Dla kandydatów

Otwarte Laboratoria


Otwarte Laboratoria to projekt skierowany do uczniów szkół średnich.

Specjalnie dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi otwieramy nasze laboratoria i zapraszamy do wspólnych eksperymentów przeprowadzanych pod okiem doświadczonych naukowców i dydaktyków.  

Uczestnictwo w Otwartych Laboratoriach to świetna okazja do tego, by poszerzyć wiedzę w konkretnych dziedzinach, poznać lepiej specyfikę studiów na uczelni przyrodniczej i – kto wie? – przekonać się, że właśnie w SGGW warto kontynuować swoją edukację. W roku akademickim 2019/2020 proponujemy zajęcia w następujących jednostkach:

  • Instytut Biologii, Katedra Botaniki;
  • Instytut Biologii,Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin;
  • Instytut Biologii, Katedra Biochemii i Mikrobiologii;
  • Instytut Nauk o Żywności, Katedra Chemii;
  • Instytut Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności;
  • Instytut Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Zywności;
  • Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości
    w Przemyśle Drzewnym.

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów w swoich dziedzinach przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego, w tym mikroskopu fluorescencyjnego czy świetlnego. Uczestnicy spotkań będą mogli poczuć się jak prawdziwi naukowcy.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Nauczyciele mogą zgłaszać grupy (maksymalnie 15 osób) za pomocą formularza (plik do pobrania poniżej). O zakwalifikowaniu do udziału w Otwartych Laboratoriach decyduje kolejność zgłoszeń.

Koordynatorem projektu Otwarte Laboratoria jest Biuro Promocji SGGW.

Kontakt: Paweł Gruba, tel. (22) 593-10-07, e-mail: otwarte@sggw.pl

 

INFORMATOR
DLA KANDYDATÓW NA STUDIA


Otwarte laboratoria SGGW –> film