Dla kandydatów

Rekrutacja 2020/2021


Informacje dla kandydatów na studia w SGGW w roku akademickim 2020/2021

  1. Zasady rekrutacji na studia  Uchwała nr 116 - 2018/2019 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2020/2021;
  2. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne  studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie  Załącznik nr 1
  3. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne  studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie Załącznik nr 2
  4. Zasady kwalifikacji na studia studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Załącznik nr 3
  5. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – obywateli polskich  Załącznik nr 4
  6. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców – Załącznik nr 5
  7. Zasady przeliczania wyników uzyskanych na śwadectwach wydanych poza granicami RP – Załącznik nr 6
  8. Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów Uchwała nr 117 - 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiegoz dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2020–2024.