Dla kandydatów

Inauguracje, zjazdy, plany


Aby uzyskać informacje dotyczących konkretnego kierunku, wybierz jego nazwę.

Strona jest aktualizowana na bieżąco, w miarę przesyłania przez wydziały informacji. Jeśli dla danego kierunku / wydziału nie podano terminów, należy sprawdzić za kilka dni.

architektura krajobrazu leśnictwo
bezpieczeństwo żywności logistyka
bioinżynieria zwierząt meblarstwo
biologia ochrona środowiska
biotechnologia ogrodnictwo
budownictwo ochrona zdrowia roślin
dietetyka pedagogika
ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności rolnictwo
ekonomia socjologia
finanse i rachunkowość technologia drewna
gastronomia i hotelarstwo technologia żywności i żywienie człowieka
gospodarka przestrzenna technologie energii odnawialnej
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich towaroznawstwo w biogospodarce
informatyka turystyka i rekreacja
informatyka i ekonometria weterynaria
inżynieria ekologiczna zarządzanie
inżynieria i gospodarka wodna zarządzanie i inżynieria produkcji
inżynieria systemów biotechnicznych zootechnika
inżynieria środowiska żywienie człowieka i ocena żywności

 

1. Wydział Rolnictwa i Biologii

kierunki: biologia, inżynieria ekologiczna, rolnictwo, ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności (organic agriculture and food production)

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: - 03 października 2019 r. godz. 9:00, miejsce: Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć: www.agrobiol.sggw.waw.pl

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

studia niestacjonarne I  stopnia: 04-10-2019 – 06-10-2019; turnus B
studia niestacjonarne II stopnia: 04-10-2019 – 06-10-2019; turnus B


2. Wydział Medycyny Weterynaryjnej

kierunek: weterynaria

Inauguracja wydziałowa: 01 października 2019 r. godz. 13:00 miejsce: budynek 24, Aula nr 1

Strona internetowa z planami zajęć: http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/rok-1/ (Godziny zajęć)

Studia niestacjonarne  jak dla studiów stacjonarnych, zgodnie z planem studiów


3. Wydział Leśny

kierunki: gospodarka przestrzenna, leśnictwo

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 04 października 2019 r. godz. 12:00, miejsce: Aula Kryształowa

Strony internetowe z planami zajęć:

gospodarka przestrzenna: http://wl.sggw.pl/dziekanat/plany-zajec-gp

leśnictwo: http://wl.sggw.pl/dziekanat/plany.zajec

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

studia niestacjonarne I stopnia: 04.10.2019 - 06.10.2019; turnus B
studia niestacjonarne II stopnia:04.10.2019 - 06.10.2019; turnus B

 


4. Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

kierunki: biotechnologia, ochrona zdrowia roślin, ogrodnictwo

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 2 października 2019 r. godz. 12:00, miejsce: Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć: woiak.sggw.pl/pobieranie

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów*:

- studia niestacjonarne I  stopnia: 04.10.2019 - 06.10.2019; kolejne zjazdy zgodnie z planem turnusu A

* Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych:
Dnia 04.10.2019 (piątek) o godz. 15:00 w Auli II Bud. 37 odbędzie się spotkanie organizacyjne Dziekana WOiB ze studentami I roku, I stopnia kierunku ogrodnictwo. Obecność studentów obowiązkowa!


5. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

kierunki:architektura krajobrazu, budownictwo; inżynieria środowiska; ochrona środowiska, inżynieria i gospodarka wodna

Inauguracja Wydziałowa - dla wszystkich kierunków: 04 października 2019 r. godz. 15:00 miejsce: Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć: http://wbis.sggw.pl/student/plany-zajec/

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów*:

studia niestacjonarne  I stopnia: 04.10.2019 - 06.10.2019; turnus B
studia niestacjonarne II stopnia: 04.10.2019 - 06.10.2019; turnus B

*Uwaga: Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych:

Dnia 04.10.2019 (piątek) o godz. 12:00 w Auli I Bud. 33 odbędzie się spotkanie organizacyjne Prodziekana ds. Dydaktyki i Rozwoju WBIŚ ze studentami I roku, studiów I stopnia kierunków: Budownictwo, Inżynieria Środowiska. Obecność studentów obowiązkowa!


6. Wydział Technologii Drewna

kierunki: meblarstwo, technologia drewna

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 04 października 2019 r. godz. 9:00 miejsce: Aula I (bud. 34)

Strona internetowa z planami zajęć: http://wtd.sggw.pl/

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

– studia niestacjonarne I  stopnia: 04.10.2019 - 06.10.2019; turnus B
– studia niestacjonarne II  stopnia: 04.10.2019 - 06.10.2019; turnus B


7. Wydział Nauk o Zwierzętach

kierunki: bioinżynieria zwierząt, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, zootechnika

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 01 października 2019 r. godz. 10:00 miejsce: Aula I i II, bud. 23

Strona internetowa z planami zajęć: animal.sggw.pl/category/studenci/plany-zajec/

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

 studia niestacjonarne  I stopnia: 04.10.2019 - 06.10.2019; turnus B
 


8. Wydział Nauk Ekonomicznych

kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 02 października 2019 r. godz. 9:00, miejsce: Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć:
   Studia I stopnia: http://www.wne.sggw.pl/student/studia-i-stopnia/   
   Studia II stopnia: http://www.wne.sggw.pl/student/studia-ii-stopnia/

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

studia niestacjonarne I  stopnia: 04.10.2019 – 06.10.2019; turnus B
studia niestacjonarne II stopnia: 04.10.2019 – 06.10.2019; turnus B

Harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych;
Strona z informacjami dla studentów: http://student.wne.sggw.pl/
Strona Wydziału: http://student.wne.sggw.pl/


9. Wydział Nauk o Żywności

kierunki: bezpieczeństwo żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo w biogospodarce

Inauguracja wydziałowa dla dla wszystkich kierunków: 01 października 2019 r. godz. 12:00, miejsce: Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć: http://wnoz.sggw.pl/ (zakładka „STUDENT”)

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

studia niestacjonarne I  stopnia: 04.10.2019 - 06.10.2019; turnus B
studia niestacjonarne II stopnia: 04.10.2019 - 06.10.2019; turnus B


10. Wydział Nauk o Żywieniu  Człowieka i Konsumpcji 

kierunki: dietetyka, gastronomia i hotelarstwo, żywienie człowieka i ocena żywności

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 01 października 2019 r. godz. 15:00, miejsce: Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć: wnzck.sggw.pl/student/ (z menu po lewej należy wybrac kierunek studiów)

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

studia niestacjonarne I  stopnia: 04.10.2019 - 06.10.2019; turnus B
studia niestacjonarne II stopnia: 04.10.2019 - 06.10.2019; turnus B


11. Wydział Inżynierii Produkcji 

kierunki: inżynieria systemów biotechnicznych, technologie energii odnawialnej, zarządzanie i inżynieria produkcji

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 4 października 2019 r. godz. 9:00, miejsce: Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć: wip.sggw.pl


12. Wydział Nauk Społecznych

kierunki: pedagogika, socjologia

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 3 października 2019 r. godz. 12:00, miejsce: Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć:
PEDAGOGIKA: https://wns.sggw.pl/pedagogika-plan-zajec
SOCJOLOGIA: https://wns.sggw.pl/socjologia-plan-zajec

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

Pedagogika - studia niestacjonarne I stopnia: 11.10.2019 - 13.10.2019; turnus A
Pedagogika - studia niestacjonarne II stopnia: 04.10.2019 - 06.10.2019; turnus B


13. Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

kierunki: informatyka, informatyka i ekonometria

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 1 października 2019 r. godz. 9:00, miejsce: Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć: student.wzim.sggw.pl/

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

studia niestacjonarne I  stopnia: 11.10.2019 - 13.10.2019; turnus A
studia niestacjonarne II stopnia: 18.10.2019 - 20.10.2019; turnus B