SGGW

Aktualności

10
lutego
2020

Zostań stypendystą NAWA z Programem Banacha

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w programie stypendialnym im. Stefana Banacha.

Oferta stypendialna skierowana jest do obywateli państw wskazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako priorytetowe dla programu tj.: Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także następujących krajów Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia.

Program stypendialny jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowaną w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej.

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w języku polskim lub angielskim w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych w uczelniach publicznych i niepublicznych.

Nabór wniosków trwa do 16 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru: 

Program stypendialny im. Stefana Banacha - studia II stopnia https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha

Wnioski przyjmowane są w systemie elektronicznym - https://programs.nawa.gov.pl/login

Wszelkie pytania związane z Programem można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aleksandra.dlugosz@nawa.gov.pl