SGGW

02
kwietnia
2020

Bezpłatne lekcje online dla dydaktyków z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Rusza bezpłatny kurs dla dydaktyków pozwalający na dokształcenie się w zakresie nauczania online i prowadzenia zdalnych lekcji. Skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, średnich oraz wyższych. Mogą z niego korzystać wszyscy pracownicy dydaktyczni.

Autorami kursu są pedagodzy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kurs dostępny jest na platformie edukacyjnej https://navoica.pl.

Nowy kurs jest dostępny na platformie edukacyjnej Navoica i zawiera przydatne narzędzia, materiały, wskazówki do natychmiastowego wykorzystania. Został stworzony przez dydaktyków, aby edukatorzy w pełni mogli wykorzystać możliwości płynące z dostępnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia, zarówno od strony organizacyjnej, komunikacyjnej, jak i merytorycznej. Każdy może rozpocząć kurs bezpłatnie, w wybranym przez siebie terminie i momencie, bez wychodzenia z domu.

- Od dwóch tygodni cały świat pracuje i uczy się zdalnie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera działania i przedstawiło rekomendacje dla szkół wyższych. Nie zapominamy jednak o „młodszych” kolegach. – mówi dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które jest właścicielem platformy Navoica.

- W tym trudnym czasie w szczególnej sytuacji znaleźli się uczniowie i nauczyciele, zostając odcięci od dotychczasowych metod kształcenia. Uczniowie i studenci mogą wybierać interesujące pozycje z ogólnodostępnych bezpłatnych kursów w Internecie. Jednak jak w tej sytuacji szybko i skutecznie mają się wyszkolić nauczyciele? – mówi dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska, prezes Fundacji Młodej Nauki, będącej operatorem merytorycznym platformy Navoica.

- Wychodząc naprzeciw tym szczególnym potrzebom wspólnie z zespołem pedagogów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na naszej platformie Navoica udostępniliśmy bezpłatnie kurs „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela” – dodaje.

Realizując kurs nauczyciele zgłębią tajniki efektywnej komunikacji online z uczniami i rodzicami. Aby współpraca online przebiegła bezproblemowo, poznają również dostępne zasoby takie jak: media społecznościowe, narzędzia projektowe w chmurze, narzędzia Google i inne. Aby wspomóc nauczycieli w tym trudnym okresie, autorzy prezentują aplikacje mobilne dla klas w celu lepszej organizacji. Nowe technologie niosą za sobą również szereg zagrożeń. Aby jeszcze lepiej przedstawić je uczniom, nauczyciele dowiedzą się więcej o cyber zagrożeniach, bezpiecznym korzystaniu ze źródeł online, wiarygodności informacji, a także mechanizmie fakenewsów. A odpowiadając na kompetencje przyszłości, nauczyciele poznają narzędzia do nauki programowania, logicznego myślenia i algorytmów. Wiedząc także, że nauka to nie wszystko, otrzymają też szereg rozwiązań wspierających proces dydaktyczny i wychowawczy, za pomocą serwisów projektów, blogów, tablic interaktywnych, prezentacji, czy stworzenie stron internetowych. Kurs zakończony jest garścią informacji dotyczącą promocji jednostek edukacyjnych i wizerunku placówki w sieci.

Nowy kurs jest dostępny na platformie edukacyjnej Navoica i zawiera przydatne narzędzia, materiały, wskazówki do natychmiastowego wykorzystania. Każdy może rozpocząć kurs bezpłatnie, w wybranym przez siebie terminie i momencie, bez wychodzenia z domu.

Na platformie dostępne są także dwa inne kursy skierowane do nauczycieli. Centrum Nauki Kopernik przygotowało kurs pt. „Zdjęcia satelitarne w szkole”, który podpowiada, jak zastosować zdjęcia satelitarne podczas lekcji szkolnych, a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kurs pt. „Sukces to nie przypadek. Zbuduj swoje kompetencje przedsiębiorcze”.

Navoica to platforma edukacyjna z bezpłatnymi kursami MOOC, której właścicielem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, operatorem merytorycznym Fundacja Młodej Nauki, operatorem technicznym Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, a partnerem instytucjonalnym Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Platforma powstała w 2018 r., jako rozwiązanie systemowe, aby umożliwić dostęp do nauki wszystkim, bez wychodzenia z domu, bez względu na wiek, czy lokalizację.

Zapisy na pierwszą edycję kursu trwają do 1 lipca 2020 r. Po tym terminie będzie możliwe wzięcie udziału w kolejnej edycji kursu.

Fundacja Młodej Nauki chętnie odpowie na ewentualne pytania lub uzupełni niejasne informacje. Prosimy o kierowanie pytań drogą mailową na adres fmn@fmn.org.pl z dopiskiem z tytule „Notatka prasowa”.

Kontakt do dr inż. Kingi Kurowskiej-Wilczyńskiej: 604 272 576.