Dla kandydatów

Odpłatność za studia


OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w SGGW od roku 2020/2021.

Zarządzenie nr 48 z dnia 30 czerwca 2020 r. Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021.

Załącznik do Zarządzenia

---

Zarządzenie nr 47 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich od roku akademickiego 2019/2020, innych opłat zwiazanych z odbywaniem tych studiów oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całosci lub czesci.

Załącznik - wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne

Zarządzenie nr 47 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 47 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich od roku akademickiego 2019/2020, innych opłat zwiazanych z odbywaniem tych studiów oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całosci lub czesci.


OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w SGGW od roku 2019/2020.

Zarządzenie nr 24 z dnia 29 maja 2019 r. Rektora Szkoły Głównej gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020.

Załącznik do Zarządzenia


OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Opłaty dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Zarządzenie nr 22 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2018/2019.

Załącznik do Zarządzenia nr 22 z dnia 09 lipca 2018 r.

Opłaty dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

Zarządzenie nr 21 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia w SGGW na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019.

Załącznik do Zarzadzenia nr 21 z dnia 09 lipca 2018 r.


OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Opłaty dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Zarządzenie nr 58 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2017/2018.

Załącznik do Zarzadzenia nr 58 z dnia 11 lipca 2017 r.

Opłaty dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

Zarządzenie nr 57 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia w SGGW na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018.

Załącznik do Zarzadzenia nr 57 z dnia 11 lipca 2017 r.


OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Opłaty dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Zarządzenie nr 72 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 07 lipca 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2016/2017.

Załącznik do Zarzadzenia nr 72 z dnia 07 lipca 2016 r.

Opłaty dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

Zarządzenie nr 73 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 07 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia w SGGW na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017.

Załącznik do Zarzadzenia nr 73 z dnia 07 lipca 2016 r.


OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Opłaty dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Zarządzenie nr 58/2015 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2015/2016.

Załącznik do Zarządzenia nr 58/2015 Rektora SGGW – tabele opłat

Opłaty dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

Zarządzenie nr 59/2015 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia w SGGW na zasadach odpłatności w roku akademickim 2015/2016.

Załącznik do Zarządzenia nr 59/2015 Rektora SGGW


OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

Opłaty dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Zarządzenie nr 66 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2014/2015.

Załącznik do Zarządzenia nr 66 – tabele opłat

Zarządzenie nr 54 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2014/2015.

Załącznik do zarządzenia nr 54 – tabele opłat

Opłaty dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

Zarządzenie nr 53 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia w SGGW na zasadach odpłatności w roku akademickim 2014/2015.


OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

Opłaty dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Zarządzenie nr 65 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26.07.2013 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2013/2014.

Opłaty dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

Zarządzenie nr 66 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26.07.2013 r. w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia w SGGW na zasadach odpłatności w roku akademickim 2013/2014.


OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

Opłaty dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Zarządzenie nr 75 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia16 lipca 2012 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2012/2013

Załącznik do Zarządzenia nr 75 – tabele opłat

Opłaty dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

Zarządzenie nr 73 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia w SGGW na zasadach odpłatności w roku akademickim 2012/2013.

Załącznik do Zarządzenia nr 73 – tabele opłat