Dla kandydatów

Rekrutacja wrześniowa


Rekrutacja uzupełniająca na rok akademicki 2019/2020 – wrześniowa

---->>>>> Kwalifikacja kandydatów została zakończona, Progi wyznaczone przez Komisję znajdują się w SOK w ostatniej kolumnie -> 2019-09-16)


Prosimy o zapoznanie się z:
- liczbą wolnych miejsc na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia,
- kalendarium rekrutacji
- sposobem postępowania dla nowych kandydatów oraz tych, którzy posiadają już konto w SOK.


Studia stacjonarne I stopnia:

Wolne miejsca   Kierunek

           Stacjonarne - Architektura Krajobrazu (sprawdzian z rysunku odręcznego – 12 września)
           Stacjonarne - Bezpieczeństwo Żywności
           Stacjonarne - Biologia
           Stacjonarne - Inżynieria Ekologiczna
           Stacjonarne - Inżynieria Systemów Biotechnicznych
           Stacjonarne - Ochrona Zdrowia Roślin
           Stacjonarne - Ogrodnictwo
           Stacjonarne - Rolnictwo
           Stacjonarne - Technologia Drewna


Studia niestacjonarne I stopnia:

Wolne miejsca  Kierunek

           Niestacjonarne - Budownictwo
           Niestacjonarne - Dietetyka
           Niestacjonarne - Gastronomia i hotelarstwo
           Niestacjonarne - Gospodarka Przestrzenna
           Niestacjonarne - Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
           Niestacjonarne - Inżynieria Środowiska
           Niestacjonarne - Leśnictwo
           Niestacjonarne - Ogrodnictwo
           Niestacjonarne - Pedagogika
           Niestacjonarne - Rolnictwo
           Niestacjonarne - Technologia Drewna
           Niestacjonarne - Zootechnika
           Niestacjonarne - Żywienie Człowieka i Ocena Żywności


Kalendarium rekrutacji uzupełniającej - wrzesniowej na studia I stopnia na rok akademicki 2019/2020
29sierpnia do godz. 18:00 komunikat o liczbie wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach, na których prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca,
do 10 września do godz. 24:00 rejestracja w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) i termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu,
do 12 września do godz. 24.00
  • termin rejestracji nowych kandydatów/zmiany kierunku/modyfikacji statusu w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK), dla kandydatów na pozostałe kierunki studiów,
  • termin uzupełnienia wyników matury i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym,
  • ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej (tylko dla nowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji wrześniowej oraz zarejestrowanych, którzy nie wnieśli jeszcze opłaty rekrutacyjnej),
12 września godz. 10
  • sprawdzian z rysunku odręcznego -> szczegóły,
  • wyniki sprawdzianu podane zostaną do wiadomości kandydatów w SOK w dn. 12 września do godz. 20.00,
16 września do godz. 19:00 ogłoszenie wyników kwalifikacji wrześniowej (SOK, komunikat pocztą internetową),
17-19 września godz. 9-15 składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – Biuro Spraw Studenckich (budynek 8).

Sposób postępowania

Kandydaci, którzy nie są jeszcze zarejestrowani w Systemie Obsługi Kandydatów:

Po zapoznaniu się z zasadami rekrutacji i kwalifikacji, należy do 12 września do godz. 24.00 wypełnić formularz rejestracji dostępny na stronie http://sok.sggw.pl, wybrać kierunek i formę studiów oraz wnieść opłatę rekrutacyjną. Po wypełnieniu formularza kandydat uzyskuje status „zarejestrowany”.

Najpóźniej do 13 września do godz. 24.00 należy wprowadzić do systemu wyniki matury. W dniu 16 września kandydaci ze statusem „zarejestrowany” będą kwalifikowani do przyjęcia.

UWAGA! Kandydaci na kierunek architektura krajobrazu przystępują do sprawdzianu z rysunku odręcznego 12 września o godz. 10.00 – zgodnie z komunikatem.

Status kandydata, kierunek i forma studiów, na które kandydat aplikuje oraz indywidualny numer konta dla opłaty rekrutacyjnej widoczne są w SOK w panelu administracyjnym kandydata.

Kandydaci już zarejestrowani w Systemie Obsługi Kandydatów – zmiana kierunku lub formy studiów / modyfikacja statusu kandydata:

W kwalifikacji uzupełniającej (wrześniowej) biorą udział wyłącznie osoby ze statusem „zarejestrowany” wyświetlanym w panelu administracyjnym kandydata w SOK.

Kandydaci, którzy są zainteresowani udziałem w rekrutacji uzupełniającej, ale nie mają statusu „zarejestrowany” lub mają taki status, ale przypisany do kierunku, na którym nie ma wolnych miejsc, powinni postępować zgodnie z wytycznymi: 

  1. do 12 września do godz. 24.00 zalogować się do Systemu Obsługi Kandydatów (SOK);
  2. wybrać z menu po lewej stronie opcję „1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunku”; 
  3. wybrać z listy rozwijanej odpowiednią formę studiów (niestacjonarne / stacjonarne), sprawdzić wpisane wyniki matury i ew. je uzupełnić, wybrać kierunek studiów z listy pod tabelą wyników maturalnych i potwierdzić wpisy przyciskiem „zapisz zmiany”;
  4. na stronie głównej panelu administracyjnego kandydata w SOK sprawdzić, czy wprowadzone dane są zgodne, czy wybrano właściwy kierunek oraz czy status kandydata to „zarejestrowany” . 

Status kandydata powinien zmienić się na „zarejestrowany” i być przypisany do wybranego kierunku studiów, na którym są wolne miejsca.


Uwaga! Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w dniu 16 września składają dokumenty w dniach 17-19 września 2019 (wtorek – czwartek).