Dla kandydatów

Studia I stopnia


Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Informacje o kwalifikacji na poszczególne formy studiów dostępne są w menu po lewej stronie

Informacje o wymaganej liczbie punktów kwalifikacyjnych (progi punktowe) na poszczególne kierunki studiów w latach poprzednich są dostępne w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK). Uwaga! z listy rozwijanej należy wybrać właściwy rok.

Zasady rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w SGGW rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022:

  1. Zasady rekrutacji na studia Uchwała nr 154 - 2019/2020 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2021/2022
  2. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie  Załącznik nr 1
  3. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne  studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie Załącznik nr 2
  4. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW  obywateli polskich – Załącznik nr 4
  5. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców – Załącznik nr 5
  6. Zasady przeliczania wyników uzyskanych na śwadectwach wydanych poza granicami RP – Załącznik nr 6
  7. Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów Uchwała nr 153- 2019/2020 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2021/2022–2024/2025.