Dla kandydatów

Dla zakwalifikowanych


KOMUNIKATY DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
Prosimy o uważne przeczytanie komunikatu

Komunikat dla osób zakwalifikowanych na studia I stopnia i jednolite magisterskie -> czytaj więcej


Wystawianie Zaświadczeń o przyjęciu cudzoziemca na studia

Zaświadczenia wystawiane są tylko i wyłącznie dla kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia oraz potwierdzili w SOK gotowość do podjęcia studiów oraz złożyli komplet wymaganych dokumentów uzyskując tym samym status „przyjęty”. Zaświadczenie wystawiane jest na wniosek Kandydata.

Kandydaci składający dokumenty osobiście - zgłaszają potrzebę otrzymania zaświadczenia w dniu złożenia dokumentów, dokument wydawany jest w tym samym dniu do rąk własnych kandydata.

Kandydaci składający dokumenty za pośrednictwem poczty lub osoby trzeciej – zgłaszają potrzebę otrzymania zaświadczenia na piśmie, według załączonego wzoru, wniosek należy przesłać wraz z kompletem wymaganych dokumentów -> wzór wniosku do pobrania

Zaświadczenia zostaną wysłane pocztą na adres podany przez Kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK). Przybliżony termin nadawania przesyłek 9-11 września 2020 r.