandydat może wielokrotnie zmieniać swój wybór kierunku. Wybrany kierunek, podświetlony na czerwono, będzie tym, na który kandydat będzie kwalifikowany w najbliższym etapie. 

lista pytań

  5.12. W zakładce ranking jest napisane, że liczba wolnych miejsc na wybranym przede mnie kierunku wynosi zero. Mam w rankingu pozycję 35., a na innym kierunku pozycję 3. Czy jeśli zmienię kierunek, to zostanę przyjęty / przyjęta i będę mógł / mogła złożyć dokumenty?

Zakładka ranking” jest aktualizowana po każdym etapie kwalifikacji (w czwartki). Od tego momentu aż do zakończenia danej "tury" kwalifikacji (do poniedziałku go godziny 10.00) kandydat może zmieniać preferowany kierunek studiów, bazując na informacjach o wolnych miejscach i swoich pozycjach w rankingach. Następnie system jest zamykany na czas kwalifikacji i zmiany statusów. System otwiera się ponownie po 17.00 i wtedy, po zalogowaniu, kandydat powinien zobaczyć, że jego status zarejestrowany” zmienił się na „możesz składać dokumenty lub „kolejny etap”. Należy postępować w takim przypadku w sposób opisany w odpowiedziach na pytania dotyczące statusu. 

lista pytań

  5.13. Dlaczego moja pozycja w rankingu tak szybko się zmienia?

Każdy kandydat, którzy nie został zakwalifikowany na studia w zakończonym etapie, wraz z otwarciem kolejnego otrzymuje status kolejny etap. Aby wziąć w nim udział, należy wybrać opcję biorę udział w kolejnym etapie”. Od tego momentu kandydat odzyskuje status zarejestrowany” i ponownie jest brany pod uwagę przy tworzeniu list rankingowych. Wynikiem takiego działania oraz zmian dokonywanych przez wszystkich kandydatów jest szybko zmieniająca się pozycja kandydata w rankingach. 

lista pytań

5.14. Co oznaczają poszczególne statusy w SOK?

W zależności od etapu kwalifikacji i tego, jak przebiega rekrutacja, kandydat może mieć nadany status:

 • zarejestrowany”  podstawowy status, który pozwala kandydatowi brać udział w kwalifikacji na studia w poszczególnych etapach rekrutacji. Tylko kandydaci z tym statusem są kwalifikowani w poszczególnych etapach rekrutacji;
 • możesz składać dokumenty  kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia i w określonym kalendarium rekrutacji terminie powinien złożyć dokumenty w BSS;
 • kolejny etap  kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia na studia w danym etapie rekrutacji. Jeśli chce brać udział w kolejnym etapie, po zalogowaniu się do SOK powinien wybrać przycisk biorę udział w kolejnym etapie. Zostanie mu wówczas przywrócony status zarejestrowany. Kandydaci posiadający w momencie kwalifikacji status kolejny etap”, nie są brani pod uwagę w rekrutacji;
 • oczekujący na przyjęcie kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia, ale musi jeszcze dopełnić wymogów formalnych (np. dostarczyć brakujące dokumenty). W wyjątkowych przypadkach status ten może być nadawany również innym kandydatom;
 • przyjęty... – kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne, złożył dokumenty i został przyjęty na studia;
 • rezygnacja”  status, który nadawany jest kandydatom, którzy zrezygnowali z ubiegania się o studia w SGGW i samodzielnie wybrali przycisk rezygnacji.
 • "Zarejestrowany - na studiach I stopnia REKRUTACJA ZAKOŃCZONA" - status nadawany w ostatnim etapie rekrutacji. Oznacza, że kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia, rekrutacja na studia została zakończona i nie będzie kolenej kwalifikacji.

lista pytań

  5.15. Zostałem zakwalifikowany / zostałam zakwalifikowana na studia, ale chcę studiować na innym kierunku. Co mogę zrobić?

Jeśli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia lub przyjęty na studia, ale chciałby jednak studiować na innym kierunku, to może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek w ramach wolnych miejsc w kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu powinien:

 • zalogować się do SOK i zrezygnować z przyjęcia, wybierając przycisk rezygnuję ze studiowania.... Jego status zmieni się wtedy na rezygnacja;
 • wybrać zakładkę 1st. + jm wyniki matur, wybór kierunkuwybrać w formularzu interesujący go kierunek studiów, a następnie potwierdzić przyciskiem na końcu strony zapisz zmiany. Wtedy zostanie mu przywrócony status zarejestrowany” i będzie brał udział w rekrutacji na wybrany kierunek.

Prosimy o rozwagę i rozsądek przy tego typu zmianach. Zdarza się, że kandydatowi nie udaje się zakwalifikować na nowy kierunek studiów. Powrót na zwolnione miejsce nie jest już jednak możliwy inaczej niż przez ponowne przejście procesu rekrutacji. 

lista pytań

5.16. Wybrałem / wybrałam rezygnację w systemie, ale jednak chciałbym / chciałabym brać udział w kolejnych kwalifikacjach. Czy muszę rejestrować się ponownie?

Jeśli w polu statusu wyświetla się rezygnacja”, a kandydat nadal chce ubiegać się o przyjęcie na studia, powinien wybrać zakładkę 1st. + jm wyniki matur, wybór kierunku, zaznaczyć wybrany kierunek i zapisać zmiany. Wówczas ponownie dostaje status zarejestrowany i bierze udział w kolejnych etapach kwalifikacji na wybrany przez siebie kierunek. Jest to tzw. przerejestrowanie się. Zmiany można również wprowadzić przez zakładkę ranking jeśli jest dostępna.

lista pytań

5.17. W czerwonym polu wyświetla mi się komunikat Rezygnacja - brak dokumentów”, a ja chcę brać udział w kolejnych etapach rekrutacji. Co mam zrobić?

Komunikat oznacza, że kandydat został w poprzednim etapie rekrutacji zakwalifikowany do składania dokumentów, ale nie złożył ich w określonym terminie i tym samym zrezygnował z przyznanego mu miejsca. Jeśli nadal chce ubiegać się o przyjęcie na studia, powinien wybrać zakładkę 1st. + jm  wyniki matur, wybór kierunku, zaznaczyć wybrany kierunek (w ramach wolnych miejsc i zdanych przedmiotów kwalifikacyjnych) i zapisać zmiany. Wówczas uzyskuje status zarejestrowany i bierze udział w kolejnych etapach kwalifikacji.

lista pytań

6. SKŁADANIE DOKUMENTÓW

6.1. Kto i kiedy składa dokumenty?

Na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dokumenty składają tylko kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia (status w SOK: możesz składać dokumenty”). Komplet wymaganych dokumentów składa się w Biurze Spraw Studenckich SGGW w terminach podanych w kalendarium rekrutacji.
W momencie składania dokumentów nie jest wymagane dostarczenie zaświadczenia lekarskiego 
– należy je złożyć w dziekanacie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Skierowanie do lekarza medycyny pracy można wydrukować samodzielnie z SOK. Pojawi się tam tylko tym kandydatom, którzy zostali zakwalifikowani na studia na kierunkach, na których jest ono wymagane.

lista pytań

  6.2. Czy jakieś dokumenty powinienem / powinnam złożyć w SGGW wcześniej niż przewiduje to kalendarium rekrutacji?

Dokumenty składa się wyłącznie w terminach przewidzianych w kalendarium rekrutacji. Wcześniej należy jedynie uzupełnić w SOK brakujące dane. Brak dat i numerów świadectw nie wpływa na kwalifikację kandydata. Można je uzupełnić w trakcie składania dokumentów.

lista pytań

  6.3. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy mogę wysłać je np. pocztą lub kurierem?

Rekomendujemy osobiste składanie dokumentów, ale dostarczenie ich pocztą lub kurierem też jest możliwe. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na to, by przesłane dokumenty były oryginałami, a podanie o przyjęcie na studia – podpisane. Dane wpisane w SOK muszą być kompletne i zgodne z danymi w przesłanych dokumentach, a na podaniu o przyjęcie musi widnieć wydrukowana fotografia, zaakceptowana uprzednio w SOK, dołączone jest oświadczenie o miejscu zameldowania - do pobrania z SOKBraki lub błędy w przesłanych dokumentach oraz brak zaakceptowanej fotografii uniemożliwiają przyjęcie dokumentów.

lista pytań

  6.4. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy może złożyć je ktoś w moim imieniu?

Dokumenty mogą zostać złożone przez osobę trzecią. Nie potrzebuje ona do tego specjalnych upoważnień. Należy wówczas postępować tak, jak przy przesyłaniu dokumentów pocztą lub kurierem (patrz pytanie 6.3.). Wszystkie pola formularza rekrutacyjnego powinny być wypełnione, a zdjęcie w formie elektronicznej zaakceptowane, dołączone jest oświadczenie o miejscu zameldowania - do pobrania z SOK. Osoba składająca dokumenty musi mieć ze sobą wydrukowane i podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia, fotografię papierową, świadectwa ukończenia szkoły średniej i maturalne (oryginał lub odpis).

Dopuszczalne są również pełnomocnictwa dla osób składających dokumenty w imieniu kandydata.

lista pytań

  6.5. Czy w imieniu kandydata dokumenty może odebrać z SGGW inna osoba?

Tak, o ile posiada notarialne upoważnienie do dysponowania dokumentami kandydata w trakcie rekrutacji w SGGW. Każda osoba odbierająca dokumenty musi posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Po wycofaniu dokumentów przez osobę trzecią jej upoważnienie notarialne pozostaje w SGGW.

lista pytań

  6.6. Moje świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne znajdują się w dziekanacie. Co robić?

Jeśli kandydat studiuje lub ukończył już jeden kierunek studiów (zrezygnował ze studiów, został skreślony) i jeszcze nie rozliczył się z wydziałem, a jego dokumenty znajdują się w dziekanacie macierzystej uczelni, powinien w odpowiednim czasie odebrać oryginały dokumentów i ponownie złożyć je w ramach rekrutacji. W przypadku świadectwa maturalnego można również złożyć odpis otrzymany w szkole średniej.

lista pytań

  6.7. Kto powinien poświadczyć kopię kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej?

Poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem dokonywane jest przy składaniu dokumentów. Osoby przyjmujące dokumenty od kandydatów poświadczają zgodność kopii na miejscu, po okazaniu oryginału. 

lista pytań

  6.8. Jestem już studentem / studentką i zaczynam drugi kierunek studiów. Jakie dokumenty mam złożyć?

Student podejmujący drugi kierunek studiów składa te same dokumenty co inni kandydaci. Zamiast oryginału świadectwa maturalnego może przedłożyć odpis otrzymany w szkole średniej. Patrz również pytanie 6.6.

lista pytań

  6.9. W terminie składania dokumentów jestem na urlopie / za granicą / na wczasach. Czy mogę złożyć dokumenty później?

Nie. Złożenie dokumentów w terminie to potwierdzenie chęci studiowania na konkrentym kierunku. Niezłożenie dokumentów w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją ze studiowania i zwolnieniem miejsca dla innych kandydatów. Jeśli kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście, może skorzystać z pomocy osoby trzeciej lub wysłać je pocztą albo kurierem. Patrz pytania 6.3. i 6.4.

lista pytań

7. ORZECZENIE OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY

7.1. Skąd wziąć skierowanie do lekarza medycyny pracy?  

Osobie, która zakwalifikowała się do przyjęcia na kierunek, na którym skierowanie jest wymagane, pojawia się ono automatycznie w SOK, w sekcji wydruki, na stronie panelu administracyjnego kandydataZakwalifikowani do składania dokumentów kandydaci powinni je wydrukować i udać się z nim do lekarza medycyny pracy. Wydane przez lekarza orzeczenie należy złożyć wraz z dokumentami lub w dziekanacie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Zachęcamy do jak najwcześniejszego wykonania badań lekarskich.

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, znajduje się na stronach internetowych Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku: http://www.mwomp.pl.

lista pytań

  7.2. Dlaczego w przychodni badania lekarskie (medycyny pracy) są odpłatne?

Możliwe przyczyny:

 • przychodnia nie podpisała umowy z MWOMP na świadczenie usług badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich;
 • przychodnia podpisała umowę, lecz limit badań został już wyczerpany;
 • kandydat pochodzi z innego niż mazowieckie województwa.

Zalecamy jak najwcześniejsze wykonanie badań lekarskich w przychodniach, które zawarły umowę z MWOMP.

lista pytań

  7.3. Zalogowałem / zalogowałam się do SOK, ale nie widzę skierowania do lekarza medycyny pracy. Dlaczego?

Skierowanie pojawia się w SOK wyłącznie tym osobom, które zakwalifikowały się na studia, na których wymagane są badania lekarskie. Jest ono widoczne dla statusów możesz składać dokumenty oraz przyjęty. Jeśli kandydat ma inny status niż wymienione lub jeśli na jego kierunek nie jest wymagane zaświadczenielekarskie, nie może wydrukować skierowania. 

lista pytań

  7.4. Kiedy należy dostarczyć orzeczenie od lekarza medycyny pracy?

Wydane przez lekarza orzeczenie należy złożyć wraz z dokumentami na studia lub w dziekanacie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

lista pytań

8. WETERYNARIA studia niestacjonarne

8.1. Kiedy rozpoczyna się rejestracja na studia niestacjonarne (weterynaria)? Jak mam zaznaczyć, ze interesują mnie też studia niestacjonarne? Nie widzę tego kierunku w formie niestacjonarnej w tabeli, gdzie mam dokonać wyboru?

Rejestracja na studia niestacjonarne na weterynarii rozpoczyna się wraz z rejestracją na inne kierunki studiów. Ponieważ rekrutacja na ten kierunek odbywa się w terminie i na zasadach określonych dla studiów stacjonarnych, należy zarejestrować się na wybrany kierunek w formie stacjonarnej i wypełnić deklarację udziału w rekrutacji na studia niestacjonarne, która pojawi się w menu po lewej stronie. Należy zaznaczyć odpowiednią opcję i potwierdzić wybór. Na studia niestacjonarne będą kwalifikowani tylko kandydaci, którzy mają zaznaczoną opcję zainteresowania tą formą studiów.

lista pytań

8.2. Kiedy odbywają się pierwsze kwalifikacje na studia niestacjonarne (weterynaria)?

Kwalifikacje na studia niestacjonarne na weterynarii rozpoczynają się od pierwszego etapu kwalifikacji uzupełniających (drugi etap rekrutacji). W rekrutacji na rok akademicki 2019/29 informacje o zakwalifikowaniu na studia niestacjonarne kandydaci otrzymają ___ lipca. Kwalifikacje prowadzone są w poniedziałki, począwszy od drugiego etapu rekrutacji na studia stacjonarne. Terminy podane są w kalendarium rekrutacji dla studiów stacjonarnych.

lista pytań

8.3. Zostałem zakwalifikowany / zostałam zakwalifikowana na studia weterynaria - niestacjonarne, złożyłem / złożyłam dokumenty, a są jeszcze wolne miejsca na studia dzienne. Co mogę zrobić, by studiować w trybie dziennym?

Kandydat, który złożył dokumenty na studia niestacjonarne, nadal uczestniczy w kwalifikacji na studia dzienne na tym kierunku. Po ogłoszeniu wolnych miejsc na studiach stacjonarnych ustalany jest próg punktowy, od którego przyjmowani są kandydaci na wolne miejsca. Próg ten jest równy wynikowi ostatniego zakwalifikowanego kandydata wg listy rankingowej. Jeśli punktacja kandydata przyjętego na weterynarię niestacjonarną (ze statusem przyjęty – niestacjonarne”) zmieści się w kolejnym etapie rekrutacji w limicie ustalonym dla studiów stacjonarnych, kandydat automatycznie przenoszony jest na studia stacjonarne, a jego status zmienia się na „przyjęty – stacjonarne”.

lista pytań

  8.4. Czy po drugim roku studiów niestacjonarnych na kierunku weterynaria następuje automatyczne przeniesienie na formę stacjonarną?

Studia niestacjonarne na kierunku weterynaria trwają 11 semestrów (pełny cykl kształcenia) i w czasie trwania tego okresu nie można zmienić ich formy na stacjonarną.

lista pytań

  8.5. Czy studia niestacjonarne na kierunku weterynaria są płatne tylko przez pierwsze semestry? Ile wynosi opłata?

Studia niestacjonarne są płatne przez cały okres ich trwania (11 semestrów). Opłaty semestralne podane są w załączniku do Zarządzenia Rektora SGGW w sprawie odpłatności za studia.

lista pytań

9. INNE PYTANIA

9.1. Gdzie znajdę informacje o płatnościach za studia niestacjonarne?

Informacje o wysokości czesnego za studia niestacjonarne zawarte są w tabeli opłat za studia załączniku do Zarządzenia Rektora SGGW w sprawie opłat za studia.

lista pytań

  9.2. Do której grupy jestem przypisany / przypisana?

Informację o przypisaniu do konkrentej grupy kandydat uzyska w dziekacie właściwym dla swojego kierunku studiów. Na stronach rekrutacyjnych nie ma takich informacji.

lista pytań

  9.3. Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

Termin rozpoczęcia zajęć można sprawdzić na podstronie dotyczącej organizacji roku akademickiego. Tam też zamieszczony jest harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych na poszczególnych kierunkach. Jeśli wydziały rozpoczynają zajęcia w innych terminach niż wynika to z organizacji roku akademickiego, powinny o tym powiadomić kandydatów, dlatego warto śledzić informacje na stronach internetowych. Terminy mogą być podawane również w zakładce inauguracje, zjazdy, plany.

lista pytań

  9.4. Gdzie i kiedy zostaną zamieszczone plany zajęć?

Poszczególne wydziały udostępniają plany zajęć w różnych terminach. Można się z nimi zapoznać w gablotach przed dziekanatem oraz na stronach internetowych wydziałów. 

lista pytań

  9.5. Ile wynosi wpisowe na studia?

SGGW nie pobiera wpisowego od kandydatów na studia. Jedyną opłatą, jaką ponosi kandydat, jest opłata rekrutacyjna. Nowo przyjęty student wnosi opłatę za wydanie legitymacji studenckiej, a student studiów niestacjonarnych – czesne.

lista pytań

  9.6. Czy opłatę (czesne) za I semestr muszę wnieść w całości, czy mogę płacić w miesięcznych ratach?

Odpowiedż jest w przygotowaniu, od roku 2019/2020 będą obowiązywały nowe zasady. Generalnie opłata za studia może być rozłożona na 3 raty.

lista pytań

  9.7. Gdzie znajdę informację o kierunkach studiów oferowanych przez SGGW?

Informacje o kierunkach studiów zamieszczone są w zakładce Kierunki studiów oraz w zakłądce Informator dla kandydatów.

lista pytań

 9.8. Czy możliwe jest przeniesienie się ze studiów zaocznych na dzienne lub zmiana kierunku?

Tak, istnieje możliwość zmiany formy lub kierunku studiów. Zasady przeniesienia określa rozdział piąty regulaminu studiów w SGGW.

Uwaga! od 1 października 2019 roku bedzie obowiązywał nowy Regulamin Studiów w SGGW.

lista pytań