SGGW

30
kwietnia
2019

Architektura krajobrazu w tropikalnym mieście – badania naukowe i praktyka projektowa

Serdecznie zapraszamy na wykład gościnny.

Dr inż. Agnieszka Olszewska-Guizzo–- absolwentka wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, prezes Zarządu Fundacji NeuroLandscape. Pracę doktorską pod tytułem "Contemplative Values of Urban Parks and Gardens: Applying Neuroscience to Landscape Architecture" z dziedziny architektura krajobrazu i ekologii miasta obroniła w 2016 roku na Uniwersytecie w Porto.

Obecnie jest pracownikiem naukowym National University of Singapore, gdzie odpowiedzialna jest za interdyscyplinarny projekt "Effects of Landscapes on the Brain" zorganizowany przy współpracy NUS, National University Hospital oraz National Parks Board. Do jej zainteresowań naukowych należy wpływ projektowania krajobrazu na zdrowie psychiczne i samopoczucie ludzi, w tym szczególnie charakterystyka środowiska zbudowanego i oddziaływanie terapeutyczne krajobrazów na mózg. Do swoich eksperymentów wykorzystuje metody z dziedziny neuronauk takie jak elektroencefalogram (EEG) i spektroskopię w bliskiej podczerwieni (fNIRS).

Jest autorką skali oceny kontemplacyjności krajobrazu (Contemplative Landscape Model), który może służyć do projektowania krajobrazów terapeutycznych w miastach.