SGGW

07
listopada
2018

Salon Socjologiczny z dr hab. Agnieszką Kolasą-Nowak

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykład pt. „Socjologia polska: praktyczna, krytyczna czy publiczna? Przemiany społecznych funkcji nauki” wygłosi dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, przewodnicząca Sekcji Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Zapraszamy w czwartek 15 listopada o godz. 14.00 do sali konferencyjnej w Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego.

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są pracownicy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej i naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych.

Przedsięwzięcie objął patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Informacja o prelegentce:

Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS

Kierownik Zakładu Socjologii Zmiany Społecznej w Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie, przewodnicząca Sekcji Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest członkiem zarządu Research Network 36 „Sociology of Transformations: East and West” w Europejskim Towarzystwie Socjologicznym. Zajmuje się polską socjologią, jej społecznymi zadaniami oraz sposobami konceptualizacji zachodzących przemian społecznych. Autorka m.in. monografii „Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych” (Lublin 2010). Przedmiotem jej zainteresowań jest także socjologia historyczna, zarówno uprawiana na świecie (książka „Socjolog w badaniu przeszłości. Koncepcja socjologii historycznej Charlesa Tilly’ego”, Lublin 2001), jak i rozwijająca się obecnie na gruncie polskim.