SGGW

02
kwietnia
2019

Błonnik pokarmowy a zdrowie człowieka

Zapraszamy na kolejną prelekcję z cyklu Wszechnica Żywieniowa SGGW.

Na wielu wykładach Wszechnicy, zwłaszcza tych ostatnich dotyczących mikroflory jelitowej, podkreślano rolę błonnika pokarmowego. Ponieważ tematyka błonnika i skrobi opornej zainteresowała słuchaczy, na kolejnych wykładach postanowiliśmy do niej wrócić. Temat jest obszerny. Wynika to choćby z faktu, że w skład błonnika wchodzi szereg związków chemicznych o zróżnicowanej budowie, właściwościach fizykochemicznych i wynikających z nich funkcjach fizjologicznych. W produktach spożywczych, tylko roślinnych, związki te występują w różnych ilościach i wzajemnych proporcjach. Z tego względu błonnik spożyty z warzywami czy owocami nie działa identycznie jak ten dostarczony z przetworami zbożowymi. Co więcej, jego działanie różni się nawet w zależności od gatunku zboża. Przy tym wpływ błonnika na zdrowie człowieka jest wielokierunkowy.

Na wykładzie 10 kwietnia 2019 r. o 17.15 prelegentki: dr hab. Jarosława Rutkowska, prof. SGGW z Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności SGGW oraz dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak z Katedry Dietetyki SGGW omówią następujące zagadnienia: 

1. Składniki błonnika pokarmowego – budowa, właściwości fizykochemiczne i funkcje fizjologiczne;

2. Występowanie w żywności;

3. Skrobia oporna jako szczególny składnik błonnika pokarmowego;

4. Rekomendacje spożycia błonnika dla populacji ogólnej (osób zdrowych) – zalecenia

   polskie i przykładowe z innych krajów Europy oraz USA;

5. Spożycie błonnika w Polsce, Europie i USA oraz jego główne źródła pokarmowe;

6. Rola błonnika w zapobieganiu i leczeniu wybranych chorób cywilizacyjnych dietozależnych: otyłości, cukrzycy, chorób układu krążenia.

Natomiast na wykładzie 15 maja 2019 r. zostaną przedstawione wiadomości dotyczące m.in. roli błonnika w profilaktyce zaparć i raka jelita grubego, a także zasady suplementacji preparatami błonnika pokarmowego wybranych grup populacji, zostanie zwrócona uwaga na możliwe interakcje z lekami. Ponadto omówione będą składniki pożywienia określane jako fermentujące oligo-, di-, monosacharydy i poliole (FODMAP) pod kątem ich działania w organizmie człowieka.