Dla kandydatów

Studia I stopnia


UWAGA!

< -- Informacje o WRZEŚNIOWEJ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - lista kierunków, liczba wolnych miejsc oraz kalendarium - znajdują się w menu po lewej stronie REKRUTACJA WRZEŚNIOWA

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Informacje o kwalifikacji na poszczególne formy studiów dostępne są w menu po lewej stronie

Informacje o wymaganej liczbie punktów kwalifikacyjnych (progi punktowe) na poszczególne kierunki studiów w latach poprzednich są dostępne w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK). Uwaga! z listy rozwijanej należy wybrać właściwy rok.

Zasady rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w SGGW rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019:

  1. Zasady rekrutacji na studia Uchwała nr 25-2018/2019 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2019/2020;
  2. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie Załącznik nr 1;
  3. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne  studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie Załącznik nr 2;
  4. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW  obywateli polskich – Załącznik nr 4;
  5. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców – Załącznik nr 5;
  6. Zasady przeliczania wyników uzyskanych na śwadectwach wydanych poza granicami RP – Załącznik 6;
  7. Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów – Uchwała nr 24 – 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2019–2023.