Dla kandydatów

Potwierdzanie efektów uczenia się


Osoby zainteresowane przyjęciem na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się prosimy o zapoznanie się z Uchwałą nr 146 - 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się.