Dla kandydatów

Rekrutacja uzupełniająca


REKRUTACJA UZUPELNIAJĄCA na rok akademicki 2020/2021


Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona tylko na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki:

 • Bezpieczeństwo żywności
 • Ogrodnictwo
 • Rolnictwo
 • Zootechnika
 • Technologia żywności i żywienie człowieka

Liczba wolnych miejsc na poszczególne kierunki w rekrutacji uzupełniającej podana zostanie w Systemie Obsługi Kandydatów


Prosimy o zapoznanie się z:
- kalendarium rekrutacji
- sposobem postępowania dla nowych kandydatów oraz tych, którzy posiadają już konto w SOK.
- przebiegiem kwalifikacji uzupełniającej (często zadawane pytania)


Sposób postępowania

Kandydaci, którzy nie są jeszcze zarejestrowani w Systemie Obsługi Kandydatów:

Po zapoznaniu się z zasadami rekrutacji i kwalifikacji, do 2 października do godz. 24.00 należy:

 • wypełnić formularz rejestracji dostępny na stronie http://sok.sggw.pl
 • wprowadzić do systemu wyniki matury,
 • wybrać kierunek i formę studiów,
 • wnieść opłatę rekrutacyjną.

Po wypełnieniu formularza i wybraniu kierunku studiów kandydat uzyskuje status „zarejestrowany”.

 W dniu 6 października kandydaci ze statusem „zarejestrowany” będą kwalifikowani do przyjęcia.

Status kandydata, kierunek i forma studiów, na które kandydat aplikuje oraz indywidualny numer konta dla opłaty rekrutacyjnej widoczne są po zalogowaniu do SOK w panelu administracyjnym kandydata.

Kandydaci już zarejestrowani w Systemie Obsługi Kandydatów – zmiana kierunku lub formy studiów / modyfikacja statusu kandydata:

W kwalifikacji uzupełniającej biorą udział wyłącznie osoby ze statusem „zarejestrowany” wyświetlanym w panelu administracyjnym kandydata w SOK.

Kandydaci, którzy są zainteresowani udziałem w rekrutacji uzupełniającej, ale nie mają statusu „zarejestrowany” lub mają taki status, ale przypisany do kierunku, na którym nie ma wolnych miejsc, powinni postępować zgodnie z wytycznymi: 

 1. do 2 października do godz. 24.00 zalogować się do Systemu Obsługi Kandydatów (SOK);
 2. wybrać z menu po lewej stronie opcję „1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunku”; 
 3. wybrać z listy rozwijanej odpowiednią formę studiów (stacjonarne), sprawdzić wpisane wyniki matury i ew. je uzupełnić/poprawić, wybrać kierunek studiów z listy pod tabelą wyników maturalnych i potwierdzić wpisy przyciskiem „zapisz zmiany”;
 4. na stronie głównej panelu administracyjnego kandydata w SOK sprawdzić, czy wprowadzone dane są zgodne, czy wybrano właściwy kierunek oraz czy status kandydata to „zarejestrowany”. 

Status kandydata powinien zmienić się na „zarejestrowany” i być przypisany do wybranego kierunku studiów, na którym są wolne miejsca.

Jeśli kandydat wniósł wcześniej opłatę rekrutacyjną to uczestnicząc w kwalifikacji uzupełniającej NIE wnosi juz kolejnych opłat.


Uwaga! Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w dniu 6 października składają dokumenty w dniach 8 lub 9 października 2020r.