Dla kandydatów

Rekrutacja cudzoziemców


Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów prawa polskiego jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Jeżeli jesteś cudzoziemcem i ubiegasz się o przyjęcie na studia wyższe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zapoznaj się z informacjami w menu po lewej stronie REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

Osoby, które posiadają jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.