SGGW

10
maja
2018

Certyfikaty SPSS Technology Junior Expert dla studentów Wydziału Nauk Społecznych

Kurs z zakresu komputerowych analiz danych ilościowych prowadzony na WNS przez dra Rafała Boguszewskiego kolejny raz uzyskał akredytację firmy Predictive Solutions.

Studenci socjologii, którzy uzyskali najwyższe oceny z zajęć, otrzymali za swoje osiągnięcia certyfikaty SPSS Technology Junior Expert potwierdzające ich praktyczną wiedzę w zakresie wykorzystania narzędzi SPSS.

W bieżącym roku certyfikaty i listy gratulacyjne od władz Wydziału Nauk Społecznych otrzymali: Michał Biraga, Mateusz Czachowski, Sebastian Gralewski, Jakub Kędzierski, Agnieszka Palczewska, Aleksandra Struczyk, Anna Zduńczyk oraz Agata Zielińska.

W uroczystości wręczania certyfikatów uczestniczyły dziekan WNS dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW oraz kierownik Katedry Socjologii dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW.

Gratulujemy osiągnięć wyróżnionym studentom i prowadzącemu kurs KADI.