SGGW

Aktualności

11
października
2017

Zmarł Profesor Andrzej Szujecki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 października 2017 roku zmarł Prof. dr hab. Andrzej Szujecki, Doktor honoris causa SGGW, Prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 1975-1981.

Wybitny specjalista w zakresie entomologii i polityki leśnej
o bogatym dorobku badawczym obejmującym problematykę wiedzy ekologicznej i praktycznego leśnictwa.
Prodziekan Wydziału Leśnego w latach 1969 – 1970.
Dziekan Wydziału Leśnego w latach 1970-1975 i 1984 – 1990.
Kierownik Katedry Ochrony Lasu i Ekologii w latach 1986 – 1993.
Przewodniczący wielu rad naukowych, członek wielu towarzystw naukowych,
stowarzyszeń, organizacji oraz komitetów naukowych PAN, członek rzeczywisty PAN.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w latach 1993 – 1997.
Doktor honoris causa Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.
Autor wielu podręczników, prac badawczych i publikacji.
Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Wyróżniony m. in.: Medalem PAN im. M. Oczapowskiego, Medalem „Pro Bono Silvae” i Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Medalem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie,
Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.
Żegnamy wybitnego naukowca, cenionego dydaktyka, wychowawcę wielu pokoleń leśników.

Cześć Jego pamięci!

Rektor i Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dziekan i Rada Wydziału Leśnego

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 17 października 2017 roku o godz. 1030 w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny przy ul. Fosa 17,
skąd nastąpi wyprowadzenie na cmentarz parafialny.
Autokar podstawiony będzie przed budynkiem Wydziału Leśnego (numer 34) o godz. 10.00.