Dla kandydatów

Potwierdzanie efektów uczenia się


Osoby zainteresowane przyjęciem na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się prosimy o zapoznanie się z Uchwałą nr 92 – 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się.