SGGW

Aktualności

08
marca
2021

Żywienie a jakość życia osób starszych - Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, Oddział Warszawski oraz Katedra Żywienia Człowieka SGGW serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową PTNŻ na temat "Żywienie a jakość życia osób starszych".

To druga z cyklu konferencji Dylematy nauki o żywieniu człowieka - dziś i jutro, organizowanych przez nasze towarzystwo co dwa lata.

Celem cyklicznych konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz zaprezentowanie aktualnych badań z zakresu żywienia człowieka, realizowanych przez krajowe oraz zagraniczne ośrodki naukowe.

Tegoroczna konferencja będzie dotyczyła roli żywienia w utrzymaniu zdrowia i dobrostanu psychofizycznego osób starszych.

 

Tematyka konferencji:
- Dieta, stan odżywienia i jakość życia osób starszych
- Suplementacja żywieniowa u osób starszych
- Zapobieganie chorobom osób starszych
- Programy i strategie dotyczące zdrowego starzenia się – „pomyślne starzenie się”
- Odżywianie osób starszych podczas pandemii COVID-19
- Aktualne problemy nauk o żywieniu człowieka

Oficjalnymi językami konferencji są język angielski oraz język polski. Zaplanowano 2 sesje w języku angielskim, pozostałe prowadzone będą w języku polskim.

 

Najważniejsze daty

- Zgłoszenia na Konferencję do 31 marca 2021 roku

- Przesyłanie abstraktów wystąpień (w języku polskim i angielskim) do 31 marca 2021 roku

- Akceptacja prac do 20 kwietnia 2021 roku

- Obowiązkowa płatność za udział w wydarzeniu do 15 maja 2021 roku

 

Konferencja, w formie hybrydowej, odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2021 roku w Centrum Wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - SGGW, ul. Jana Ciszewskiego 4/6, 02-776 Warszawa, Polska, budynek 49.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej konferencji http://konferencja_senior2020.sggw.pl/