Dla kandydatów

Studia I stopnia


Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Informacje o kwalifikacji na poszczególne formy studiów dostępne są w menu po lewej stronie

Informacje o wymaganej liczbie punktów kwalifikacyjnych (progi punktowe) na poszczególne kierunki studiów w latach poprzednich są dostępne w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK). Uwaga! z listy rozwijanej należy wybrać właściwy rok.

Zasady rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w SGGW rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021:

  1. Zasady rekrutacji na studia Uchwała nr 116 - 2018/2019 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2020/2021;
  2. Uchwała Nr 121 - 2019/2020 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 116 - 2018/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2020/2021
  3. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie  Załącznik nr 1,- Załącznik 1 po zmianach
  4. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne  studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie Załącznik nr 2;
  5. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW  obywateli polskich – Załącznik nr 4;
  6. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców – Załącznik nr 5;
  7. Zasady przeliczania wyników uzyskanych na śwadectwach wydanych poza granicami RP – Załącznik nr 6;
  8. Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów Uchwała nr 117 - 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiegoz dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2020–2024.

    Uchwała Nr 122 - 2019/2020 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 117 - 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2020 - 2024