Dla kandydatów

Rekrutacja 2021/2022


Informacje dla kandydatów na studia w SGGW w roku akademickim 2021/2022

  1. Zasady rekrutacji na studia  Uchwała nr 154 - 2019/2020 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2021/2022;
  2. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne  studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie  Załącznik nr 1
  3. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne  studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie Załącznik nr 2
  4. Zasady kwalifikacji na studia studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Załącznik nr 3
  5. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – obywateli polskich  Załącznik nr 4
  6. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców – Załącznik nr 5
  7. Zasady przeliczania wyników uzyskanych na śwadectwach wydanych poza granicami RP – Załącznik nr 6
  8. Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów Uchwała nr 153- 2019/2020 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2021/2022–2024/2025.