SGGW

02
kwietnia
2020

Bezpieczeństwo danych osobowych podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych zwraca uwagę na poszanowanie podstawowych zasad ochrony danych podczas wykorzystywania różnych metod i technik kształcenia na odległość. Należy pamiętać o koniecznej dbałości o prawa osób, których dane są przetwarzane z wykorzystaniem narzędzi nauczania online oraz o bezpieczeństwie tych danych. Wątpliwości powinny być konsultowane z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 

Przy korzystaniu z narzędzi umożliwiających prowadzenie zajęć zdalnych, warto zapoznać się się z rekomendacjami oraz zbiorem dobrych praktyk opracowanych przez UODO:

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania