Dla kandydatów

Rejestracja


REJESTRACJA KANDYDATÓW

Kandydat rejestruje się w Systemie Obsługi Kandydatów tylko raz (zakłada jedno konto). Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o zapoznanie się z kryteriami kwalifikacji na wybrany kierunek studiów oraz zasadami odbywania studiów przez cudzoziemców.

System Obsługi Kandydata – formularz rejestracji dla kandydatów na studia w SGGW